تعبیر خواب چادر چیست: تعبیر خواب چادر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

مقوله تعبیر خواب برای بسیاری از ما بسیار جذاب بوده و بلافاصله بعد از بیدار شدن به دنبال مراجع مختلف برای تفسیر آن هستیم. شاید شما هم بارها در خواب خود چادر دیده اید و برای دانستن معنی و مفهوم آن کنجکاو شده باشید. بدین منظور دیدگاه های مختلف معبران معروف درباره دیدن چادر در خواب شرح داده می شود. البته شرایط دیدن چادر ممکن است در خواب هر شخص متفاوت باشد. به عنوان مثال تعبیر خواب چادر مشکی با چادر سفید یا پاره متفاوت است.

رنگ چادر و اینکه یک خانم یا یک آقا آن را سر می کند نیز منتج به تعبیر خواب های متفاوت می گردد. این شرایط مختلف از نظر نوع چادر و نحوه دیدن آن در خواب از نظر بزرگان دین همچون حضرت یوسف (ع)، امام صادق (ع) و سایر معبران بررسی خواهد شد.

تعبیر خواب سر کردن چادر مشکی

امروزه خانواده های متمدن و مذهبی به دنبال یافتن راه های تشویق دختران به حجاب و عفاف هستند. چادر نیز به عنوان اصلی ترین پوشش اسلامی بسیار مورد توجه آن ها قرار می گیرد. امروزه مجموعه های زیادی در قالب  تولیدی مقنعه و چادر و سایر ملزومات حجاب مانند توربان و هدشال در کشورهای اسلامی فعالیت می کنند. قیمت مقنعه و انواع چادر و اکسسوری حجاب در حال حاضر بسیار مناسب می باشد.

تعبیر خواب چادری شدن دختر مجرد در نوع خود بسیار جالب است که نشان از شوهر یا ازدواج دارد. هم چنین می تواند به معنای رسیدن به موفقیت و سعادت بی حد و اندازه باشد، طوری که اطرافیان به آن غبطه می خورند. این تعبیر زیبا برای رویای چادری شدن نشان می دهد که پیامدهای انجام آن در دنیای واقعی چندین برابر بهتر خواهد بود.

پوشیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر بانوان در خواب ببینند که چادر بر سر کرده اند، نشانه خیر و نیکویی است و به معنای پوشش و حفظ آبرو می باشد. زیرا خانم ها از چادر برای پوشاندن بدن خود در برابر نامحرم استفاده می کنند. اگر زن خواب دیده باشد که چادری نو بر سر کرده است، بر طبق نظر منوچهر مطیعی تهرانی، یکی از مشهورترین معبران خواب، نزد شوهر عزیز و در محیط خانواده عزت و احترامش بالا می رود.

این موضوع در مورد آقایان متفاوت است چون پوشیدن چادر برای یک مرد امری غیر طبیعی محسوب می شود. در نتیجه تعبیر آن نیز متفاوت خواهد بود. تعبیر خواب پوشیدن چادر برای مردان، به معنای رسوایی می باشد. بر طبق نظر معبران، مردی که خواب دیده باشد چادر به سر کرده، گناهی انجام داده است که آن را از مردم و اطرافیان خود پنهان می کند. البته اگر مرد در خواب ببیند که چادر دارد ولی آن را بر سر نکرده است، یعنی رازی را همچون امانت در دل نگه می دارد.

تعبیر خواب چادر از نظر معبران معروف

تعبیر خواب چادر مشکی

دیدن چادر مشکی در خواب نیز تعبیر بسیار قشنگی دارد. یکی از آن ها نزدیک شدن به آرزوها و رویاهایتان است. هم چنین وقوع تجربه های جدید و شیرین در زندگی از جمله محل کار را نوید می دهد.

تعبیر حضرت یوسف درباره چادر مشکی

حضرت یوسف (ع) دیدن چادر در خواب را به معنای همسر تعبیر می کنند. دیدن چادر در خواب هم برای مردان و هم زنان با هر خصوصیت خوب یا بدی، به حسن یا نقص همسر بر می گردد. به عنوان مثال چادر مشکی زیبا به جمال و چادر مشکی پاره به بیماری زن یا شوهر دلالت دارد.

تعبیر خواب چادر سفید از نظر امام صادق (ع)

به فرمایش امام جعفر صادق (ع) دیدن چادر در خواب سه وجه دارد:

  1. مقام و منزلت
  2. مرد را زن و زن را شوهر
  3. سرپرست و بزرگ خانه

تعبیر خواب چادر زنانه به روایت ابن سیرین

رپورتاژ

این معبر معروف به تفسیر و تعبیر شرایط مختلف دیدن چادر در خواب می پردازد. از نظر ابن سیرین چادر در خواب محافظ زن می باشد. اگر مرد ببیند که همچون زنان چادر بر سر کرده، در آن کار خیر و شری نهفته بوده و انجام دادن آن مکروه است. اگر چادری که در خواب ببیند پاره یا سوخته باشد، راز او فاش خواهد شد. چنانچه کسی در خواب ببیند که چادر خود را گم کرده، متاسفانه نشانه خوبی نیست و یعنی بسیاری از صفات خوب خود را از دست داده است.

