تعبیر خواب توالت: 8 تعبیر دیدن توالت و ادرار و مدفوع در خواب

عملیات دفع و اجابت مزاج هم مانند تمام فعالیت های فیزیکی ما جزء لازم و واجب زندگی ما است و یکی از ضروری ترین نیازهای هر انسانی است. با توجه به اهمیت این موضوع جای تعجب ندارد که یکی از خواب های رایج همه انسان ها همین رفتن به توالت و دیدن ادرار و مدفوع باشد. در ادامه این نوشتار درباره تعبیر خواب توالت نکات بسیار جالبی می خوانیم.

در حالت کلی دیدن توالت در خواب نشان دهنده تمایل و رغبت شدید به مال اندوزی و حرص برای جمع آوری پول و ثروت است و نیز نشان می دهد که سودی غیرمنتظره به شما خواهد رسید. این سود می تواند با پول بسیار زیادی که به شما می رسد در ارتباط باشد.

خرید کتاب

اگر در خواب ببینید که به توالت میروید تا در آن جا ادرار یا مدفوع کنید، تعبیر آن است که شما باید از احساسات خود رها شوید و با آن ها خداحافظی کنید.

۲. تعبیر خواب توالت لبریز از ادرار

دیدن توالتی که در آن ادرار بالا زده است در خواب تعبیر آن است که شما در شرایطی قرار دارید که باید به دلیل نیازهای شخصی خودتان روی پای خودتان بایستید. دیدن توالتی مملو از ادرار در خواب به این معناست که شما باید با تمامی مشکلات و سختی های زندگی واقعی خود خداحافظی کنید و به آن ها اجازه دهید از زندگی شما خارج شوند. بعلاوه این خواب نشان دهنده احساسات سرکوب شده شما است. دیدن توالتی لبالب از ادرار در خواب نشان دهنده آن است که شما به نوعی آزادی و پاکسازی عاطفی نیاز دارید. آیا از یکی از نزدیکان خود عصبانی و خشمگین هستید؟ معمولا در چنین مواقعی احتمال دیدن این خواب چند برابر می شود.

۳. تعبیر خواب توالت کثیف

برخی از معبران و کارشناسان خواب شناسی معتقدند که دیدن توالت کثیف نشان از نگرانی های فرد خواب بیننده دارد و اینکه در اطرافش پول و مال هایی وجود دارد که منبع درست و سالم و مشخصی ندارد و هر لحظه ممکن از آسیب و گزندی به واسطه آن کارها به وی وارد سود. عده ای هم معتقدند که این خواب نشان از پول و گرایش به پوچ گرایی شدید دارد.

مطلب مرتبط: ۶ نشانه شناسی دیدن خانه در خواب که باید بدانید

۴. تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت

این خواب میتواند نشانه بسیار خوبی از توانمندی های صاحب خواب باشد و به عبارت دیگر توانایی و قدرت عمل بیننده خواب را نشان می دهد. و متخصصان خواب معتقدند دیدن این خواب نشان از تحقق آرزوهای فرد خواب بیننده دارد که بسیار شادمانی میکند و خوشحالی خود را به دیگران نیز نشان می دهد.

۵. تعبیر خواب کاسه توالت

دیدن کاسه توالت در خواب نشان دهنده نفس(ایگو) و غرور آسیب دیده و خدشه دار شده شما است. شما بر این باور هستید که می توانید هر چیزی را در اختیار داشته باشید اما برخی اوقات اوضاع زندگی آنطور که ما می خواهیم پیش نمی رود. در سال ۱۹۳۲ مقاله ای معنوی و جذاب با موضوع تعبیر خواب کاسه توالت در لندن پرس منتشر شد و در آن آمده بود که دیدن کاسه توالت در خواب نشان دهنده آن است که شما باید ایگوی خود را رها کنید و حرکت یا اقدام بعدی خود را انتخاب کنید. این خواب اغلب زمانی رخ می دهد که ما در شرایطی قرار می گیریم که باید به حل مشکلاتی در روابط خود با دیگران بپردازیم.

دیدن ردیفی از کاسه توالت در خواب نشان دهنده آن است که احتمالا مشکلاتی بین خواب بیننده و فردی از جنس مخالف او به وجود می آید.

۶. دیدن کاسه توالت شکسته و خراب

بسیاری از متخصصان خواب و رویا بر این باور هستند که دیدن کاسه توالت شکسته و خراب نشان دهنده این است که فرد خواب بیننده یک نگرانی بزرگ در ناخودآگاه خود دارد و همین امر باعث میشود که در بلا و سختی بیفتد و گزندی از جامعه و اطرافیان یا مادی یا معنوی به او برسد.

۷. تعبیر خواب ادرار کردن در توالت

اگر در خواب خود را ببینید که در توالت ادرار می کنید، این خواب نمادی از احساساتی است که اخیرا آن ها را انکار کرده و نادیده گرفته اید. بعلاوه این خواب خبر می دهد که شما زندگی خود را بطور کامل تحت کنترل خود قرار می دهید. این وضعیت اگرچه خوب و پسندیده است اما می تواند مانع از لمس زیبایی نهفته در اتفاقات و ماجراهای اتفاقی و خودبخودی باشد.

شما به خودتان اجازه نمی دهید که خودِ واقعی تان را ابراز کنید و به این ترتیب این تصور را برای دیگران به وجود می آورید که چهره واقعی خود را پشت نقابی پنهان کرده اید و خودتان نیز بر این باور هستید که این نقاب از شما در برابر نیات و مقاصد پلید و شوم دیگران محافظت می کند. شما تلاش می کنید تا تمامی قلمروهای خود را در هر جنبه ای از زندگی تان مشخص کنید. با این وجود، به زودی با مشکلاتی در زندگی شخصی خود روبرو می شوید. یک نفر به شما ثابت می کند که شما نمی توانید همیشه آنچه می خواهید را به دست آورید.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب دریا: ۱۳ تعبیر دیدن دریا و اقیانوس در خواب

۸. ورود به حمام و توالت دیگران مخصوصا جنس مخالف

اگر در خواب ببینید که به توالت عمومی جنس مخالف وارد می شوید، این خواب نشان دهنده گذار و عبور کردن از محدودیت ها و مرزها در زندگی واقعی تان است. برخی افراد این خواب را نشانه قانون شکنی و عبور شما از خط و مرزها در برخی موقعیت ها و شرایط خاص می دانند. با این وجود، این خواب همچنین نشان دهنده ورود شما به بخشی جدید و چالش برانگیز از زندگی خودتان یا دست یافتن به دستاوردی فراتر از حد تصورتان است.

خرید کتاب

دیگر نوشته ها

1 of 462

کسب و کار

1 of 5