کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

تعبیر خواب انگشتر: ۷۰ مفهوم و تعبیر دیدن انگشتر طلا و نقره در خواب

انگشتر در خواب نماد وصلت، یکپارچگی، کمال، ابدیت و تعهد است. این خواب می تواند نشان دهنده تعهد در برابر یک رابطه باشد. همچنین می تواند نمادی از دیگر تعهدات از جمله تعهد در برابر هدف یا آرزویی مشخص باشد. احتمالا دیدن انگشتر در خواب نشان دهنده تعهد و وفاداری شما به اهداف، باورها و آرزوهایتان است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تعبیر خواب انگشتر نکات بسیار خواندنی و جالبی را بدانید.

خواب انگشتر می تواند نشان دهنده عهد و پیمان های شما نیز باشد. چنین خوابهایی اغلب نشان دهنده تمایل به داشتن رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با دیگری است. احتمالا شما علاقمند هستید که در رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با فرد دیگری قرار بگیرید.

تعبیر خواب انگشتر

۱. تعبیر کلی خواب انگشتر

اگر در خواب فقط انگشتری را ببینید که جزئیات آن هم مشخص نباشد می تواند به این معنا باشد که مشکلاتی در زندگی شما وجود دارد که قابل حل نبوده و ظاهرا پایانی ندارند.

این خواب همچنین می تواند نشان دهنده اهمیت عشق و محبت و عهد و پیمان وفادارانه ای باشد که به زودی از جانب کسی که شما را دوست دارد و اهمیت بسیار زیادی به شما میدهد، دریافت خواهید کرد.

۲. تعبیر خواب انگشتر طلا

اگر در خواب انگشتری طلا ببینید، نشانه بسیار خوبی است و حاکی از عهد و پیمانی محکم و استوار خواهد بود.

این خواب همچنین نشان دهنده علاقه و اشتیاق شما به امنیت، پایداری و وفاداری است.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب ماهی: ۱۲ تعبیر دیدن ماهی کوچک و بزرگ در خواب

۳. تعبیر خواب انگشتر نقره

نمی توان دقیقا گفت که خواب انگشتر نقره تا چه میزان می تواند مثبت باشد. اما همانطور که گفتیم خواب انگشتر طلا از هر جنس دیگری بهتر است. خواب انگشتر نقره بیشتر به معنی تلاش برای کسب مال و ثروت است و احتمالا تولد فرزند در خانواده را نوید می دهد.

۴. تعبیر خواب انگشتر بدل

اگر در خواب انگشتری بدل ببینید نشانه فردی یا چیزی تقلبی و جعلی در زندگی شما است.

۵. تعبیر خواب انگشتر حلقه ازدواج یا نامزدی

دیدن حلقه ازدواج یا نامزدی نماد عهد و پیمانی است که کسی آن را با شما بسته است یا شما آن را با کسی بسته اید اما هنوز بطور کامل اجرا نشده است.

همچنین حلقه ازدواج می تواند نماد همسر شما و تعهد او به ازدواجتان باشد.

اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواجتان را در دست ندارید نشان دهنده پایان رابطه شما با فردی است که انگشتر را از او دریافت کرده بودید. شاید این خواب نشان دهنده شک و تردیدهای شما نسبت به رابطه تان باشد.

۶. انگشتری در انگشت می اندازید

اگر در خواب ببینید که انگشتری را در دست می کنید نشان دهنده تعهد و التزام شما به عهد و پیمانی با دیگری است. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده شروع یک رابطه عاطفی باشد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب رقصیدن: ۲۸ معنا و تعبیر رقص و پایکوبی در خواب

۷. انگشتر فرد دیگری را در دست خود می اندازید

اگر در خواب ببینید که انگشتر فرد دیگری را در دست خود می کنید نشان دهنده اعمالی فریب کارانه و غیراخلاقی در آینده نزدیک خواهد بود.

