کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

تعبیر خواب پرواز کردن: ۶۰ تعبیر و تفسیر دیدن پرواز کردن در خواب

خواب‌های مربوط به پرواز کردن یک نوع هشدار بیداری صادر شده برای ذهن هوشیار (خودآگاه) شما است. تجربه کردن پرواز در خواب مشخصه‌ی حقیقی خواب‌های واضح و شفاف است. این یک خواب رایج است که نشان می‌دهد شما به درکی ناگهانی دست پیدا کرده‌اید مبنی بر این که در حال خواب دیدن هستید چون پرواز کردن در زندگی واقعی امری غیرطبیعی است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تعبیر خواب پرواز کردن نکات جالبی بدانید.

تعبیر خواب پرواز کردن

خواب پرواز کردن با بعضی از دشواری‌های عملی در زندگی واقعی‌تان نیز مرتبط است. این مشکلات می‌توانند شامل کمبود امنیت مالی، مشکل در ابراز وجود در محل کار، خلاقیت در شغل، یا کمبود کلی اعتقاد به توانایی‌های خودتان باشد. هر یک از این وضعیت‌ها می‌توانند باعث شوند احساس درماندگی بکنید و به این دیدگاه برسید که زمانش فرا رسیده تا در زندگی به خودتان باوری محکم و راسخ داشته باشید.

تعبیر خواب پرواز کردن

۱. اگر خواب ببینید احساس می‌کنید در حال پرواز کردن هستید

خواب‌هایی که در آن احساس پرواز کردن می‌کنید نشانه‌ی شخصیت خوب شما است. شما احتمالا هموار از جنبه‌ی زیبا و مثبت به زندگی نگاه می‌کنید، فارغ از این که وضعیت کنونی‌تان چگونه است. شما مستقل هستید و روحیاتی بسیار رها و آزاد دارید.

۲. خواب بلند شدن از زمین و پرواز کردن

اگر خواب ببینید از زمین بلند می‌شوید و در هوا پرواز می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بسیار خوبی است. شاید این خواب نشاندهنده‌ی تلاش‌های شما برای بهبود زندگی‌تان و شرایط آن باشد.

۳. در خواب خودتان را در حال پرواز کردن ببینید

اگر خودتان را در خواب در حال پرواز کردن ببینید، چنین خوابی ممکن است نشان دهنده‌ی نیاز شما به آزادی باشد. شاید می‌خواهید مستقل باشید و به زودی به آرزوی‌تان دست پیدا خواهید کرد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب غذا خوردن: ۷ تعبیر خوردن غذا و میوه در خواب

۴. خواب افتادن پس از پرواز کردن

اگر چنین خوابی ببینید، معمولا نشانه‌ی آن است که راه حلی برای مشکلاتی که در حال حاضر در زندگی تجربه می‌کنید پیدا خواهید کرد. این خواب نشانه‌ی غلبه بر موانع موجود سر راه موفقیت‌تان نیز هست.

۵. خواب تلاش مایوسانه برای پرواز کردن

اگر در خواب سعی به پرواز کردن داشته باشید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی آن باشد که تلاش‌تان برای صعود از نردبان ترقی اجتماعی موفقیت آمیز نخواهد بود.

۶.تعبیر خواب پرواز کردن با هواپیما

اگر خواب ببینید هواپیمایی را به پرواز در می‌آورید، چنین خوابی ممکن است نشان‌دهنده‌ی برداشتن اولین قدم برای انجام هدفی مهم باشد.

۷. تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز منظره‌ای برفی

اگر خواب پرواز کردن بر فراز منظره‌ای پوشیده از برف را ببینید چنین خوابی نشانه‌ی زندگی موفق و لذت بخش با همسرتان است، که شادمانی و سعادت بسیاری برای هر دوی‌تان به همراه خواهد آورد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب سگ بزرگ: ۱۰ تعبیر دیدن سگ بزرگ در خواب

۸. خواب ترسیدن از پرواز در ارتفاع زیاد

اگر خواب ببینید از پرواز کردن در ارتفاع زیاد می‌ترسید، چنین خوابی ممکن است نشان‌دهنده‌ی عدم قاطعیت یا بی‌تفاوتی‌تان نسبت به شرایط زندگی باشد.

