تعبیر خواب دندانپزشکی رفتن، 100% معتبر و کامل

تعبیر خواب دندانپزشکی رفتن در منابع معتبر وجود ندارد، اما تعبیر خواب دندان به طور کلی، از ابن سیرین، امام صادق (ع)، یوسف نبی و دانیال پیامبر ذکر شده است که در ادامه می آید. با این حال شما می توانید با توجه به اتفاقی که در خواب برای دندانتان افتاده است، با استفاده از تعبیر خواب دندان، خواب خود را تفسیر و تعبیر کنید. البته باید توجه داشت که گاهی خواب شما در اثر اتفاقات روزانه و فعالیت ذهنی در ابتدای خواب بوده و در این صورت تعبیر خاصی ندارد. به علاوه بسیاری از تعبیر خواب های موجود در اینترنت، ساختگی و تخیلی هستند و برای کسب درآمد نوشته و جعل شده اند. به عنوان نمونه اصلا اشخاصی به نام های آنلی بیتون و لیلا برایت وجود خارجی ندارند و اصلا غربی ها اعتقادی به تعبیر خواب به معنای پیش بینی آینده ندارند!

تعبیر خواب دندانپزشکی رفتن

از آنجا که دندانپزشکی و مطب دندانپزشک از جمله موارد مربوط به قرن اخیر می باشد، تعبیر خواب رفتن به دندانپزشکی و مطب دندانپزشک در منابع معتبر وجود ندارد. تنها تعبیر خواب «دندان» در منابع معتبر یافت می شود. بنابراین در ابتدا تعبیر خواب دندان را بیان می کنیم و سپس با استفاده از آن برداشت ها و تعبیرهای احتمالی را ذکر می نماییم.

در تعبیر خوابی که به امام صادق (ع) منتسب شده است آمده که دیدن دندان در خواب به شش مورد بر می گردد: خانواده و فامیل، مال و ثروت، سود و منفعت، غم و اندوه، آسیب و صدمه، جدایی از خویشان.

همچنین از زبان حضرت یوسف نبی (ع) بیان شده است که دیدن افتادن دندان در خواب به این معناست که یکی از اقوام و خویشان شما از شما جدا خواهد شد. همچنین شکستن دندان بزرگ در خواب به صورت جدل و مشکلی تعبیر شده است.

از محمد ابن سیرین نقل شده است که اگر شخصی ببیند دندان پیشین او بر کف دستش یا بر روی زمین افتاد و به خاک آلوده نشد، به این معناست که او دارای فرزند یا خواهر یا برادر می شود. اگر ببیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، تعبیر خواب آن این است که از این جماعت (فرزند، خواهر یا برادر) یکی هلاک شود یا جدا شود. اگر ببیند قسمتی از دندانش شکست یا ضایع شد، تعبیرش این است که به یکی از ایشان (فرزند، خواهر یا برادر) بلا و آفتی رسد. اگر ببیند دندان پیشین او کوفته شد، تعبیرش این است که با افرادی دشمن می شود. اگر ببیند یکی از دندان های پیشین او کنده شد، تعبیر آن این است که به یکی از نزدیکانش دشنام دهد و از او دوری کند. اگر ببیند دندان های پیشین او زیاد شد یا خوب و تمیز شد، نشانه آن است که به یکی از نزدیکانش خیر و خرمی و بلندی مرتبه و منزلت بالا می رسد. اگر ببیند دندان های او از آینه بود یا از نقره یا از سفال و مانند آن بود، نشانه آن است که مرگ او نزدیک است.

در روایتی از حضرت دانیال (ع) آمده است که: دیدن دندان در خواب در رابطه با خانواده صاحب خواب است و دندان های بالا دلالت کند بر مردان و دندان زیرین، دلالت کند بر زنان و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندان هایی که کنار آن باشند، دلالت بر عمو و فرزندان کند و دندان هایی که کنار دندان های دیگر است که به آن دندان ثنایا می گویند، نشانه مهتر و بزرگ خاندان است و دندان های دیگر، نشانه دایی و فرزندان دایی است و دندان های آسیابی، نشانه کسی است که از خویشان دور باشد.

خواب دندانپزشکی رفتن

تعبیر خواب کلینیک دندانپزشکی

به طور کلی  تعبیر خواب رفتن به کلینیک دندانپزشکی، به صورت های مختلفی آورده شده است که چندان هم مستتند نیست. ولی می توان گفت این خواب تعبیرهای مختلفی می تواند داشته باشد؛ علت آن هم این است که ویژگی های خواب بیننده از جمله علم، مذهب، موقعیت و جنسیت در تعبیر خواب دندانپزشک رفتن موثر بوده و باید بر اساس ویژگی های مختلف فردی که برای هر شخص منحصر به فرد است انجام شود. بنابراین برای تعبیر دندانپزشکی در خواب بهتر است به سراغ افراد معبر معتبری که از شما شناخت مناسبی دارند بروید. البته واضح است که این افراد بسیار نایاب هستند و از طرفی هم افراد و مطالب نامعتبر و چرندیات در این زمینه بسیار رواج یافته اند و بهتر است به تعبیرات ارائه شده در سایت های مختلف در این خصوص توجهی نکنید. به هر حال در ادامه به بعضی از موارد ذکر شده مربوط به  تعبیر خواب دندانپزشکی و همچنین تعبیر خواب رفتن به مطب دندانپزشکی می پردازیم با این امید که در زندگی واقعی کمک کننده باشد. جهت رسیدن به تعبیر بهتری برای خواب خود حتما انتهای مقاله را مطالعه بفرمائید.