۸.  وقتی نمی توانید انگشتری به اندازه انگشت خودتان پیدا کنید

دیدن اینکه قادر نیستید انگشتری متناسب با انگشت خود را در خواب پیدا کنید نشان دهنده وضعیت رابطه شما است. احتمالا شما فردی مجرد هستید که در حال حاضر رابطه عاشقانه ای ندارید و این انگشتر حاکی از آن است که این وضعیت برای مدتی به طول می انجامد.

۹.  تعبیر خواب انگشتر هدیه

اگر در خواب خود ببینید که کسی به شما انگشتری هدیه می دهد باید بدانید که این خواب نشانه ای خوب است و احتمالا نشان دهنده برطرف کردن همه مشکلات و سوءتفاهم ها در رابطه فعلی شما است. این خواب نشان دهنده این است که رابطه شما وارد مرحله جدیدی از آرامش و سعادت احساسی شده است.

تعبیر خواب انگشتر

۱۰. انگشتری را در دست دیگری می کنید

اگر در خوابتان ببینید که انگشتری را در دست فرد دیگری می کنید باید بدانید که نشانه بسیار خوبی است و بر شخصیت شما دلالت می کند. این خواب حاکی از آن است که شما فردی بسیار وفادار و صادق هستید. شما قابل اطمینان هستید و به عهد و پیمان خود وفادار باقی می مانید و هرگز به کسی خیانت نکرده یا او را فریب نمی دهید.

۱۱.  انگشتری در دست فرد دیگری می بینید

اگر در خوابتان خود را در حال تماشای انگشتری که فرد دیگری در دست دارد ببینید باید بدانید  که این خواب نشان دهنده تشویش، نگرانی و ناامیدی شما درمورد فردی است که به تازگی با او دوست شده اید. احتمالا این رابطه احساس رضایت و خوشحالی شما را فراهم نکرده  و شاید به آن فرد اعتماد یا اطمینان ندارید. احتمالا این خواب نشان دهنده آن است که چنین فردی حتی در آینده پشت سر شما غیبت خواهد کرد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب آینه: ۱۷ نشانه شناسی دیدن آینه در خواب

۱۲. تعبیر خواب انگشتر که از انگشت شما بیرون می افتد

اگر در خواب ببینید که انگشتری از انگشت شما سر خورده و بیرون می افتد بهتر است آگاه باشید و این خواب را هشداری در مورد مشکلات و مسائلی بدانید که به دلیل پایبند نبودن به تعهدات خود در آینده ای نزدیک با آن ها روبرو می شوید. این خواب پیغامی است که به شما می گوید به رفتار خود بیشتر از قبل توجه کنید و به تعهدات خود پایبند بمانید. در غیراینصورت خود را در وضعیتی خواهید یافت که دیگر هیچ کس به شما احترام نخواهد گذاشت.

۱۳. کسی که او را نمی شناسید حلقه ازدواجی را در انگشت شما می اندازد

اگر در خواب خود ببینید که فردی ناشناس حلقه ازدواج را در انگشت شما می اندازد نشانه آن است که در حل برخی از مسائل و مشکلاتی که اخیرا درگیر آن ها شده اید کمکی غیرمنتظره را از جانب فردی دریافت می کنید بطوریکه حتی باورتان نمی شود در نهایت چطور اوضاع مرتب خواهد شد.

۱۴. از انگشترتان در خواب تعریف و تمجید می کنید

اگر در خواب ببینید که انگشتری که در دست دارید را مورد تعریف و تمجید خود قرار می دهید نشانه بسیار خوبی است و بر رضایت شما از فرزندان یا افراد جوان خانواده تان دلالت می کند.

این خواب همچنین نشان دهنده آن است که شما فردی مهربان، سخاوتمند و آماده کمک رسانی به دیگران هستید و همیشه از موفقیت دیگران خوشحال می شوید.

