تعبیر خواب قرآن: ۲۴ تعبیر دیدن قران در خواب

کتاب مقدس قرآن در خواب نمادی از باغ است. وقتی به قرآن نگاه می‌کنیم همچون باغی زیبا به نظر می‌رسد و آیه‌های آن میوه و ثمره دانش و خردی هستند که خواب بیننده می‌تواند در این باغ بچیند. یاد گرفتن یک آیه قرآن، یک جمله از کلام پیامبر خدا(ص)، یک سنت نبوی یا یکی از کارهای پیامبر در خواب نمادی از ثروت و بی‌نیازی پس از فقر یا هدایت و راهنمایی پس از سردرگمی است. با ما همراه باشید تا در این مقاله به بررسی تعبیر خواب قرآن بپردازیم.

۱.تعبیر خواب دزدیدن قرآن

اگر در خواب ببینید که قرآن را می‌دزدید، تعبیر آن است که خواب بیننده عبادت کردن را فراموش خواهد کرد.

۲. در دست گرفتن قرآن

اگر در خواب ببینید که قرآن را در دست گرفته اید، آن را باز می‌کنید و صفحات آن را خالی می‌بینید، تعبیر آن است که ظواهر امور فریبنده یا گمراه‌کننده است.

۳.  خوردن قرآن یا صفحاتی از آن

اگر در خواب ببینید که قرآن یا صفحاتی از آن را می‌خورید، تعبیر آن است که خواب بیننده در ازای نوشتن صفحات قرآن پول می‌گیرد که درآمدی غیرمشروع یا غیراخلاقی به شمار می‌رود.

علاوه بر این خوردن قرآن در خواب به مفهوم به سخره گرفتن آن است. خواب بیننده هیچ ارزش و احترامی برای قوانین آن قائل نیست و به آن بی‌احترامی می‌کند.

اگر فردی خود را در حال خوردن صفحات قرآن در خواب ببیند، تعبیر آن است که علم و دانش وی به او طراوت و سرزندگی می‌بخشد.

۴. تعبیر خواب بوسیدن قرآن

بوسیدن قرآن در خواب به این مفهوم است که هیچ قصور یا کوتاهی در اجرای وظایف خواب بیننده دیده نمی‌شود.

۵.  نوشتن آیه‌های قرآنی روی ظروف چینی یا صدف مروارید یا روی پیراهن

این خواب به این مفهوم است که خواب بیننده قرآن را به شیوه دلخواه خودش تعبیر می‌کند.

۶.  نوشتن قرآن روی زمین

اگر در خواب ببینید که قرآن را روی زمین می‌نویسید تعبیر آن است که خواب بیننده فردی ملحد و بی‌دین است.

۷. تعبیر خواب برهنه قرآن خواندن

این خواب به این مفهوم است که خواب بیننده فردی بوالهوس و دهن بین است.

۸.  حفظ کردن قرآن

اگر در خواب ببینید که قرآن را حفظ کرده‌اید درحالیکه در بیداری اینچنین نیست، تعبیر آن است که مال و دارایی بسیار بزرگی را به‌دست خواهید آورد.

اگر فردی که حافظه ضعیفی دارد در خواب ببیند که موفق به حفظ کردن قرآن شده است تعبیر آن است که خواب بیننده به مقام پادشاهی یا مقامی والا دست خواهد یافت.

۹.  شنیدن قرآن

شنیدن آیه‌های قرآن در خواب نشان دهنده افزایش قدرت فرد، رسیدن به انتهایی قابل تحسین در زندگی آن فرد و در امان بودن او از بخل و حسادت افراد شرور است.

۱۰. تلاوت قرآن برای فردی بیمار

اگر فردی بیمار در خواب خود را ببیند که آیه‌ای از قرآن را از بر می‌خواند اما قادر نیست به یاد بیاورد که این آیه به کدام یک از سوره‌های قرآن تعلق داشته، تعبیر آن است که وی شفا خواهد یافت.

۱۱. تعبیر خواب زبان زدن به قرآن

زبان زدن بر قرآن در خواب به این معناست که خواب بیننده گناه کبیره‌ای را مرتکب شده است.