تعبیر خواب رفتن به مطب دندانپزشکی در منابع غربی

همان طور که گفته شد موضوع دندانپزشکی موضوعی نیست که در زمان قدیم مطرح بوده باشد و تعبیر خوابی برای آن در منابع معتبر ذکر شده باشد؛  تعبیر خواب های در منابع غربی با موضوع تعبیر خواب رفتن به مطب دندانپزشکی آمده است که مستند و معتبر نیست و نباید زیاد به آن ها اعتنا کرد؛ با این حال بعضی از این موارد را بیان می کنیم و نکات جالبی از تعبیر خواب های غربی برایتان بیان خواهیم کرد.

رپورتاژ

در بعضی سایت های نامعتبر فارسی آمده است که: آنلی بیتون می گوید اگر در خواب ببینید دندان هایتان خراب و کرم خورده شده است، تعبیر آن این است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت. اگر خواب ببینید یکی از دندان هایتان پوسیده و شکسته است، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت؛ طرح ها، نیمه تمام متوقف خواهد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت، و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید.

نکته جالب این است که اصلا شخصی به نام آنلی بیتون وجود ندارد و این شخصیت یک شخصیت جعلی است که محتوا نویس های سایت های زرد برای جذب ترافیک آن را جعل کرده اند و تعبیر خواب های نادرست و من در آوردی خود را به آنلی بیتون نسبت داده اند! جالب اینجاست که بسیاری از سایت های نا معتبر، این مطالب نادرست را کپی کرده اند و این مطالب در سراسر اینترنت به عنوان تعبیر خواب غربی پخش شده است. در حالی که تحقیقات ما نشان داد در علوم غربی تعبیر خواب به معنای کاوش در ذهنیات و شخصیت فرد مورد توجه قرار گرفته است نه برای پیش بینی آینده. علم تعبیر خواب غربی که فروید روانشناس غربی هم در این زمینه یک کتاب دارد، به دنبال تحلیل حالات روانی و درونی فرد است، و هیچ اعتقادی به اینکه خواب ها می تواند پیشگوی آینده باشد ندارند.

متاسفانه عده ای سودجو با مطالب ساختگی و تخیلی، تعبیر خواب هایی را به نویسندگان تخیلی مانند آنلی بیتون و لیلا برایت نسبت داده اند. اگر نام این دو شخصیت را جستجو کنید هیچ مطلبی در وب انگلیسی در مورد آن ها پیدا نخواهید کرد چون جعلی و تخیلی هستند. بنابراین به تعبیر خواب های غیر مستند موجود در اینترنت و وب فارسی اعتماد نکنید و فقط تعبیر خواب های معتبر از معبرین معتبر مانند ابن سیرین را مد نظر قرار دهید.

مطب دندانپزشکی

تعبیر خواب مطب دندانپزشکی

اگر به دنبال تعبیر خواب مطب دندانپزشکی هستید، باید بگوییم متاسفانه تعبیر معتبری در این زمینه وجود ندارد. بهتر است برای تعبیر خواب خود، به اتفاقی که برای دندانتان در خواب افتاده توجه کنید و این اتفاق را با استفاده از تعبیر خواب دندان که در ابتدای مقاله آمد، تعبیر و تفسیر کنید.

بالاخره تعبیر خواب رفتن به دندانپزشکی چیست؟

اگر تعبیر خوابتان را پیدا نکردید، بیش از این به دنبال تعبیر آن نباشید، زیرا منبع معتبری در زمینه تعبیر خواب دندانپزشکی وجود ندارد و محتوای موجود در اینترنت اغلب نادرست و تخیلی است. یا باید به سراغ یک معبر معتبری بروید که بسیار کم و ناشناس هستند، یا به از خواب خود بگذرید و ذهن خود را آزاد کنید. امام رضا (علیه السلام) در مورد تعبیر خواب می فرمود: « هر خوابی دیدید بگویید خیر است، و در آینده خیر و خوبی هم اتفاق خواهد افتاد». پس ذهنتان را رها کنید، خوابتان را خوب تعبیر کنید و از خدا خیر بخواهید و مطمئن باشید که خیر نصیبتان خواهد شد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هرگاه یکی از شما خواب نیکی دید، آن را تعبیر کند و برای دیگران بگوید و اگر خواب بد دید، تعبیر نکند و به کسی هم نگوید.”

امام کاظم علیه السلام می فرماید: «خواب همان گونه می شود که تعبیر شده است». در واقع، اگر رویای خود را بد تعبیر کنید، احتمالاً اتفاقات بدی رخ خواهد داد. اما اگر آن را به خوبی تعبیر کنید، احتمال رخ دادن اتفاقات خوب افزایش می یابد.

پس تمام خواب هایی که می بینید را به خوبی تعبیر کنید. اگر تعبیرهای بدی برای خوابتان در تعبیر خواب های معتبر آمده بود، صدقه بدهید و از خداوند خیر و خوبی بخواهید.

نکته دیگر این است که تعبیر کننده خواب باید نام، مقام، مذهب، علم و ویژگی های مختلف خواب بیننده را بداند تا آن را به درستی تعبیر کند. پس شاید تعبیر بد در مورد شما اشتباه باشد و بهتر است خوابتان را به خوبی تعبیر کنید. ذهن خود را از بدی دور نگه دارید و با تعبیرهای نادرست و من در آوردی اینترنتی آرامش خود را بر هم نزنید.

همچنین توجه داشته باشید که همه رویاها تعبیر نمی شوند. برخی از رویاها ناشی از افکار روزانه یا پرخوری یا ضعف مزاج است. پس بهترین کار این است که خواب های خود را به خوبی تعبیر کنید و افکار خود را از نگرانی ها و افکار منفی دور نگه دارید.

نوشته‌های مرتبط