۱۵. تعبیر خواب انگشتر که گم می کنید

اگر در خواب انگشترتان را گم کنید نشان دهنده ترس ها و احساس عدم امنیت شما درمورد رابطه ای است که در آن قرار دارید.

این خواب همچنین نشانه از دست دادن علاقه شما نسبت به فردی است که انگشتر را به شما هدیه داده بوده است. چنین خوابی می تواند نشان دهنده برخی شرایط ناگهانی و غیر منتظره ای باشد که موجب از بین رفتن علاقه شما نسبت به کسی یا چیزی خواهد شد.

بعلاوه چنین خوابی حاکی از احساسات شما نسبت به عهد و پیمانی شکسته شده یا تعهدی غیرقانونی است.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب فرودگاه: ۱۱ تعبیر دیدن فرودگاه و هواپیما در خواب

۱۶.  انگشترتان را می شویید

اگر در خواب دیدید که انگشترتان را می شویید نشان دهنده احساس نیاز شما به تجدید پیوند یا تعهدتان با  دیگری است. شاید این خواب نشان دهنده بی میلی و مقاومت شما در تغییر و ایجاد رابطه ای جدید با شریک عاطفی تان باشد.

۱۷. حلقه ازدواج تان را گم می کنید

اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید باید بدانید که این خواب نشانه خوبی نیست و شاید هشداری را در مورد وقایع ناخوشایند و خطرناکی که به زودی در زندگی با آن ها روبرو می شوید، به همراه داشته باشد. احتمالا برخی از موقعیت هایی که در آینده نزدیک با آن ها روبرو می شوید استحکام و توانایی شما در رابطه تان با فرد دیگری را مورد آزمایش قرار می دهند.

۱۸. تعبیر خواب انگشتر معیوب

اگر در خواب انگشتری معیوب ببینید یا انگشتری معیوب را در خواب در دست داشته باشید احتمالا نشانه بدی بوده و حاکی از شکست عشقی در آینده ای نزدیک خواهد بود.

انگشتر معیوب همچنین نشان دهنده تلاش بسیار زیاد در حفظ و پایبند بودن به تعهدات است. این خواب برخی اوقات نشان دهنده دروغ ها و خیانت هایی است که پایبند بودن به یک تعهد یا پیمان  را برای شما سخت و طاقت فرسا می سازد.

همچنین این خواب می تواند نشان دهنده ناتوانی شما در اعتماد کردن به فردی باشد که در برابر او متعهد شده اید آنهم به دلیل برخی خیانت ها یا دروغ هایی که اخیرا از سمت او تجربه کرده اید.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب چشم: ۱۲ تعبیر و تفسیر دیدن چشم در خواب

۱۹. تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر در خواب خود انگشتری شکسته را ببینید باید بدانید که نشانه خوبی نیست و احتمالا درگیری ها و اختلاف نظرهای شما و شریک عاطفی یا همسرتان را در رابطه یا ازدواج فعلی تان نشان می دهد.

۲۰. خواب ببینید انگشترهای زیادی کف دست‌تان کرده‌اید

این خواب نشان از آن دارد که به زودی کسب و کار جدیدی را آغاز خواهید کرد. گاهی چنین خوابی حاکی از آن است که به مسیر حرفه‌ای جدید و قبلا کشف نشده‌ای خواهید رفت. در هر صورت این خواب وقتی بحث از عایدات و سود باشد مثبت و خوش یمن است.

۲۱. پوشیدن انگشترهای بسیار لاکچری

پوشیدن چنین انگشترهایی که سنگ‌های زینتی بسیاری دارند نشان می‌دهند که در ماه‌های پیش رو باید روحیه‌تان را بالا و قوی نگه دارید چون دشمنان هیچ چیزی را بیشتر از این دوست ندارند که شما را سرافکنده ببینند.

