کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

تعبیر خواب انگشتر: ۲۵ مفهوم و تعبیر دیدن انگشتر طلا و نقره در خواب

انگشتر در خواب نماد وصلت، یکپارچگی، کمال، ابدیت و تعهد است. این خواب می تواند نشان دهنده تعهد در برابر یک رابطه باشد. همچنین می تواند نمادی از دیگر تعهدات از جمله تعهد در برابر هدف یا آرزویی مشخص باشد. احتمالا دیدن انگشتر در خواب نشان دهنده تعهد و وفاداری شما به اهداف، باورها و آرزوهایتان است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تعبیر خواب انگشتر نکات بسیار خواندنی و جالبی را بدانید.

خواب انگشتر می تواند نشان دهنده عهد و پیمان های شما نیز باشد. چنین خوابهایی اغلب نشان دهنده تمایل به داشتن رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با دیگری است. احتمالا شما علاقمند هستید که در رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با فرد دیگری قرار بگیرید.

تعبیر خواب انگشتر

۱. تعبیر کلی خواب انگشتر

اگر در خواب فقط انگشتری را ببینید که جزئیات آن هم مشخص نباشد می تواند به این معنا باشد که مشکلاتی در زندگی شما وجود دارد که قابل حل نبوده و ظاهرا پایانی ندارند.

این خواب همچنین می تواند نشان دهنده اهمیت عشق و محبت و عهد و پیمان وفادارانه ای باشد که به زودی از جانب کسی که شما را دوست دارد و اهمیت بسیار زیادی به شما میدهد، دریافت خواهید کرد.

۲. تعبیر خواب انگشتر طلا

اگر در خواب انگشتری طلا ببینید، نشانه بسیار خوبی است و حاکی از عهد و پیمانی محکم و استوار خواهد بود.

این خواب همچنین نشان دهنده علاقه و اشتیاق شما به امنیت، پایداری و وفاداری است.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب ماهی: ۱۲ تعبیر دیدن ماهی کوچک و بزرگ در خواب

۳. تعبیر خواب انگشتر نقره

نمی توان دقیقا گفت که خواب انگشتر نقره تا چه میزان می تواند مثبت باشد. اما همانطور که گفتیم خواب انگشتر طلا از هر جنس دیگری بهتر است. خواب انگشتر نقره بیشتر به معنی تلاش برای کسب مال و ثروت است و احتمالا تولد فرزند در خانواده را نوید می دهد.

۴. تعبیر خواب انگشتر بدل

اگر در خواب انگشتری بدل ببینید نشانه فردی یا چیزی تقلبی و جعلی در زندگی شما است.

۵. تعبیر خواب انگشتر حلقه ازدواج یا نامزدی

دیدن حلقه ازدواج یا نامزدی نماد عهد و پیمانی است که کسی آن را با شما بسته است یا شما آن را با کسی بسته اید اما هنوز بطور کامل اجرا نشده است.

همچنین حلقه ازدواج می تواند نماد همسر شما و تعهد او به ازدواجتان باشد.

اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواجتان را در دست ندارید نشان دهنده پایان رابطه شما با فردی است که انگشتر را از او دریافت کرده بودید. شاید این خواب نشان دهنده شک و تردیدهای شما نسبت به رابطه تان باشد.

۶. انگشتری در انگشت می اندازید

اگر در خواب ببینید که انگشتری را در دست می کنید نشان دهنده تعهد و التزام شما به عهد و پیمانی با دیگری است. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده شروع یک رابطه عاطفی باشد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب رقصیدن: ۲۸ معنا و تعبیر رقص و پایکوبی در خواب

۷. انگشتر فرد دیگری را در دست خود می اندازید

اگر در خواب ببینید که انگشتر فرد دیگری را در دست خود می کنید نشان دهنده اعمالی فریب کارانه و غیراخلاقی در آینده نزدیک خواهد بود.

۸.  وقتی نمی توانید انگشتری به اندازه انگشت خودتان پیدا کنید

دیدن اینکه قادر نیستید انگشتری متناسب با انگشت خود را در خواب پیدا کنید نشان دهنده وضعیت رابطه شما است. احتمالا شما فردی مجرد هستید که در حال حاضر رابطه عاشقانه ای ندارید و این انگشتر حاکی از آن است که این وضعیت برای مدتی به طول می انجامد.

۹.  تعبیر خواب انگشتر هدیه

اگر در خواب خود ببینید که کسی به شما انگشتری هدیه می دهد باید بدانید که این خواب نشانه ای خوب است و احتمالا نشان دهنده برطرف کردن همه مشکلات و سوءتفاهم ها در رابطه فعلی شما است. این خواب نشان دهنده این است که رابطه شما وارد مرحله جدیدی از آرامش و سعادت احساسی شده است.

تعبیر خواب انگشتر

۱۰. انگشتری را در دست دیگری می کنید

اگر در خوابتان ببینید که انگشتری را در دست فرد دیگری می کنید باید بدانید که نشانه بسیار خوبی است و بر شخصیت شما دلالت می کند. این خواب حاکی از آن است که شما فردی بسیار وفادار و صادق هستید. شما قابل اطمینان هستید و به عهد و پیمان خود وفادار باقی می مانید و هرگز به کسی خیانت نکرده یا او را فریب نمی دهید.

۱۱.  انگشتری در دست فرد دیگری می بینید

اگر در خوابتان خود را در حال تماشای انگشتری که فرد دیگری در دست دارد ببینید باید بدانید  که این خواب نشان دهنده تشویش، نگرانی و ناامیدی شما درمورد فردی است که به تازگی با او دوست شده اید. احتمالا این رابطه احساس رضایت و خوشحالی شما را فراهم نکرده  و شاید به آن فرد اعتماد یا اطمینان ندارید. احتمالا این خواب نشان دهنده آن است که چنین فردی حتی در آینده پشت سر شما غیبت خواهد کرد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب آینه: ۱۷ نشانه شناسی دیدن آینه در خواب

۱۲. تعبیر خواب انگشتر که از انگشت شما بیرون می افتد

اگر در خواب ببینید که انگشتری از انگشت شما سر خورده و بیرون می افتد بهتر است آگاه باشید و این خواب را هشداری در مورد مشکلات و مسائلی بدانید که به دلیل پایبند نبودن به تعهدات خود در آینده ای نزدیک با آن ها روبرو می شوید. این خواب پیغامی است که به شما می گوید به رفتار خود بیشتر از قبل توجه کنید و به تعهدات خود پایبند بمانید. در غیراینصورت خود را در وضعیتی خواهید یافت که دیگر هیچ کس به شما احترام نخواهد گذاشت.

۱۳. کسی که او را نمی شناسید حلقه ازدواجی را در انگشت شما می اندازد

اگر در خواب خود ببینید که فردی ناشناس حلقه ازدواج را در انگشت شما می اندازد نشانه آن است که در حل برخی از مسائل و مشکلاتی که اخیرا درگیر آن ها شده اید کمکی غیرمنتظره را از جانب فردی دریافت می کنید بطوریکه حتی باورتان نمی شود در نهایت چطور اوضاع مرتب خواهد شد.

۱۴. از انگشترتان در خواب تعریف و تمجید می کنید

اگر در خواب ببینید که انگشتری که در دست دارید را مورد تعریف و تمجید خود قرار می دهید نشانه بسیار خوبی است و بر رضایت شما از فرزندان یا افراد جوان خانواده تان دلالت می کند.

این خواب همچنین نشان دهنده آن است که شما فردی مهربان، سخاوتمند و آماده کمک رسانی به دیگران هستید و همیشه از موفقیت دیگران خوشحال می شوید.

۱۵. تعبیر خواب انگشتر که گم می کنید

اگر در خواب انگشترتان را گم کنید نشان دهنده ترس ها و احساس عدم امنیت شما درمورد رابطه ای است که در آن قرار دارید.

این خواب همچنین نشانه از دست دادن علاقه شما نسبت به فردی است که انگشتر را به شما هدیه داده بوده است. چنین خوابی می تواند نشان دهنده برخی شرایط ناگهانی و غیر منتظره ای باشد که موجب از بین رفتن علاقه شما نسبت به کسی یا چیزی خواهد شد.

بعلاوه چنین خوابی حاکی از احساسات شما نسبت به عهد و پیمانی شکسته شده یا تعهدی غیرقانونی است.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب فرودگاه: ۱۱ تعبیر دیدن فرودگاه و هواپیما در خواب

۱۶.  انگشترتان را می شویید

اگر در خواب دیدید که انگشترتان را می شویید نشان دهنده احساس نیاز شما به تجدید پیوند یا تعهدتان با  دیگری است. شاید این خواب نشان دهنده بی میلی و مقاومت شما در تغییر و ایجاد رابطه ای جدید با شریک عاطفی تان باشد.

۱۷. حلقه ازدواج تان را گم می کنید

اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید باید بدانید که این خواب نشانه خوبی نیست و شاید هشداری را در مورد وقایع ناخوشایند و خطرناکی که به زودی در زندگی با آن ها روبرو می شوید، به همراه داشته باشد. احتمالا برخی از موقعیت هایی که در آینده نزدیک با آن ها روبرو می شوید استحکام و توانایی شما در رابطه تان با فرد دیگری را مورد آزمایش قرار می دهند.

۱۸. تعبیر خواب انگشتر معیوب

اگر در خواب انگشتری معیوب ببینید یا انگشتری معیوب را در خواب در دست داشته باشید احتمالا نشانه بدی بوده و حاکی از شکست عشقی در آینده ای نزدیک خواهد بود.

انگشتر معیوب همچنین نشان دهنده تلاش بسیار زیاد در حفظ و پایبند بودن به تعهدات است. این خواب برخی اوقات نشان دهنده دروغ ها و خیانت هایی است که پایبند بودن به یک تعهد یا پیمان  را برای شما سخت و طاقت فرسا می سازد.

همچنین این خواب می تواند نشان دهنده ناتوانی شما در اعتماد کردن به فردی باشد که در برابر او متعهد شده اید آنهم به دلیل برخی خیانت ها یا دروغ هایی که اخیرا از سمت او تجربه کرده اید.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب چشم: ۱۲ تعبیر و تفسیر دیدن چشم در خواب

۱۹. تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر در خواب خود انگشتری شکسته را ببینید باید بدانید که نشانه خوبی نیست و احتمالا درگیری ها و اختلاف نظرهای شما و شریک عاطفی یا همسرتان را در رابطه یا ازدواج فعلی تان نشان می دهد.

۲۰. خواب ببینید انگشترهای زیادی کف دست‌تان کرده‌اید

این خواب نشان از آن دارد که به زودی کسب و کار جدیدی را آغاز خواهید کرد. گاهی چنین خوابی حاکی از آن است که به مسیر حرفه‌ای جدید و قبلا کشف نشده‌ای خواهید رفت. در هر صورت این خواب وقتی بحث از عایدات و سود باشد مثبت و خوش یمن است.

۲۱. پوشیدن انگشترهای بسیار لاکچری

پوشیدن چنین انگشترهایی که سنگ‌های زینتی بسیاری دارند نشان می‌دهند که در ماه‌های پیش رو باید روحیه‌تان را بالا و قوی نگه دارید چون دشمنان هیچ چیزی را بیشتر از این دوست ندارند که شما را سرافکنده ببینند.

۲۲. خواب ببینید غریبه‌ای حلقه ازدواج به دست‌تان می‌کند

این خواب نشان از آن دارد که ناگهان کمک غیرمنتظره‌ای دریافت خواهید کرد که تمام مشکلات و مسائل‌تان را حل خواهد کرد.

۲۳. اگر خواب ببینید نامزدتان حلقه به انگشتتان می‌کند

چنین خوابی حاکی از آن است که در رابطه‌تان وفاداری و تعهد متقابل وجود دارد.

۲۴. در خواب ببینید انگشتر می‌خرید

نشان می‌دهد که برای کسی آرزوها و امیدهای قوی و شدیدی دارید. گاهی به آن اشاره می‌کند که از یکی از نزدیکان‌تان بیش از حد انتظار و توقع دارید.

۲۵. اگر خواب ببینید کسی به شما انگشتر هدیه می‌دهد

این خواب حاکی از آن است که در بین دوستان‌تان بیش از هر چیز دیگری به وفاداری اهمیت می‌دهید.


ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده- فاطمه یحیی و کامروا ابراهیمی

منبع:mydreamsymbolism

تعبیر خواب انگشتر: ۲۵ مفهوم و تعبیر دیدن انگشتر طلا و نقره در خواب


برچسب ها

بازده

متاسفیم. نظرات بسته است.

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی