تعبیر خواب نوزاد: ۳۵ تعبیر دیدن نوزاد دختر و پسر در خواب از نظر معبران

نوزادها نماد بخش‌هایی از طبیعت ذاتی و درونی ما و موجوداتی پاک، بی‌گناه، آسیب پذیر و بی‌پناه هستند. خواب‌های مربوط به نوزادها احتمالا نشان از بعضی جنبه‌های شخصیتی در حال رشدتان دارند. آن‌ها ممکن است نشانگر بخشی از شما که به مراقبت و عشق بیشتری نیاز دارد نیز باشند. گاهی می‌تواند دلالت بر بخشی نابالغ از وجود شما باشند. این خواب‌ها همچنین ممکن است نماد کسی باشند که رفتارهای بچگانه انجام می‌دهد. گاهی ممکن است به کسی اشاره داشته باشند که ساده و بی‌گناه است. بعضی وقت‌ها این خواب نشانگر بی‌گناهی و سادگی شما است. در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا درباره تعبیر خواب نوزاد نکات جالبی بخوانید.

خواب‌های مربوط به یک یا چند نوزاد ممکن است نتیجه اشتیاق شما به بچه دار شدن یا تلاش‌تان برای بارداری نیز باشد.

گاهی این خواب‌ها شما را برای بارداری در زندگی واقعی آماده می‌کنند. در بعضی موارد، خواب نوزاد ممکن است نشانه‌ی آن باشد که در واقعیت باردار هستید.

این خواب‌ها ممکن است نتیجه ترس شما از حاملگی در عالم بیداری باشد.

تعبیر خواب نوزاد

۱. خواب دیدن نوزاد دختر و پسر در حالت کلی

خواب‌های مربوط به نوزادها نشانه‌های بسیار خوبی هستند. اگر در خواب نوزاد یا نوزادهایی را ببینید، چنین خوابی نشانه‌ی رویدادها و شگفتانه‌های خوشایندی است که خیلی زود در زندگی‌تان اتفاق خواهند افتاد. این خواب‌ها معمولا بر اتفاقات خوب در آینده‌ی نزدیک دلالت دارند.

۲. خواب نوزاد تازه متولد شده

اگر نوزاد یا نوزادان تازه به دنیا آمده‌ای را خواب ببینید، چنین خوابی پیشگویی اخبار یا شگفتانه‌های غیر منتظره اما خوشایند در آینده‌ای نزدیک است. این رویدادها شما را بسیار راضی و خشنود خواهند ساخت.

۳. خواب نوزاد خوب تغذیه شده

اگر در خواب نوزدای خوب تغذیه شده را خواب ببینید یا از او مراقبت کنید چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی رضایتمندی‌تان از پروژه‌ها و کارهای فعلی و آتی‌تان باشد. ممکن است حتی ادامه‌ی پروژه‌ای را که زمانی پیش رها کرده‌اید دوباره بررسی کنید.

تعبیر خواب بچه دو قلو: ۱۳ معنی مختلف دیدن دوقلو در خواب از نظر معبران

۴. خواب نگاه کردن به یک نوزاد

اگر در خواب ببینید به نوزادی نگاه می‌کنید، چنین خوابی معمولا نشانه‌ی بسیار خوبی است. این خواب حاکی از توانایی شما برای تضمین ثبات مالی‌تان در آینده است. مهم است که به توانایی‌ها و غرایزتان اعتماد کنید.

۵. خواب لبخند زدن نوزادی به شما

اگر خواب ببینید نوزادی به شما لبخند می‌زند، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی شادی و لذت در روزهای پیش رو باشد.

۶. خواب پیدا کردن یک نوزاد

اگر در خواب ببینید نوزادی پیدا می‌کنید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی کشف پتانسیل‌ها پنهان وجودتان باشد.

۷. خواب در آغوش نگه داشتن یک کودک

اگر خواب ببینید نوزادی را در آغوش نگه داشته‌اید ممکن است یادآور روزگار گذشته باشد که کسی به شما وابسته بوده و احساس نیاز می‌کرده است.

تعبیر خواب سقط جنین: ۱۳ تعبیر دیدن سقط و افتادن بچه در خواب

۸. خواب نوزادی در حال گریه کردن

اگر خواب کودکی گریان را ببینید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی به شمار می‌رود. این خواب ممکن است هشداری باشد در رابطه با مشکلات مهمی برای سلامتی. گاهی می‌تواند نشانه‌ی تراژدی مهم غیرمنتظره‌ای در زندگی‌تان باشد.

خواب‌های مربوط به گریه کردن نوزاد نماد بخش‌هایی از شخصیت‌تان نیز هستند که به توجه و مراقبت خاص نیاز دارند. شاید اهداف ناتمامی دارید و احساس می‌کنید در زندگی چیزی کم دارید.