تعبیر دیدن چادر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی نیز برای شرایط مختلف دیدن چادر در خواب تعبیر خاص خود را دارد. اگر شخص چادر خود را در خواب گم کند، یعنی به شرف و آبروی او خدشه وارد می شود. تعبیر او از پیدا شدن چادر گمشده این است که درباره موضوعی مورد اتهام قرار می گیرد اما تبرئه می شود. دیدن این که در خواب برای کسی چادری خریده و یا آن را به دیگری هدیه داده است این گونه تعبیر می شود که فرد رازی دارد و می خواهد از دیگران پوشیده نگه دارد تا آبرویش حفظ گردد.

تعبیر پوشیدن چادر توسط پسر یا مرد، مراقبت او از یک راز می باشد. چادری شدن مرد در خواب نیز تعبیر خوبی ندارد و نشان می دهد آن مرد در زندگی مرتکب گناه یا اشتباه بزرگی شده است که از دیگران پنهان کرده و اگر بر ملا شود، دردسرهای بزرگی برای او ایجاد خواهد کرد.

تعبیر خواب چادر از منظر آنلی بیتون

آنلی بیتون یک روان شناس اروپایی است که نظرات خود را درباره خواب بر اساس علوم روانشناختی بیان می کند. بر طبق نظر او اگر شخص در خواب بیند که در چادری به سر می برد، یعنی زندگی او دچار تحول اساسی خواهد شد. یکی دیگر از تعبیرهای دیدن چادر در خواب، رفتن به چند سفر به همراه دوستان صمیمی است.

چنانچه چادری که قصد نصب آن را دارید، پاره باشد یعنی شما دچار یک مشکل جدی خواهید شد و اگر یک چادر برافراشته را در خواب ببینید، نشانه آن است که دوستانتان قصد سواستفاده دارند و شما با درایت و تفکر نقشه های آن ها را برملا می کنید.

تعبیر خواب چادر شب به روایت ابراهیم کرمانی

عبدالله بن ابراهیم کرمانی هم یکی از معبران مشهور است که درباره دیدن چادر شب در خواب این گونه نظر داده است: ” چادر شب خواب یک زن است. تعبیر خواب خرید یا خرید چادر این است که زن جدید چادر می خواهد. تعبیر خواب خرید چادر برای مرد صیغه ای است که از او فرزندی به دنیا می آید و برای زن شوهر است. تعبیر خواب چادر سوزان برای زن فوت شوهر یا طلاق اوست.”

تعبیر خواب چادر سفید و رنگی

تعبیر خواب سر کردن چادر مشکی

این که چادر دیده شده در خواب چه رنگی دارد، تعبیر آن را متفاوت خواهد کرد. تفسیر و معنای هر کدام از این رنگ ها و نظر معبران مختلف درباره آن ها به شرح زیر می باشد:

  • چادر سفید: شخصی که آن را خواب دیده به آرامش بسیار زیادی در زندگی دست یافته است. اگر فرد گناهکار چادر سفید را در خواب ببیند، یعنی قصد ترک گناه را کرده و به انجام اعمال نیک و پسندیده تمایل دارد.
  • چادر سبز: نشان از شادی، امید و خوشبختی دارد.
  • چادر قرمز: با توجه به نظر مطیعی تهرانی، دیدن آن در خواب نشان از هیجان دارد.
  • چادر زرد: نشان دهنده بیماری است.
  • چادر گلدار: یعنی سیاهی و پلیدی از زندگی شما پاک خواهد شد.
  • چادر نماز سفید گلدار: به معنی زیاد شدن روزی و رسیدن به جایگاه والا می باشد.

تعبیر خواب چادر مسافرتی چیست؟

دیدن چادر مسافرتی در خواب علامت تغییر کوتاه در زندگی روزمره می باشد. یک پروفسور سوئیسی به نام کارل یونگ در این باره می گوید: اگر در خواب دیدید که درون چادر مسافرتی هستید، باید در روتین زندگی خود تغییراتی ایجاد کنید. باید از کار روزانه خود بکاهید و کمی به خود فرصت دهید. البته ممکن است نمایان گر بی ثباتی و نا امنی در موقعیت فعلی زندگیتان هم باشد.

حرف آخر، تفسیر خواب چادر

اکنون که می دانید تعبیر خواب چادر مشکی چیست و به ویژه خواب سر کردن چادر توسط دختران مجرد نشانه بسیار خوبی برای ازدواج و خوشبختی آن ها می باشد، حتما درک می کنید که داشتن این پوشش در زندگی واقعی نیز باعث ایمنی و حفظ وقار می گردد. امروزه چادر مشکی و سایر ملزومات حجاب برای داشتن پوششی شیک و زیبا تنوع چشمگیری داشته و فروشگاه اینترنتی حجاب خورشید hejabkhorshid.com یکی از مراکز معتبر خرید آنلاین انواع اکسسوری های حجاب می باشد.

دیدن انواع مختلف چادر در خواب می تواند تعابیر گوناگونی داشته باشد. البته احوالات شما در زندگی می تواند در برداشت صحیح از خواب نیز موثر باشد. با توجه به نظر معبران معروف، خواب چادر به خصوص برای زنان تعبیر خوبی دارد و نشان از نیکویی و موفقیت است.

نوشته‌های مرتبط