گاهی این خواب ممکن است نشانه‌ی آن باشد که برنامه‌ها و نیات‌تان ثمره‌ای نخواهد داشت یا تا حدودی نا امیدتان خواهد کرد.

۹. تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مسافت‌های دور و دراز

اگر درباره‌ی پرواز کردن بر فراز مسافت‌های دور و دراز خواب ببینید چنین خوابی ممکن است نشان دهنده‌ی آشفتگی و تلاطم در رابطه‌ی عاشقانه‌تان باشد. این مشکلات ممکن است به چیزی برگردد که انتظارش را می‌کشید.

۱۰. تعبیر خواب پرواز کردن طولانی

اگر خواب پرواز طولانی ببینید، که برای مدت زمانی دراز طول بکشد، چنین خوابی نشانه‌ی احساسات عدم امنیت یا تردید پنهان شما درباره‌ی ایجاد تغییرات برای بهبود زندگی‌تان است.

۱۱. تعبیر خواب پرواز کردن به کمک یک سری وسایل نقلیه

اگر در خواب با استفاده از وسایل مکانیکی در حال پرواز کردن باشید چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی به دست آوردن مالکیت بر چیزی در آینده ‌ی نزدیک باشد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب سگ: ۴۰ تعبیر دیدن سگ در خواب از نظر تحلیلگران خواب

۱۲. خواب پرواز کردن در آسمان

اگر خواب پرواز کردن در آسمان ببینید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی رویدادی خوب یا بد در زندگی‌تان باشد، اما همه چیز به وضعیت کنونی‌تان بستگی دارد. اگر همه چیز در زندگی خوب باشد، اوضاع‌تان بعد از این خواب بهتر خواهد شد. و بر عکس آن، اگر اوضاع بد باشد بدتر هم خواهد شد.

۱۳. اگر خواب ببینید بر فراز خرابه‌هایی پرواز می‌کنید

اگر در خواب ببینید بر فراز خرابه‌هایی پرواز می‌کنید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی آن باشد که خسته هستید و می‌خواهید هیجان بیشتری در زندگی‌تان داشته باشید. شما باید چیز جدیدی را امتحان کنید، مثلا یک ورزش یا سرگرمی جدید. ممکن است به فکر تغییر شغل یا رفتن به سفری باشید که همیشه آرزوی آن را داشته‌اید.

۱۴. تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز آب

اگر در خواب ببینید بر فراز آب پرواز می‌کنید، چنین خوابی می‌تواند نشانگر نیاز شما به تمرکز بیشتر بر کسب و کارتان باشد. اگر این کار را انجام ندهید رقبای‌تان ممکن است از بی‌فعالیتی شما استفاده و سعی کنند کسب و کارتان را نابود کنند.

۱۵. خواب اینکه هنگام پرواز کردن زمین را نظاره کنید

اگر در خواب به پایین نگاه کنید و هنگام پرواز کردن منظره‌ی روی زمین را نظاره کنید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی موانعی باشد که اخیرا با آن‌ها مواجه شده‌اید. اما، آن‌ها موقتی هستند و شما قادر خواهید بود به آسانی بر آن‌ها غلبه کنید.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب طاووس: ۱۵ تعبیر دیدن طاووس در خواب

۱۶. اینکه خواب ببینید به خاطر سقوط پروازتان قطع می‌شود

اگر خواب دیدید بعد از پرواز کردن سقوط می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی است، و به خوش اقبالی و موفقیت در حل مسائل و مشکلات شغلی و زندگی‌ شخصی‌تان اشاره دارد.

۱۷. تعبیر خواب پرواز کردن در فضای بیرون از جو

اگر خواب ببینید در فضای بیرون از جو زمین بدون سفینه‌ی فضایی پرواز می‌کنید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی رویدادهای در حال تغییر زندگی‌تان در آینده‌ای نزدیک باشد. این رویدادها به احتمال بیشتر منفی خواهند بود.