۹. خواب نوزادی که به صورت هیستریکی گریه می‌کند

اگر خواب ببینید به صدای نوزادی که به طرز هیستریکی گریه می‌کند گوش داده‌اید یا سعی دارید آرامش کنید، چنین خوابی معمولا یک هشدار است. این خواب ممکن است نشانه‌ی آن باشد که در خطر هستید. شاید شایعه‌ی کسی شهرت‌تان را به مخاطره بیندازد، و شما بازیابی این شهرت را کاری دشوار بیابید. باید به آدم‌های اطراف‌تان توجه داشته باشید، کسانی که ممکن است بزرگترین تهدید زندگی‌تان باشند.

۱۰. نگه داشتن نوزادی که در حال گریه کردن است

اگر خواب ببینید کودکی را در دستان خود نگه داشته‌اید که در حال گریه کردن است، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نیست. این خواب ممکن است نشانه‌ی اندوه و آشفتگی عاطفی در روزهای پیش رو باشد.

۱۱. خواب حمام کردن یک نوزاد

اگر خواب ببینید نوزادی را حمام می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی است و ممکن است نشانه‌ی آن باشد که به نحو مبتکرانه‌ای مشکلاتی را در آینده حل می‌کنید.

۱۲. خواب بوسیدن یک نوزاد

اگر خواب بوسیدن نوزادی را ببینید، چنین خوابی نشانه‌ی جذابیت و ظاهر جوان‌تان است.

تعبیر خواب گم شدن بچه: ۵ تعبیر دیدن گم شدن بچه در خواب

۱۳. خواب بغل داشتن یک نوزاد

اگر در خواب ببینید نوزادی را حمل می‌کنید، ، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی تلاش شما برای حل مشکلات یا وضعیتی دشوار باشد که در حال حاضر درگیرش هستید.

۱۴. خواب انداختن نوزادی روی زمین

اگر خواب ببینید نوزادی تصادفا از دست‌تان روی زمین می‌افتد، چنین خوابی نشانه‌ی ناتوانی‌تان در حل آسان مشکلاتی است که در حال حاضر با آن‌ها روبرو هستید. انجام این کار مستلزم تلاش بیشتری از سوی شما خواهد بود.

۱۵. خواب بیرون بردن نوزاد

اگر در خواب ببینید نوزادی را برای پیاده روی بیرون می‌برید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی است و ممکن است حکایت از مسافرتی خوشایند در آینده‌ای نزدیک داشته باشد.

۱۶. خواب غذا دادن نوزاد

اگر در خواب ببینید نوزادی را غذا می‌دهید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی است و از دریافت خبرهای خوب در آینده‌ای نزدیک حکایت دارد که برای‌تان شادمانی زیادی به همراه خواهد داشت.

تعبیر خواب زایمان: ۳۶ تعبیر دیدن تولد و بچه به دنیا آوردن در خواب

۱۷. خواب مراقبت و پرستاری از نوزاد

اگر خواب ببینید از نوزادی پرستاری و مراقبت می‌کنید، ممکن است چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نباشد و نشان از خیانت کسی که به او اعتماد دارید در آینده‌ای نزدیک خبر بدهد. این خواب به شما هشدار می‌دهد به آدم‌های اطراف‌تان اهمیت بدهید.

۱۸. خواب عوض کردن پوشک نوزاد

اگر خواب ببینید پوشک نوزادی را عوض می‌کنید، چنین خوابی ممکن است اشاره به نیاز جهت انجام تغییراتی در زندگی یا شخصیت‌تان داشته باشد.

۱۹. خواب نوزادی به شدت مریض یا مرده

رپورتاژ

اگر خواب نوزادی به شدت مریض یا حتی نوزادی مرده را ببینید، این خواب بسیار بد یمن است. چنین خوابی نشانه‌ی دوره‌ای از نا امیدی‌های بزرگ و رویدادها و شرایط ناخوشایند در زندگی است.

۲۰. خواب نوزاد مرده

خواب نوزاد مرده ممکن است نماد پایان چیزی باشد که زمانی بخشی از وجود شما بوده است.

۲۱. خواب زنده شدن ناگهانی نوزادی مرده

اگر خواب نوزاد مرده‌ای را ببینید که به طرز ناگهانی به زندگی بر می‌گردد چنین خوابی نشانه‌ی بدی است. این خواب ممکن است هشداری مبنی بر فوت واقعی آن نوزاد در عالم بیداری باشد.

۲۲. خواب نوزادان در حال مرگ

اگر خواب ببینید یا در خواب بشنوید نوزادانی در حال مرگ هستند، چنین خوابی ممکن است نشان از آن داشته باشد که شما به بلوغ رسیده‌اید و رفتار و تفکرات بچگانه‌تان را کنار گذاشته‌اید.

۱۰ تعبیر خواب شیر دادن به بچه ، کودک و نوزاد از نظر معبران مشهور جهان

۲۳. خواب نوزادی در حال گرسنگی کشیدن

اگر خواب نوزادی را ببینید که از گرسنگی رو به مردن است، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی وابستگی شما به دیگران باشد. شاید در حال حاضر کمبودهایی را تجربه می‌کنید و به کمک نیاز دارید.

۲۴. خواب به دنیا آوردن یک نوزاد

اگر خواب ببینید نوزادی را به دنیا می‌آورید، چنین خوابی نشانه‌ی بسیار خوبی است، و به آینده‌ای مساعد اشاره دارد. این خواب نشانه‌ی سعادت و فراوانی است.

۲۵. خواب به دنیا آوردن یک نوزاد بزرگ

اگر خواب به دنیا آوردن نوزادی درشت جثه را ببینید، چنین خوابی ممکن است به رویدادی در زندگی‌‌ اشاره داشته باشد که شرایط‌تان را به سمت بهتر شدن تغییر می‌دهد.

۲۶. خواب به دنیا آوردن نوزاد مرده

اگر خواب ببینید نوزاد مرده‌ای را به دنیا می‌آورید، چنین خوابی ممکن است نشان از ناکامی‌های مالی در آینده‌ای نزدیک داشته باشد. شاید سرمایه‌گذاری‌هایی در پروژه‌ای کرده‌اید، اما این خواب حکایت از آن دارد که این امر احتمالا درست نیست.

تعبیر خواب حامله بودن دختر مجرد: ۵ تعبیر دیدن بارداری دختر مجرد در خواب

۲۷. خواب نوزادی که محکم به پستان چنگ زده است

اگر خواب ببینید نوزادی محکم به پستان یک مادر چنگ زده است، چنین خوابی نشانه‌ی بدی است، و حکایت از مشکلات مالی در آینده دارد که به آسانی حل نخواهند شد.

۲۸. خواب نوزاد با نمک

اگر نوزادهای با نمکی را در خواب ببینید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی است و از شادمانی، موفقیت و فراوانی حکایت دارد.

۲۹. خواب نوزادی بد قواره

اگر خواب نوزادی زشت و بد قواره را ببینید چنین خوابی ممکن است حکایت از آن داشته باشد که عادات بدتان به سلامت آدم‌های اطراف‌تان آسیب خواهد زد.

۳۰. خواب نوزادی با ظاهر شیطانی

اگر نوزادی با ظاهر شیطانی را در خواب ببینید، چنین خوابی ممکن است نشان از ترس شما درباره‌ی آغاز پروژه‌ای جدید داشته باشد. شاید احساس می‌کنید که این کار بزرگتر از آن است که شما از عهده‌اش بر بیایید.

۳۱. خواب انتظار نوزادی را کشیدن

اگر در خواب ببینید منتظر نوزادی هستید چنین خوابی ممکن است به موانعی بر سر راه حل مشکلات جاری‌تان اشاره داشته باشد، اما خوشبختانه نهایتا راه حل‌ها را پیدا خواهید کرد.

۳۲. خواب ببینید خودتان یا کس دیگری به نوزاد تبدیل شده است

اگر خواب ببینید خودتان یا کس دیگری به نوزاد تبدیل شده است چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی اشتیاق کسی به مراقبت و حمایت از شما باشد.

تعبیر خواب زایمان: ۳۶ تعبیر دیدن تولد و بچه به دنیا آوردن در خواب

۳۳. خواب نوزادی که راه می‌رود

اگر خواب ببینید نوزادی راه می‌رود، چنین خوابی به توانایی‌ها و پتانسیل‌های بسیار شما اشاره دارد.

این خواب نشانه‌ی اتفاقات خوب در زندگی‌تان است. و گاهی از رسیدن آرام آرام به یک هدف حکایت دارد.

۳۴. خواب شیشه‌ی شیر نوزاد

اگر شیشه‌ی شیر در خواب ببینید، چنین خوابی ممکن است اشاره به اتکای بیش از حد شما بر دیگران داشته باشد. اگر در خواب از شیشه‌ی شیر بنوشید ممکن است نشانه‌ی نیاز شما به رشد و بلوغ عاطفی باشد.

۳۵. خواب لباس نوزاد

اگر در خواب لباس نوزاد ببینید، چنین خوابی ممکن است به شروع ابراز وجود خودتان به روشی آرام تر و ظریف‌تر اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب حیوانات: ۳۱ تعبیر دیدن جانوران و حیوانات در خواب

تعبیر خواب گرگ: ۶۹ تعبیر دیدن گرگ در خواب

تعبیر خواب خروس: ۲۷ نماد و نشانه شناسی و تعبیر دیدن خروس در خواب

تعبیر خواب اسب سواری: ۶۳ تعبیر خواب مختلف مربوط به اسب سواری

تعبیر خواب لاک پشت: ۱۴ تعبیر دیدن لاک پشت در خواب

تعبیر خواب سگ سیاه: ۱۴ تعبیر و نشانه شناسی سگ سیاه در خواب

تعبیر خواب سگ سفید: ۲۶ تعبیر دیدن سگ سفید برای دختر مجرد، متاهل و مردان در خواب

تعبیر خواب گاو سیاه ، سفید و رنگی: ۴ تعبیر دیدن گاو در خواب بر اساس رنگ

تعبیر خواب گاو: ۱۷ تعبیر دیدن گاو در خواب که بسیار دقیق و واقعی است

نوشته‌های مرتبط