۲۲. خواب ببینید غریبه‌ای حلقه ازدواج به دست‌تان می‌کند

این خواب نشان از آن دارد که ناگهان کمک غیرمنتظره‌ای دریافت خواهید کرد که تمام مشکلات و مسائل‌تان را حل خواهد کرد.

۲۳. اگر خواب ببینید نامزدتان حلقه به انگشتتان می‌کند

چنین خوابی حاکی از آن است که در رابطه‌تان وفاداری و تعهد متقابل وجود دارد.

۲۴. در خواب ببینید انگشتر می‌خرید

نشان می‌دهد که برای کسی آرزوها و امیدهای قوی و شدیدی دارید. گاهی به آن اشاره می‌کند که از یکی از نزدیکان‌تان بیش از حد انتظار و توقع دارید.

۲۵. اگر خواب ببینید کسی به شما انگشتر هدیه می‌دهد

این خواب حاکی از آن است که در بین دوستان‌تان بیش از هر چیز دیگری به وفاداری اهمیت می‌دهید.

۲۶. انگشتر نماد پاداش است

دیدن انگشتر در خواب نماد پاداش است، اندازه‌ی این پاداش برابر خواهد بود با ارزش و اندازه‌ی سنگ قیمتی که روی انگشتر قرار دارد.

۲۷. اگر همسر شخص خواب بیننده باردار باشد

اگر همسر شخصی باردار باشد، و اگر در خواب ببیند خودش انگشتر طلا به انگشت کرده است این خواب یعنی صاحب فرزند پسر خواهند شد.

۲۸. انگشتر پادشاه

انگشتر پادشاه در خواب نمایانگر سلطنت و قدرت او است.

۲۹.بریدن انگشتر تنگ با انبردست

بریدن انگشتر تنگ با انبردست در خواب به معنی پایان قدرت و اختیارات فرد است.

۳۰. پوشش و تزیین انگشتر

هر پوشش و تزئینی بر روی انگشتر در خواب نمایانگر اهداف شخص خواب بیننده است.

۳۱. اگر سنگ قیمتی روی حلقه‌ در خواب بیفتد، ممکن است به معنی مرگ فرزند خواب بیننده یا کساد شدن کسب و کارش باشد.

۳۲. انگشتر شکسته در خواب به معنی طلاق گرفتن است.

۳۳. پوشیدن انگشتری که از آهن ساخته شده است در خواب به معنی آن است که آن شخص هر چند به سختی اما از مزایا و نعمت‌هایی برخوردار خواهد شد.

۳۴. پوشیدن انگشتری طلایی که روی آن سنگ بسیار قیمتی قرار دارد به معنی آن است که این مزایا و پاداش‌ها به آسانی به دست خواهد آمد.

۳۵. اگر انگشتر ساده باشد یا فقط یک حلقه‌ی بدون سنگ باشد، به معنی آن است که درگیر پروژه‌ای طاقت‌فرسا می‌شوید و در نهایت هم چیزی از آن عایدتان نمی‌شود.

۳۶. انگشتر ساخته شده از عاج فیل یا شاخ یک حیوان در خواب برای یک زن نماد مژده و بشارت است.

۳۷. اینکه در خواب ببینید فرد صاحب اختیاراتی سندی را با انگشتر خود مهر می‌کند به معنی آن است که آن شخص قرار ملاقات سیاسی مهمی پیش رو خواهد داشت.

۳۸. اگر کسی که عادت به پوشیدن انگشتر نقره دارد در خواب ببیند به هر کس دلش می‌خواهد به عنوان هدیه انگشتر می‌دهد، به معنی آن است که او تکیه بر منصبی افتخارآمیز و مهم خواهد زد.

۳۹. پوشیدن انگشتر حاکم در خواب به معنی انتصاب به عنوان فردی عالی رتبه است، یا به ارث بردن چنین منصبی از پدر. اگر پدر خواب بیننده چنین موقعیت و مقامی نداشته باشد، آن وقت عکس خواسته‌های او اتفاق خواهد افتاد.