۱۸. خواب دوتایی پرواز کردن با کسی

اگر خواب ببینید دو نفری همراه با کسی پرواز می‌کنید و دستان او را گرفته‌اید چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی ملاقات کسی در آینده‌ای نزدیک باشد، کسی که با او رابطه‌ی عاشقانه‌ی پرشوری خواهید داشت اما متاسفانه زیاد طول نخواهد کشید.

۱۹. خواب پرواز کردن سوار بر یک حیوان

اگر خواب ببینید سوار بر حیوانی پرواز می‌کنید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی تحلیل رفتن انرژی‌تان به خاطر عواطفی‌ باشد که نسبت به کسی دارید تا حدی که باعث ضربه زدن به خودتان بشوید یا آرامش‌تان را از دست بدهید.

۲۰. تعبیر خواب پرواز کردن در حالی که درون رختخواب هستید

اگر خواب ببینید در حالی که درون رختخواب هستید پرواز می‌کنید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی چیزی غیر منتظره اما خوشایند باشد که به زودی در زندگی‌تان اتفاق خواهد افتاد.

۲۱. خواب پرواز کردن در حالی که روی صندلی هستید

اگر خواب ببینید در حالی که درون صندلی نشسته‌اید پرواز می‌کنید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی خوبی نباشد. ممکن است به صورت ناگهانی شغل‌تان را از دست بدهید چون زیاد حاشیه رفته‌اید. گاهی این خواب ممکن است حکایت از به دست آوردن شغلی فوق‌العاده یا پیشنهاد پیشرفت شغلی باشد.

۲۲. خواب پرواز کردن درون ماشین

اگر خواب ببینید در حالی که درون صندلی نشسته‌اید پرواز می‌کنید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی موفقیت در طرح‌ها و پروژه‌های فعلی‌تان باشد. این موفقیت شادمانی و رضایت زیادی برای‌تان به بار خواهد آورد.

۲۳. تعبیر خواب پرواز کردن درون یک بالن

اگر خواب ببینید درون بالن پرواز می‌کنید، چنین خوابی ممکن است هشداری باشد برای آنکه از توجهی که شخصی به شما می‌کند قدردانی و تشکر کنید.

۲۴. خواب پرواز کردن با فرشته‌ها

اگر خواب ببینید همراه با فرشته‌ها پرواز می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بسیار خوبی است. این خواب نشانه‌ی صداقت و احترامی است که احتمالا به زودی از آن برخوردار می‌شوید. این خواب نشانه‌ای از آدم‌هایی است که درباره‌ی شما و دستاوردهای‌تان در آینده‌ای نزدیک حرف‌های خوبی خواهند زد.

۲۵. خواب درباره‌ی یک تجربه‌ی پرواز بی‌نظیر

اگر خواب پرواز کردن و لذت بسیار زیادی را که از آن تجربه کرده‌اید ببینید، چنین خوابی ممکن است نشان از تغییراتی در ظاهر فیزیکی‌تان در آینده‌ای نزدیک باشد.

۲۶. خواب پرواز کوتاه

اگر خواب پروازی را ببینید که فقط مدت کوتاهی طول می‌کشد، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی غلبه‌ی سریع شما بر بعضی از مشکلات زندگی باشد. این موانع ممکن است به روابط شخصی‌، شغل یا بعضی از شرایط زندگی‌تان که الان درگیرشان هستید مربوط باشند. خبر خوش آنکه، در کوتاهترین زمان به آن‌ها فیصله خواهید داد.

۲۷. خواب پرواز کردن به سهولت و آسانی

اگر خواب ببینید عملا بدون هیچ تلاش زیادی پرواز می‌کنید، چنین خوابی ممکن است به طرح‌ها و برنامه‌های‌تان برای رفتن به تعطیلات در آینده ای نزدیک اشاره داشته باشد.

۲۸. تعبیر خواب پرواز کردن درون یک قایق

اگر خواب ببینید درون یک قایق هستید و پرواز می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوش اقبالی غیرمنتظره در زندگی‌تان است. این خواب ممکن است نشان‌دهنده‌ی موفقیت و پیشرفت سریع حرفه‌ای یا مالی‌تان باشد، که به شما اجازه می‌دهد زندگی بی‌دغدغه و مرفهی را سر کنید.

