ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی + فیلم آموزش زبان انگلیسی

در این صفحه می‌خواهیم ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی را به شما آموزش دهیم. اما برای این کار، در ابتدا باید کمی درباره صفات و انواع آن‌ها صحبت کنیم. صفات، کلمات را توصیف می‌کنند و یا آن‌ها تغییر می‌دهند و گفتار یا نوشتار را دقیق می‌کنند. کلماتی مثل small (کوچک)، sharp (تیز) و blue (آبی)، همگی صفات هستند. ما از صفات برای مشخص کردن خصوصیات افراد و اشیای حقیقی یا انتزاعی استفاده می‌کنیم. در زبان انگلیسی، صفات در قبل اسم قرار می‌گیرند. گاهی اوقات بعضی از اسم‌ها، چندین صفت دارند، و این جاست که ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی، اهمیت پیدا می‌کند. در اینجا مایلم مجموعه آموزش زبان انگلیسی فرادرس را به شما معرفی کنم؛ برای دریافت این مجموعه آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید:

مثال‌های صفت

در جملاتی که در ادامه آورده شده است، کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است، صفت هستند.

 • They live in abigfancy
 • Since it’s acold night, John is wearing a
 • The mountains are covered in sparkling
 • On her birthday, Alice received anold and antique

انواع صفات

در نظر داشته باشید که صفات نه تنها می‌توانند اسم‌ها را توصیف کنند، بلکه می‌توانند آن‌ها را تغییر نیز دهند و تشخیص آن‌ها، دشوار نیست.

صفات تعریفی و غیرتعریفی

فقط سه نوع کلمه تعریفی داریم و همه آن‌ها، صفت هستند: a، an و the.

از صفات a و an، برای صحبت درباره موارد تعریف نشده مثل اشیا یا افراد استفاده می‌شود. مثلاً:

 • I’d like to drink a watermelon juice.
 • Let’s go on an amazing cafe shop.

هیچکدام از این جملات، به چیزی دقیقاً مشخص اشاره ندارند. مثلاً در جمله اول که گفته می‌شود دوست دارم یک آب هندوانه بنوشم، به آب‌میوه مشخصی که روی میز قرار گرفته اشاره ندارد. در جمله دوم نیز گفته شده بیایید به یک کافی شاپ فوق‌العاده برویم. اما به کافی شاپ خاصی اشاره ندارد.

از طرفی وقتی از صفت the استفاده می‌شود، منظور ما کاملاً مشخص است. مثلاً

 • Please give me the

وقتی در این جمله گفته می‌شود پرتقال را به من بده، چون از the استفاده شده، هم شخص گوینده جمله و هم شخص شنونده می‌دانند که دارند درباره پرتقالی خاص صحبت می‌کنند.

ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی + فیلم آموزش زبان انگلیسی

صفات مالکیت

همانطور که از نامش پیداست، مالکیت نسبت به افراد یا اشیا را مشخص می‌کند. این صفات عبارتند از:

 • My (مال من)
 • Your (مال تو/شما)
 • His (مال او –مذکر)
 • Her (مال او –مونث)
 • Its (مال شیء)
 • Our (مال ما)
 • Their (مال آن‌ها)

صفات اشاره

این صفات، برای اشاره یا توصیف افراد، حیوانات یا اشیا به کار می‌روند. صفات اشاره عبارتند از these، those و this.

 • These books belong to that
 • This movie is my favorite.
 • Please put those cookies on the blue plate.

صفات هم‌آهنگ

صفات هم‌آهنگ، با کاما و یا and جدا می‌شوند. این‌ها پشت هم می‌آیند که صفات را به ترتیب قرار دهند. مثلاً این عبارت را از نظر ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی در نظر بگیرید: bright, sunny day and long and dark night. صفاتی که در آن آمده‌اند، صفات هم‌آهنگ محسوب می‌شوند که با کاما و and در کنار هم قرار گرفته‌اند.

توجه بفرمایید که همیشه وقتی صفاتی پشت سر هم قرار می‌گیرند، صفات هم‌آهنگ نیستند.

صفات عددی

اعداد وقتی در جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند، تقریباً همیشه صفت هستند. وقتی می‌توان کاملاً مطمئن شد یک عدد، صفت است که بتواند جواب این سوال باشد که “چه تعدادی؟”

 • The stagecoach was pulled by a team of six.
 • He ate 4 burgers during the night, and was sick afterwards.

صفات استعلامی

سه نوع صفت استعلامی داریم: which، what و whose. این صفات نیز همانند بقیه صفات انگلیسی، در کنار اسم قرار می‌گیرند و برای پرسیدن سوال مورد استفاده قرار میگیرند.

 • Which dress looks best on me?
 • What time are we leaving?
 • Whose scarfs are those?

ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی + فیلم آموزش زبان انگلیسی

صفات نامعین

صفات نامعین نیز همانند a و an، برای صحبت درباره اشیای نامشخص مورد استفاده قرار می‌گیرند. این صفات عبارتند از any، no، many، several و few.

 • Do you have any apple juice?
 • My grandfather has been retired for many
 • There are no bananas in the fruit bowl.
 • I always read the first few pages of a book before I decide to buy it or not.
 • We checked the sits of several cars before deciding on the best one for our family.

صفات وصفی و خبری

این نوع صفات، درباره ویژگی‌ها و کیفیات دیگر کلمات هستند. چندین نوع صفت وصفی داریم:

صفات Observation: مثل real، perfect، best، interesting، beautiful، یا cheapest که ارزش یا یک اندازه عینی را مشخص می‌کنند.

صفات اندازه و شکل: درباره ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری و کیفیت‌های انتزاعی است؛ مثل خصوصیات فیزیکی خاص: کوچک، بزرگ، مربع، گرد، فقیر، پولدار و آرام.

صفات سن: این نوع صفات، سن‌ها را به صورت عددی یا به طور کلی نشان می‌دهند؛ مثلاً old، young، new و five-year-old.

صفات رنگ: دقیقاً همانطور که از نامش پیداست، رنگ‌ها را نشان می‌دهد؛ مثلاً صورتی، زرد و آبی.

صفات پایه: این نوع صفات، منبع اسم را نشان می‌دهند. این اسم می‌تواند انسان، محل، حیوان یا شی باشد. مثلاً: American، Canadian، Mexican و French.

صفات مادی: درباره این است که هرچیزی، از چه ساخته شده است. برخی از مثال‌ها عبارتند از: cotton، gold و wool.

صفات کیفی: اغلب خودشان نیز یک اسم هستند و دیگر اسم‌ها را خاص‌تر می‌کنند. مثلاً log cabin، luxury car و pillow cover.

ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی

وقتی در یک عبارت یا جمله، از بیش از یک صفت استفاده می‌کنید، مهم است ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی را بلد باشید. هر شخصی که می‌خواهد انگلیسی خود را تقویت کند، باید این ترتیب را رعایت کند. مثلاً صفاتی که نظرات و خصوصیات (مثل amazing) را توصیف می‌کنند، معمولاً قبل از صفاتی خنثی و حقیقی (مثل قرمز) قرار می‌گیرند. مثلاً

He was riding an amazing blue car.

نباید گفت: … blue amazing coat

در حالت عادی که نمی‌خواهیم روی صفت خاصی تمرکز کنیم، ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی، به صورت زیر است:

ترتیب مربوط به مثال
1 نظر Unusual، pretty، lovely
2 اندازه Short، tall، small
3 کیفیت فیزیکی Thin، untidy
4 شکل Rectangular، round
5 سن Old، young، youthful
6 رنگ Black، white، green
7 اصالت Iranian، Turkish، Spanish
8 مادی Plastic، metal، wood
9 نوع two-sided، V-shaped
10 هدف Cooking، cleaning

به ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی در مثال‌های زیر دقت کنید. عدد ترتیب هرکدام طبق جدول، در بالای آن آورده شده است.

It is made of a strange1, blue6, metallic8 material.

It’s a short2, thick4, plastic8 brush.

She was a pretty1, tall2, fat3, old5, blonde-haired6, Spanish7 woman.

ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی + فیلم آموزش زبان انگلیسی

صفاتی که با and به هم وصل می‌شوند

رپورتاژ

وقتی بعد از یک فعل مثل be (که فعل ربط است)، بیش از یک صفت را داریم، معمولاً صفتی که در آخر قرار می‌گیرد، با یک and همراه می‌شود. مثلاً:

Their home was always a cozy, welcoming place. But after their father died, it is sad, cold and unusual.

البته خیلی معمول نیست که بیش از یک صفت، قبل از اسم بیاید (مثل a cozy, welcoming place). اما این کار، قابل قبول است. البته می‌توانیم در حالت‌هایی که داریم از یک نوع صفات حرف می‌زنیم یا وقتی که صفات، درباره بخش‌های مختلف یک چیز هستند، از and استفاده کنیم:

It was a red and black cotton dress.

ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی (از نظر محلشان نسبت به اسم یا فعل)

اگر شخصی از شما بخواهد چیزی را توضیح بدهید، باید از صفات استفاده کنید. زبان انگلیسی، هیچ محدودیتی از بابت تعداد صفات در یک جمله ندارد، فقط این که ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی باید رعایت شود. انگلیسی‌زبانان، ترتیب دقیقی برای آن در نظر گرفته‌اند.

انواع مختلف کلمه، محل‌های متفاوتی در جمله دارند. مثلاً معمولاً اسم‌ها، در ابتدای جمله قرار می‌گیرند و صفت نیز در حالت ایده‌آل، قبل از اسم می‌آید. باید توجه کرد که محل قرارگیری صفت، در معنی جمله تاثیرگذار است.

وقتی صفت، قبل از اسم می‌آید، به این صورت خواهد بود:

 • blue balloon

پس a balloon blue اشتباه است.

صفات به همراه اسم و فعل

همانطور که قبلاً گفتیم، طبق قانون ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی، صفات می‌توانند قبل اسم (نسبتی) بیایند و یا این که بعد از فعل‌های ربطی مثل be، become، وseem  (اخباری):

 • What a beautiful flower! (نسبتی)
 • This bridge looks unsafe. (اخباری)

برخی از صفات فقط می‌توانند در مکان یا ترتیب خاصی به کار روند.

صفاتی که معمولاً قبل از اسم می‌آیند

اعداد و صفاتی مثل first، last و next. این صفات به طور معمول با این فرمول مورد استفاده قرار می‌گیرند:

اسم+صفت+عدد

برای مثال:

 • Special offer on the last two remaining
 • There used to be three small fields here when I was four.
 • I don’t need to work out for the next two
 • That’s the third huge study on unemployment in the last five

برخی از صفات مربوط به درجه

وقتی از صفاتی مثل absolute، complete و perfect استفاده می‌کنیم، داریم درباره درجه چیزی صحبت می‌کنیم. این صفات فقط می‌توانند قبل از اسم بیایند. این گروه از صفات، شامل proper، pure، real، sheer، true، utter می‌شود.

 • That’s an absolute I did save that cat.

نباید گفت: That truth is absolute

 • Nina has always been a real enemy of mine.

نباید گفت My enemy Nina is real

ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی + فیلم آموزش زبان انگلیسی

برخی از صفات مربوط به زمان و ترتیب

برخی از صفات زمان و ترتیب از صفات مربوط به درجه مثل former، present، future، فقط قبل از اسم می‎‌آیند. چند مثال دیگر عبارتند از latter، old (مثلاً an old friend = دوستی که برای سال‌ها دارید)، early (early French literature = در دوره اول تاریخچه هرچیزی) و late (the late Mr. Richards = که اخیراً فوت کرده است).

چند مثال را در ادامه آورده‌ایم:

 • His former wife had bought the car but he never liked it.

نباید گفت: His wife was former …

 • This is a building from the early

یعنی این ساختمان در اوایل دهه 1990 ساخته شده است.

وقتی early را بعد از یک فعل (اخباری) استفاده می‌کنیم، معنی‌اش فرق می‌کند. مثلاً The train was early یعنی قطار زودتر از زمان مورد انتظار ما رسید.

برخی از صفات که اسمی که در ادامه می‌آید را محدود می‌کند

همانطور که می‌بینید ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی، از همه نظر مهم است.

صفاتی مثل certain، main، major، only، particular اسمی که بعدشان می‌آید را محدود می‌کنند (مثلاً the only people who know و the particular road that we travelled on). از صفات دیگری که از این نوع هستند می‌توان به sole (به معنای فقط)، very و chief اشاره کرد.

 • The main reason why the art gallery opened was because the people were too eager to see the new art works.

نباید گفت: The reason is main why the art gallery …

 • This is the very tool he was looking for.) ‘exact’یعنی very (

نباید گفت: this tool is very …

صفاتی که معمولاً بعد از یک اسم می‌آیند

از برخی از ساختارهای –ed دار و حالت زمان گذشته، پس از اسم استفاده می‌کنیم. مثلاً

 • Most of the notes you mentioned in the presentation are not really important.

نباید گفت Most of the mentioned notes …

 • The increase in percentages is totally clear from the graphs shown.

نباید گفت   … from the shown graphs.

صفاتی معمولاً بعد از فعل می‌آیند

در این نوع از ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی، صفات را با یک پیشوند a- داریم.

نمی‌توانیم از این نوع صفت، بعد از اسم استفاده کنیم. ما آن‌ها را بعد افعال ربط مثل be، seem، become، feel، smell، taste به کار می‌بریم. رایج‌ترین نوع این صفات عبارتند از awake، alive، asleep، aboard (در هواپیما، قایق، اتوبوس یا قطار)، afloat، ablaze (در حال آتش گرفتن).

 • Elizabeth was awake at 6am.

نباید گفت Elizabeth was an awake person at 6am.

 • At that time people were asleep in their homes.

نباید گفت At that time there were asleep people in their homes

کلام آخر در مورد ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی

ما این مقاله را به آموزش ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی اختصاص دادیم. در این صفحه، نه تنها درباره خود صفات و انواع آن صحبت نمودیم، بلکه به دقت بررسی کردیم که ترتیب قرار گرفتن صفات در انگلیسی، به چه صورت است. در انتها مایلم آموزش ۱۱۰۰ واژه ضروری زبان انگلیسی فرادرس را به شما معرفی کنم؛ برای دریافت این آموزش روی لینک زیر کلیک کنید:

نوشته‌های مرتبط