۴۰. پیدا کردن انگشتر گم شده در خواب به معنی به دست آوردن پول از سرزمینی بیگانه است، یا به دنیا آمدن فرزندی پسر، یا می‌تواند به معنی ازدواج با زنی پاکدامن باشد.

۴۱. اگر سنگ روی انگشتری که در خواب می‌بینید لق و شل باشد، به معنی آن است که خواب بیننده از شغلش اخراج خواهد شد.

۴۲. در آوردن انگشتر در خواب یعنی شخص خواب ببیننده ممکن است شغل‌اش را از دست بدهد.

۴۳. اگر زنی خواب ببینید حلقه ازدواج‌اش را در می‌آورد به معنی مرگ همسر یا یکی از بستگان نزدیکش است.

۴۴. اگر انگشتر شخص خواب بیننده در خواب ناپدید شود و فقط سنگ آن باقی بماند، به معنی آن است که پس از پایان یافتن مسئولیت‌ها خاطرات خوشی برای او به جا خواهد ماند.

۴۵. اینکه مردی در خواب انگشتر طلا به انگشت کرده باشد نمایانگر نوآوری است که نتایج آن پریشان حالی، خیانت یا شورش خواهد بود.

۴۶. به انگشت داشتن انگشتری تنگ در خواب به معنی آن است که آن شخص از دست زنی شریر رهایی خواهد یافت، یا اینکه از وظیفه‌ای مشقت بار خلاصی خواهد یافت.

۴۷. خواب حلقه ازدواج قرضی در خواب نمایانگر مالکیتی است چندان نخواهد پائید.

۴۸. اگر کسی در خواب انگشتری منقوش و حکاکی شده بخرد، به معنی آن است که مالک چیزی می‌شود که هرگز قبلا آن را نداشته است، چیزی مثل خانه، وسیله نقلیه، یا شاید ازدواج کند یا صاحب فرزند شود.

۴۹. اگر کسی خواب انگشترهایی را ببینید که در بازاری رو باز فروخته می‌شوند، به معنی آن است که املاک آدم‌های رده بالای مملکت به حراج گذاشته می‌شود یا می‌تواند نمایانگر سلب حق اقامه‌ی دعوی باشد.

۵۰. اگر کسی خواب ببیند از آسمان انگشتر می‌بارد، به معنی آن است که او در همان سال صاحب فرزند خواهد شد. اگر ازدواج نکرده باشد، یعنی در همان سال با دختری باکره و ثروتمند ازدواج خواهد کرد. اگر انگشترهایی که در خواب می‌بیند طلا باشند یعنی چنین زنی ثروتش را از دست داده است.

۵۱. اگر کسی در خواب ببیند ابتدا انگشتری را به انگشت کوچکش می‌کند سپس آن را در می‌آورد تا در انگشت انگشتری بپوشد، سپس آن را در می‌آورد و دوباره در انگشت میانی قرار می‌دهد، به معنی آن است که او وسوسه‌ی اغوای روسپی‌ها را دارد.

۵۲. اگر کسی در خواب بدون آن که خودش کاری انجام بدهد انگشتر را ابتدا در انگشت کوچک، سپس در انگشت وسط و بعد در انگشت انگشتر ببیند، به معنی آن است که همسرش با مرد دیگری به او خیانت خواهد کرد.

۵۳. اگر مردی در خواب ببیند انگشترش را به چند سکه یا یک مشت کنجد یا کمی آرد می‌فروشد، به معنی آن است که او از همسرش جدا خواهد شد، هرچند برای یکدیگر احترام قائل هستند یا می‌تواند به معنی آن باشد که او به همسرش قرار مالی خوبی را پیشنهاد می‌دهد.