۲۹. خواب مواجه شدن با موانعی در حین پرواز

اگر در طول پرواز‌تان با موانعی روبرو بشوید، مثل درختان، خطوط سیم برق، یا کوه‌هایی که سر راه‌تان قرار می‌گیرند این موانع نشانگر کسی یا چیزی هستند که در زندگی واقعی سر راه‌تان سبز می‌شوند.

۳۰. خواب پرواز کردن در ارتفاعی نزدیک به سطح زمین

اگر خواب ببینید درست در ارتفاعی نزدیک به زمین پرواز می‌کنید، چنین خوابی ممکن است به موانعی دلالت داشته باشد که با آن‌ها روبرو هستید یا چیزی که شما را در سطح پایین نگه داشته یا از رسیدن به هدف‌تان باز داشته است.

 

۳۱. تعبیر خواب از دست دادن کنترل‌تان حین پرواز کردن

اگر در خواب ببینید هنگام پرواز کردن کنترل خود را از دست می‌دهید، چنین خوابی ممکن است به نگرانی‌های شما درباره‌ی اتمام پروژه یا دستیابی به هدفی مهم اشاره داشته باشد.

۳۲. تعبیر خواب وجود مشکلاتی در حین پرواز

اگر در خواب ببینید نمی‌توانید خوب پرواز کنید، چنین خوابی ممکن است به آن اشاره داشته باشد که قدرت کنترل موقعیت‌های را در زندگی ندارید. شاید برای اتمام چیزی از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستید.

این خواب همچنین می‌تواند به کمبود انگیزه اشاره داشته باشد. یا اینکه به اهداف غیر واقع‌بینانه‌ای که قادر به دستیابی به آن‌ها نیستید اشاره کند.

۳۳. تعبیر خواب پرواز کردن در حالی‌که سوار بر یک حیوان هستید

اگر خواب ببینید در حالی که سوار بر یک حیوان هستید پرواز می‌کنید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی چیزی غیر منتظره باشد، که اتفاق افتادنش به زودی در زندگی برای‌تان ناخوشایند خواهد بود.

تعبیر خواب پرواز و پرواز کردن از منظر مذاهب و فرهنگ‌های مختلف

از دید اروپایی‌ها (یهودی – مسیحی)‌

۳۴. نماد موفقیت

اگر پرواز کردن در ارتفاعی بالا در آسمان باشد – حتی بدون بال – نماد و نشانه‌ی خوشبختی و روح آزاد و رهایی است که دارید.

۳۵. نماد طرح‌های بلندپروازانه

اگر پرواز کردن بر فراز سایر آدم‌ها باشد چنین خوابی نشان می‌دهد که انتظارات زیاد و بالایی از بقیه آدم‌ها دارید. شاید فکر می‌کنید خودتان را زیاد دست بالا می‌گیرید و همین باعث می‌شود بقیه در نظرتان فروتر از شما باشند.

۳۶. نماد خیر و خوبی

اگر خواب پرواز کردن با بال‌های سفید را ببینید چنین خوابی نماد بی‌گناهی، پاک‌دامنی و رفتار خوب شما است. شما کسی هستید یا دوست دارید باشید که هیچ ضرور و آسیبی به دیگران نمی‌رساند.

۳۷. نماد نا امیدی و درماندگی

اگر در خواب ببینید بال‌های سیاه دارید و پرواز می‌کنید این خواب بدشگون است چون رنگ بال‌ها به اندوه و ماتم و درماندگی‌ها اشاره دارد.

۳۸. نماد خستگی زیاد

اگر در خواب در ارتفاعی بسیار کم خود را در حال پرواز ببینید، نماد مریضی، بیمار شدن و خستگی شدید است. با وجود این پرواز کردن به عنوان یک فعالیت نشان دهنده‌ی آن است که از آن وضعیت بغرنج و ناخوشایند ظرف مدت کوتاهی رهایی خواهید یافت.

