تعبیر خواب اذان: ۸ تعبیر اذان شنیدن یا گفتن در خواب

شنیدن صدای اذان در خواب نمادی از شادی، آرامش و سلامتی است. شنیدن ندای اسلام و فراخوانده شدن به نماز در خواب به این معناست که شما به رویاها و آرزوهایتان دست خواهید یافت. کسی از سرزمین‌های دوردست خواهد آمد و زندگی شما را متحول خواهد کرد. بعلاوه تعبیر خواب اذان می‌تواند نمادی از خبرهای خوشایند باشد.

از خواب بیدار شدن با صدای اذان تعبیر آن است که شما از کسی که مرتکب اعمال و کارهای نادرستی می‌شود تقلید می‌کنید. اما شاهد شرارت‌ها و کارهای مفسدانه آنها هم خواهید بود. و در مدت کوتاهی اشتباهات خود را جبران می‌کنید.

۱. اذان گفتن کودک

اگر ببینید که نوزاد یا کودکی اذان می‌گوید، تعبیر آن است که خبر خوبی از یک فرد شرور یا یکی از دشمنان تان به شما می‌رسد.

۲.  اذان نیمه کاره

اگر ببینید که اذان نیمه کاره تمام می‌شود تعبیر آن است که به زودی به سفر خود باز می‌شد و در جهت عملی کردن اهداف و برنامه‌های خود گام برمیدارید.

۳.  دیدن فردی در حال اذان گفتن

اگر  فردی را در حال اذان گفتن ببینید تعبیر آن است که بدون ترس و درنگ و برخلاف حسادت‌ها و مانع تراشی‌های رقیبان به موفقیت دست خواهید یافت. اذان گفتن در خواب نمادی از عشق الهی و آرامش روحانی است.

۴.  تعبیر خواب اذان گفتن همراه با گریه

اگر  ببینید که همراه با گریه اذان می‌گویید، تعبیر آن است که خودتان را وقف خودتان می‌کنید. برخی اوقات این خواب نمادی از تجربه کردن یک عشق دوطرفه است.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب: تفسیر و معنی ۲۱۰ خواب و رویای رایج

رپورتاژ

۵.  مکانی که در آن اذان گفته می‌شود

مکانی که در خواب دیده‌اید در آنجا اذان گفته می‌شود نشان دهنده آن است که آرامش و خوشحالی در آن فضا حاکم است. اگر در خواب ببینید که صدای اذان در خانه شما شنیده می‌شود، تعبیر آن است که شادی و خوشحالی از راه می‌رسد. شنیدن صدای اذان در محیط کار نشان دهنده مال و اموال و دارایی است.

اگر  صدای اذان را در مدرسه بشنوید، این خواب نمادی از ترفیع درجه، پیدا کردن شغل یا درآمد حاصل از اجاره دادن جایی یا چیزی است. شنیدن صدای اذان در خیابان یا در پارک نماد آن است که شما سفری خوشایند و فرح بخش خواهید داشت. اگر در خواب صدای اذان را در مزرعه یا باغ بشنوید، این خواب از فراوانی محصول، پایان خشکسالی و رهبری جامعه‌ای بی‌سرپرست خبر می‌دهد.

۶.  شنیدن صدای اذان از کوه یا ابر

اگر  ببینید که صدای اذان از کوه به گوش شما می‌رسد، تعبیر آن است که افرادی وجود دارند که می‌خواهند به شما نزدیک شوند. اما شما از آنها فاصله می‌گیرید. اما اگر به آنها فرصتی بدهید، شما هم از این رابطه خوشحال و راضی خواهید شد. اگر در خواب ببینید که صدای اذان از ابرها به گوش شما می‌رسد، تعبیر آن است که در نتیجه قرعه کشی یا مسابقه پولی به شما می‌رسد.

۷.  اذان گفتن در کلیسا یا معبد

اگر در خواب ببینید که صدای اذان از کلیسا، معبد یا مکان مذهبی غیراسلامی دیگری به گوش می‌رسد، تعبیر آن است که به راحتی با فردی سنگدل ارتباط برقرار می‌کنید. او اشتباه غیرقابل انکارش را جبران می‌کند.

۸. تعبیر خواب با تمسخر اذان گفتن

اگر  ببینید که با تمسخر اذان می‌گویید، تعبیر آن است که در مورد موضوعی که به خودتان مطمئن هستید مرتکب اشتباهی می‌شوید و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب زلزله : ۱۶ تعبیر دیدن زمین لرزه در خواب

منبع dreaminterpretation
نوشته‌های مرتبط