۱۲. تلاوت کردن قرآن

تلاوت قرآن در خواب نمادی از افزایش اعمال نیک و ترفیع مقام خواب بیننده است.

اگر در خواب ببینید که قرآن را تلاوت و مفهوم آن را درک می‌کنید، این خواب به هوشیاری، عقل و خرد، ایمان و آگاهی معنوی شما اشاره می‌کند.

اگر در خواب ببینید که آیه‌ای از قرآن برای کسی خوانده می‌شود و شنونده با کلام الهی موافقت نمی‌کند، تعبیر آن است که کسی در مسند قدرت به او رنجی می‌رساند یا خداوند قادر متعال به زودی او را مجازات خواهد کرد.

اگر فردی بی‌سواد در خواب خود را در حال قرآن خواندن ببیند، این خواب نمادی از مرگ او یا خواندن از روی نامه اعمال آن فرد توسط خودش است.

اگر فردی در خواب ببیند که بدون علاقه واقعی قرآن می‌خواند، تعبیر آن است که این فرد ذهن خود، ادراک و تعابیر شخصی و خلاقیت خودش را دنبال می‌کند.

رپورتاژ

اگر فردی خود را در خواب در حال تکمیل کردن ختم قرآن ببیند، تعبیر آن است که پاداشی باشکوه از جانب پروردگار متعال در انتظار او است و او هرآنچه که درخواست می‌کند را به‌دست خواهد آورد.

اگر کافری در خواب خود را در حال خواندن قرآن ببیند، آیه‌های پندآموز قرآن در این خواب در زندگی واقعی به او کمک می‌کنند، آیه‌های مجازات‌کننده به او در رابطه با قدرت خداوند قادر مطلق هشدار می‌دهند و داستان‌ها و حکایت‌های آموزنده( مثل ها) بر نیاز خواب بیننده به تعمق در مفهوم قرآن اشاره می‌کنند.

خواندن قرآن در خواب هم نمادی از برآورده شدن نیازهای خواب بیننده، تطهیر قلب و موفقیت او در زندگی است.

اگر فردی در خواب خود را در حال خواندن قرآن ببیند این خواب نمادی از غرور، امر کردن، شادی، پیروزی و فتح است.

خواندن قرآن در خواب نمادی از به‌دست آوردن خرد، بزرگی، اعتبار و تقویت ایمان است. بطور کلی قرآن در خواب نمادی از خرد و بصیرت است.

۱۳.  زیر سر گذاشتن قرآن

اگر در خواب ببینید که قرآن را زیر سر خود می‌گذارید و از آن به عنوان بالش استفاده می‌کنید، تعبیر آن است که خواب بیننده برخلاف دستور پیامبر اکرم به قرآن احترام نمی‌گذارد و از آن به درستی استفاده نمی‌کند.

۱۴.  گوش دادن به قرآن:

اگر در خواب خود را در حال گوش دادن به قرآن ببینید تعبیر آن است که قدرت و اعتبار شما بیشتر می‌شود، زندگی به زیبایی به پایان می‌رسد و شما در برابر تمامی توطئه‌ها محافظت می‌شوید. در آیه ۴۵ سوره بنی اسرائیل هم گفته می‌شود که وقتی قرآن را با صدای بلند می‌خوانید، ما بین شما و آنها که قیامت را باور ندارند دیواری نامرئی قرار می‌دهیم.

اگر فردی در خواب خود را در حال تلاوت قرآن و دیگران را در حال گوش دادن به آن ببیند، تعبیر آن است که او مشغول به کاری می‌شود که به موجب آن بر دیگران حکمرانی کرده و دیگران از دستورات و اوامر او پیروی می‌کنند.

۱۵.  گرفته شدن قرآن

اگر در خواب ببینید که قرآن را از شما می‌گیرند، تعبیر آن است که شما از علم به قرآن محروم خواهید ماند.

۱۶.  خوانده شدن قرآن و عدم درک آن

اگر در خواب ببینید که قرآن با صدای بلند برای شما خوانده می‌شود و شما قادر به درک آن نیستید، تعبیر آن است که ضرر و زیانی از کائنات یا از جانب شخصی در مسند قدرت به خواب بیننده می‌رسد. همانطور که در آیه ۱۰ از سوره ملک هم گفته می‌شود: ” و گویند اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم.”

اگر در خواب ببینید که بدون نگاه کردن به صفحات قرآن آن را از درون قلب خود می‌خوانید تعبیر آن است که شما بر حق بودن خود را اثبات می‌کنید، ادعایی برحق دارید، انسانی زاهد و پرهیزگار هستید و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید.

اگر در خواب ببینید که آیه‌ای از قرآن به شما گفته می‌شود، باید سعی کنید آن آیه را درک کنید، آن را به یاد بسپارید و بر طبق آن عمل کنید. اگر این آیه به رحمت، شادی و خوشبختی یا پند و اندرزی اشاره می‌کند، تعبیر خواب هم همان پیامی است که در خواب به شما منتقل شده است. اگر آیه‌ای که بر شما خوانده شده است به شما چیزی را هشدار می‌دهد و نصیحتی می‌کند، باید همانطور که از شما خواسته شده است عمل کنید تا از خیری که در آن پیام است بهره‌مند شوید. اگر آیه‌ای که برای شما خوانده شده است دربردارنده هشدار است و به کسانی که ایمان نیاورده‌اند اخطار می‌دهد که در برابر اعمالشان مجازات می‌شوند یا بی‌درنگ مجازات گناهان خود را دریافت می‌کنند، خواب بیننده باید فورا برای گناهانی که مرتکب شده است توبه کند- حتی اگر آیه هایی که شنیده است به اقوام یا دوره هایی در گذشته اشاره می‌کند.

۱۷.  خریدن قرآن

خریدن قرآن در خواب به این مفهوم است که دانش مذهبی خواب بیننده افزایش می‌یابد و خیر او شامل حال دیگران می‌شود.

۱۸.  فروختن قرآن

فروختن قرآن در خواب به این مفهوم است که خواب بیننده در گناه و زشتی غرق می‌شود.

۱۹.  سوزاندن قرآن

سوزاندن قرآن در خواب به این مفهوم است که خواب بیننده اعتقادات مذهبی خود را از دست می‌دهد.

۲۰.  از بر خواندن قرآن

از بر خواندن قرآن در خواب نمادی از امر به معروف و نهی از منکر است. بطور کلی از بر خواندن قرآن در خواب بر صداقت و بر حق بودن کلام و دستورات خواب بیننده اشاره می‌کند.

۲۱. نوشتن یا کتابت قرآن

نوشتن یا کتابت قرآن در خواب نمادی از کسب دین، دانش، خرد و ثروت مادی و استفاده از آنها در کمک به دیگران است.

۲۲. هتک حرمت به قرآن

پاره کردن قرآن یا بی‌احترامی به آن در خواب به این مفهوم است که خواب بیننده به دلیل نفی کردن قرآن گناهکار شمرده می‌شود.

۲۳. قرائت کردن قرآن با صوت زیبا

خواندن قرآن در خواب نشان دهنده ترفیع درجه، افزایش قدرت، توبه کردن از گناهان، خوشبختی و سعادت، پرداخت بدهی ها، مشاهده حقیقت یا اعتماد کردن به صاحب برحق قرآن است.

قرائت قرآن با صوت زیبا در خواب به مفهوم عزت، کرامت، شهرت و خوشنامی است.

۲۴.  خواندن قرآن و اضافه کردن کلماتی به کلام آن

اگر در خواب خود را در حال خواندن قرآن ببینید درحالیکه کلمات خودتان را به کلام قرآن اضافه می‌کنید، تعبیر این خواب منحرف شدن از حقیقت یا خیانت به عهد و پیمان است. اگر خواب بیننده قادر نباشد آنچه در خواب می‌گوید را درک بکند، تعبیر آن است که در محکمه قضاوت شهادت غلطی می‌دهد یا در انجام کار پلیدی مشارکت می‌کند که عواقب آن غیرقابل بخشش خواهد بود.

منبع dreaminterpretation
نوشته‌های مرتبط