۳۹. نماد بد اقبالی در ازدواج

اگر در حال پرواز در کل جهان باشید، آن وقت چنین خوابی نشان از مشکلاتی دارد که به زندگی زناشویی مربوط می‌شود.

۴۰. نماد میل به آزادی

اگر بر فراز زمینی در پرواز باشید نشان می‌دهد که آرزوی آزادی و استقلال در دل دارید.

۴۱. نماد کارهای دشمن علیه شما

اگر بر فراز آب گل آلود و کثیف در پرواز باشید نشانه‌ی دشمنانی است که دارید. مراقب آن‌ها باشید وگرنه به شما و کسانی که دوستشان دارید  آسیب خواهند زد.

۴۳. نشانه و نماد بدشانسی

اگر در خواب بر فراز منطقه‌ای ویرانه پرواز کنید نشانه‌ی بدشانسی است. اما اگر نشانه‌ای از حیات در آن وجود داشته باشد مثل درخت یا آب، آن وقت خواب شما نشان می‌دهد که بر تمام مشکلات و موانع زندگی غلبه خواهید کرد.

۴۴. نشانه‌ی مشکلات و سختی‌ها

اگر در حین پرواز کردن سیارات دیگر را ببینید مثلا ماه، مریخ، زهره و … یعنی آنکه احتمال وقوع فجایع مختلفی می‌رود مثل جنگ، قحطی، فقر …

۴۵. نشانه‌ی مواجهه با شرایطی نامطلوب

اگر خواب ببینید در حین پرواز ناگهان متوقف می‌شوید بدون هیچ دلیلی، یعنی اینکه هنگام پرداختن به مسائل زندگی با شرایطی نا مطلوب روبرو خواهید شد.

۴۶. نماد و نشانه‌ی اشتباه در زمینه‌ی عشق

اگر زنی خواب ببیند پرواز می‌کند و سپس از برجی به برج دیگر فرود می‌آید چنین خوابی هشداری است تا مراقب مردی که با او رابطه دارد باشد. یا این خواب ممکن است به ناتوانی در تصمیم گیری درست برای زندگی‌اش نیز اشاره داشته باشد.

۴۷. نماد موفقیت در تمام جنبه‌های زندگی

اگر در خواب هنگام پرواز کردن شادمان باشید و احساس شادی بی‌حدی را تجربه کنید نشان می‌دهد هر کاری در زندگی انجام دهید نتیجه‌اش موفقیت آمیز خواهد بود.

۴۸. نشانه‌ی مشکلات و ناراحتی‌های جسمی

اگر هنگام پرواز در خواب احساس ناراحتی کنید، این خواب به مشکلات و ناراحتی‌های جسمی در عالم بیداری اشاره دارد.

از نظر عرب‌ها (اسلامی)

۴۹. نماد کرامت و خوش‌نامی بسیار

اگر در خواب ببینید که بال دارید و پرواز می‌کنید، درست مثل کاری که پرنده‌ها می‌کنند، چنین خوابی حکایت از احترامی دارد که دیگران به شما می‌گذارند. همچنین نشان دهنده‌ی اختیاراتی است که نسبت به دیگران به دست خواهید آورد مثل رهبری و هدایت سایرین به مسیر درست.

۵۰. نماد و نشانه‌ی خطر

اگر خواب ببینید در حین پرواز بال‌های‌تان را از دست می‌دهید نشان از خطر و پس از آن استیصال و درمانگی که تجربه می‌کنید دارد. در این برحه از زندگی‌تان باید دقت و توجه تمام و کمال به خرج بدهید.

۵۱. نشانه‌ی بهبود و شفا یافتن از بیماری

اگر خواب ببینید روبه آسمان و به سمت بالا پرواز می‌کنید معنی خوبی دارد چون کسانی که بیمار هستند به زودی شفا پیدا می‌کنند.

۵۲. معنی و نشانه‌ی سانحه‌ای بد

اگر خواب ببینید هنگام پرواز سقوط می‌کنید چنین خوابی به مشکلات و مصائب غیر منتظره‌ای اشاره دارد که از آن‌ها رنج خواهید برد.

۵۳. نشانه‌ی بدبختی و بدشگونی

اگر خواب ببینید نمی توانید پرواز کنید حتی با آنکه بال دارید نمی‌توانید از آن‌ها استفاده کنید نشانه‌ی شکست‌ها و بدبیاری‌هایی است که شما را آزار خواهد داد.

معانی روانشناختی خواب‌های مربوط به پرواز کردن

۵۴. زیگموند فروید و توضیح در مورد خواب‌های پرواز

طبق نظر فروید خواب‌های مربوط به پرواز کردن به اشتیاقات و امیال جنسی مربوط می‌شوند. ایده‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ذهن خواب بیننده در عالم بیداری به خوبی خودش را ابراز نمی‌کند. این ایده‌ها به مسائل و آرزوهای جنسی مربوط می‌شوند که برآورده نشده‌اند در نتیجه افراد چنین خواب‌هایی می‌بینند. پرواز کردن به معنی آزادی جسمی و ذهنی است، و وقتی آدم در لحظه‌ی لذت احساسی فراتر از وجود عادی خود داشته باشد احساس ارگاسم و اوج لذت جنسی داشتن امری رایج است.

۵۵. پرواز کردن به عنوان نمادی در دوران باستان

در دوران باستان پرواز کردن را به عنوان نماد عشق، محبت و روابط تعبیر و توصیف می‌کردند. در بسیاری از باورهای اساطیری پرواز کردن در نگاره‌های مختلف پیاده شده است چون کسانی که عاشق بودند در واقع در فضا سیر و پرواز می‌کردند، چون آدم‌های عاشق هستند به نحوی دیگر عمل و به جای گوش دادن به ندای ذهن به ندای قلبشان توجه می‌کنند.

۵۶. خواب پرواز کردن به عنوان نماد دوران حال

پرواز کردن با هواپیما، چتر، یا به هر روش دیگری که برای آدم‌ها درست شده است در این روزگار بسیار رایج است. مثلا پرواز کردن با هواپیما بخشی از ارتباط آدم‌ها با سایر قسمت‌های جهان است. توجه کنید تا ببینید در زندگی شما چه مقدار نمود دارد، شاید دلیل اصلی خواب پرواز دیدن به خاطر همین باشد. پرواز کردن ممکن است به ترس واقعی از پرواز اشاره داشته باشد، چون بعضی آدم‌ها فوبیای پرواز دارند، در نتیجه نه تنها در واقعیت بلکه در عالم خواب نیز از پرواز می‌ترسند.

۵۷. آزادی از بعضی افکار

خواب مربوط به پرواز کردن ممکن است به توانایی‌تان برای جدا کردن افکار غیر ضروری در هنگام نیاز اشاره دارد. پرواز کردن نشان می‌دهد ذهن خواب بینننده در حالتی متفاوت است، مثلا خوابیدن برای او کار راحتی است بدون آنکه به ایده‌ها و مشکلاتی فکر کند که در آن روز با آن‌ها درگیر است. چنین فردی در خواب به پرواز ادامه می‌دهد، که ویژگی بسیار مثبتی است، چون می‌تواند وقتی خواب پرواز می‌بینید استراحت و خواب کافی و صحیحی داشته باشد.

۵۸. معنی معنوی خواب پرواز

از منظر معنوی، خواب پرواز دیدن به آزادی معنوی اشاره می‌کند که خواب بیننده از آن برخوردار است یا دوست دارد برخوردار شود.

معانی و تعابیر کلی پرواز کردن در خواب

۵۹. تمایلات جنسی و پرواز کردن

بر اساس تعبیر خواب‌های سنتی و مرسوم، پرواز کردن با تمایلات جنسی خواب بیننده ارتباط دارد. مردان نسبت به زنان بیشتر خواب‌های مربوط به پرواز کردن می‌بینند.

۶۰. آزادی و پرواز کردن

خواب مربوط به پرواز نمایانگر اشتیاق و میل به آزادی است که در مردان نسبت به زنان بیشتر است.


ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده – کامروا ابراهیمی

منبع: auntyflo

تعبیر خواب پرواز کردن: ۶۰ تعبیر و تفسیر دیدن پرواز کردن در خواب


 

برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی