تعبیر خواب هزارپا: ۸ تعبیر دیدن هزارپا در خواب

در این مقاله ما به بررسی تعبیر خواب هزارپا می‌پردازیم. دیدن هزارپا در خواب تجربه‌ای متداول نیست اما چندان غیرعادی هم به شمار نمی‌رود. افرادی که هزارپا را در خواب دیده‌اند اغلب بعد از تجربه این خواب احساس ناخوشایندی دارند و از نظر آنها این خواب تجربه‌ای چندش آور و منزجر‌کننده است.

معمولا دیدن هزارپا در خواب تعبیری ناخوشایند به همراه دارد. هزارپا حیوانی گوشتخوار و بسیار چابک است که غالبا در اطراف چیزهای فاسد و گندیده پرسه می‌زند. نیش هزارپا سمی و زهرآلود است و این حیوان ابتدا طعمه‌اش را نیش زده، می‌کشد و سپس آن را می‌خورد. جالب است که بیشتر انسان‌ها هزارپا را موجودی کوچک و ۱۰۰ پا می‌دانند اما در واقع هزارپا مجموعا بین