تعبیر خواب قبرستان: 14 تعبیر دیدن گورستان در خواب

بسیاری از معبران بر این عقیده اند که دیدن قبرستان در خواب به این مفهوم است که خواب بیننده عمری طولانی خواهد داشت، شاد و سالم خواهد بود و در کسب و کارش به موفقیت خواهد رسید. با ما همراه باشید تا رایج ترین نمونه های تعبیر خواب قبرستان را با هم بخوانیم.

۱.تعبیر خواب راه رفتن در قبرستان

اگر در خواب ببینید که با خیالی راحت و در آرامش در قبرستان راه می روید، این خواب نمادی از تغییرات مثبت در آینده است. این تغییرات سریع تر از آنچه فکرش را می کنید به سراغ شما می آیند. جابجایی خانه یا حتی مهاجرت از کشوری به کشور دیگر نمونه هایی از این تغییرات هستند. برخی اوقات هم این تحولات شامل تغییر شغل یا ترفیع درجه و ارتقاء شغلی می شود. با تغییرات نجنگید. شما در این نقطه و زمان از زندگی خود به آن ها نیاز دارید. باید به خودتان زمان بدهید و به آن ها خوب فکر کنید. به سرعت از کنار آن ها رد نشوید و آن ها را نادیده نگیرید.

۲. گل به قبرستان بردن

اگر مادری در خواب ببیند که گل های تازه به قبرستان می برد، تعبیر آن است که خانواده او از سلامت خوبی برخوردار هستند.

۳. تعبیر خواب کودکان در قبرستان

اگر در خواب ببینید که کودکان از روی قبرها یا زمین قبرستان گل بر می دارند، این خواب نمادی از سلامت، رفاه، دوستی صادقانه و یک زندگی خانوادگی شاد است.

۴. تعبیر خواب خواندن نوشته های سنگ قبر

اگر در خواب ببینید که در حال خواندن نوشته های روی سنگ قبرها هستید، تعبیر آن است که در طول عمر خود مجموعه گسترده ای از دوستان و اطرافیان را دور خودتان دارید.

۵. تعبیر خواب قدم زدن در میان قبرها

اگر شما فردی جوان هستید و در خواب می بینید که از باریکه های میان قبرها عبور می کنید، این خواب نشان دهنده نگرش دوستان شما است و به این معناست که دوستانتان شما را بسیار دوست دارند و بهترین چیزها را برای شما می خواهند. آن ها هرگز حسادت نمی کنند و از اینکه در زمان لازم به شما کمکی برسانند خوشحال می شوند.

با این وجود، این خواب می تواند به این مفهوم هم باشد که ناراحتی و سوگواری به دلیل مشخصی وارد زندگی تان می شود. حتی ممکن است شما افسرده شوید. دوستان شما هرچقدر هم که سخت تلاش کنند باز هم نمی توانند در این شرایط به شما کمکی کنند. شما باید به تنهایی از این مرحله عبور کنید.

متاسفانه باید بدانید که دیدن قبرستان در خواب مثل هر پدیده یا هر چیز دیگری تعابیری وحشتناک هم به همراه دارد.

۶. تعبیر خواب با ناراحتی و ناامیدی در قبرستان راه رفتن

اگر در خواب ببینید که در قبرستان راه می روید و اندوه و ناامیدی بسیار زیادی را در خود احساس می کنید، تعبیر آن است که شاید در زندگی خود انتخاب نادرستی کرده اید. باید موضع خود در برابر برخی افراد و وقایع را بار دیگر مورد بررسی قرار بدهید. این کار به شما کمک می کند تا هر مشکلی که با آن سر و کار دارید را برطرف کنید. اگر هیچ کاری انجام ندهید، عواقب خطرناکی در انتظارتان خواهد بود.

۷. تعبیر خواب ازدواج کردن در قبرستان

اگر شما زنی هستید و در خواب می بینید که در قبرستان ازدواج می کنید، این خواب نشانه های بسیار بدی به همراه دارد و تعبیر آن است که همسر شما در اثر تصادف از دنیا خواهد رفت. اگر فرد جوانی محبوب یا معشوق خود را در خواب در قبرستان ببیند، تعبیر آن است که این دو نفر به عنوان یک زوج با سختی ها و دشواری هایی روبرو می شوند. ازدواجی برای این دو نفر دیده نمی شود. بعلاوه این دو نفر محکوم هستند که شاهد ازدواج یکدیگر باشند.

رپورتاژ

۸. تعبیر خواب راه رفتن در قبرستان در فصل زمستان

اگر در خواب ببینید که در فصل زمستان در قبرستان راه می روید، تعبیر آن است که شما فقیر می شوید و از فلاکت و بیچارگی رنج می برید. شما باید هر کاری که می توانید انجام بدهید تا خودتان را در حرکت نگاه دارید. دوران سختی را پیش روی خواهید داشت اما همیشه در هر چیز یا ماجرای تلخ و ناخوشایند خیری پنهان است. سختی های شما درس های لازم و ضروری را برای شما در خود دارند که در آینده برای شما مفید واقع می شوند.

۹. تعبیر خواب تابوت داخل قبری در قبرستان

اگر در خواب ببینید که تابوتی درون قبری در قبرستان است، تعبیر آن است که شما از احساسات واقعی خودتان فرار می کنید. احتمالا، این احساسات غم و پشیمانی هستند. با احساسات واقعی خودتان روبرو شوید و اجازه دهید که این احساسات ذوب شده و از شما خارج شوند.

۱۰. تعبیر خواب شرکت در مراسم حمل تابوت از مسجد تا قبرستان

اگر در خواب ببینید که همراه دیگران تابوت را از مسجد به قبرستان می برید، این خواب تعبیری خوشایند دارد و به این مفهوم است که شما رابطه ای محکم با خانواده تان دارید و آن ها شما را در زندگی بسیار حمایت می کنند.

۱۱. تعبیر خواب انتخاب کردن سنگ قبر برای قبر خودتان

اگر در خواب ببینید که سنگ قبری برای قبر خودتان انتخاب می کنید، این خواب تعبیری مثبت دارد و به پیشرفت های احتمالی در وضعیت فعلی شما اشاره می کند. این خواب به این مفهوم است که شما انتخاب ها و تصمیم های خودتان را عمیقا بررسی می کنید و می خواهید که پیشرفت کنید و گامی رو به جلو بردارید.

همچنین اگر در خواب ببینید که در میان سنگ قبرها راه می روید یا در قبرستان به سنگ قبری بر می خورید که به شما احساس آرامش و اطمینان می دهد، این خواب هم تعبیری مشابه با آنچه که در بالا گفته شد دارد.

۱۲. خواب تدفیق مرده در قبرستان

اگر ببینید مرده‌ای را در قبرستان تدفیق می‌کنند نشانگر بخشیدن چیزی به یکی از اقوام‌تان است.

۱۳. خواب محاصره شدن توسط مرده‌ها

اگر در خواب ببینید گروهی از مرده‌ها شما را محاصره کرده‌اند، یعنی قرار است یک سری دشمن یا آشنای جدید پیدا کنید که قصد داند موانعی ایجاد کنند و در زندگی‌تان اختلاف بیندازند.

۱۴. بیوه جوانی خود را در قبرستان ببیند

اگر زن بیوه جوانی در خواب خود را در قبرستان ببیند، این خواب نمادی از یک ازدواج نزدیک و قریب الوقوع است.

شاید این مطالب هم برایتان جالب باشد

 

نوشته‌های مرتبط