۵۴. اگر کسی در خواب ببیند از پسر خود انگشتری دریافت می‌کند که روی آن سنگی قیمتی قرار دارد نشانه‌ی شخصیت خوب و خصائص نیک چنین پسری است.

۵۵. دیدن نگینی که از دانه‌های شیشه‌ای بی ارزش ساخته شده باشد در خواب نشان دهنده‌ی حیطه‌ی اختیارات و قدرت ضعیف است.

۵۶. خواب انگشتری دارای نگین یاقوت سبز رنگ به معنی فرزند پسری باهوش است که به مردی دانشمند و فرزانه تبدیل خواهد شد.

۵۷. خواب انگشتر چوبی نشان دهنده‌ی زنی دو رو و ریاکار است.

۵۸. اگر در خواب به زنی انگشتری تعارف شود، به معنی آن است که ازدواج خواهد کرد. و برای زنان متاهل به معنی آن است که صاحب فرزند پسر می‌شود.

۵۹. دریافت کردن انگشتر به عنوان کادو و هدیه در خواب نیز به معنی اخبار خوش‌آیند است یا ازدواج با زنی زیبا.

۶۰. اگر مومنی در خواب انگشترش را هنگام نماز گزاردن به طرف داخل بچرخاند، چنین خوابی نشانه‌ی فروتنی است.

۶۱. در خواب پوشیدن انگشتری که دو نگین داشته باشد، یکی روی انگشتر و دیگری داخل آن، به معنی آن است که خواب بیننده احتمالا دو قرار مهم خواهد داشت یکی مادی و دیگری معنوی.

۶۲. پوشیدن انگشتری با نگین عقیق قرمز در خواب به معنی پایان فقر و تنگدستی آن شخص است.

۶۳. اگر فردی پارسا، شخصی مذهبی، یا یک مومن زاهد در خواب از خداوند باری تعالی انگشتر نقره دریافت کند، این خواب به معنی رستگاری او در روز داوری خواهد بود. اگر انگشتر نقره را از پیامبر خدا در خواب دریافت کند، نمایانگر صاحب فضل و علم بیشتر و عظیم‌تر شدن است.

۶۴. اگر انگشتر طلا، آهن، یا مس باشد، در آنصورت پیامدهای منفی خواهد داشت، چون انگشتر آهن نمایانگر ساکنان آتش جهنم است.

۶۵. اگر کسی در خواب ببیند انگشترش را برای کسی می‌فرستند که آن را برایش باز پس می‌فرستد، به معنی آن است که با شخصی از این خانواده درخواست ازدواج خواهد کرد اما درخواست او را رد می‌کنند.

۶۶. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر را به زور از انگشتش بیرون می‌کشند، به معنی آن است که او منزلت و شان و رتبه یا هر آنچه را که انگشتر نماد آن است از دست خواهد داد.

۶۷. اگر در خواب انگشتر گم بشود، به معنی آن است که خواب بیننده چیزی را تجربه خواهد کرد که از آنکه در بیداری برایش اتفاق بیفتد بیزار است.

۶۸. اگر در خواب ببینید انگشتر خود را برای پول یا در معاوضه با گندم یا کنجد می‌فروشید: این خواب یعنی بعد از صحبتی دوستانه از همسرتان جدا می‌شوید یا به او غرامت مالی می‌دهید.

۶۹. اگر پسر مجردی خواب ببیند انگشتر دارد. زن اختیار خواهد کرد.

۷۰. اگر در خواب ببینید انگشتر از دست‌تان می‌افتد و ناپدید می‌شود و فقط نگین آن باقی می‌ماند چنین خوابی به نام و آوازه و زیبایی شخص خواب بیننده دلالت دارد.


ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده- فاطمه یحیی و کامروا ابراهیمی

منبع:mydreamsymbolism

تعبیر خواب انگشتر: ۷۰ مفهوم و تعبیر دیدن انگشتر طلا و نقره در خواب


برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مدیریت دانشگاه تهران

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی