کف بینی خط فرزندان: ۶ نکته برای رمزگشایی خط فرزندان از کف دست

قبل از خواندن کف دست باید دست درست را انتخاب کرد. تفکرات متفاوتی در این مورد وجود دارد. برخی بر این باورند که باید دست راست زنان و دست چپ مردان را خواند. اما یکی از دست‌ها، اصلی است و دیگری نه. دست چپ معمولا خصوصیات فیزیکی و مادی که با آن متولد شده‌اید را نشان می‌دهد و دست راست نشان می‌دهد که وقتی بزرگ شدید چه چیزهایی برای‌تان اتفاق می‌افتد. بنابراین در کف بینی، دست راست، دست اصلی است و دست چپ، دست مکمل. در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا نکات بسیار خواندنی و واقعی از کف بینی خط فرزندان را بدانید.

خطوط اصلی و فرعی در کف بینی

چگونه باید کف دست را خواند؟ کف بینی با خواندن خطوط کف دست شروع می‌شود. در کف بینی، سه خط اصلی وجود دارد که خط زندگی، خط سر ( خط عقل و خرد) و خط قلب (خط عشق) هستند.

علاوه بر این خطوط اصلی، خطوط فرعی نیز در کف بینی اهمیت دارند مانند خط ازدواج، خط سرنوشت، خط آفتاب، خط فرزندان، خط پول، خط سلامت، خط مسافرت، خط دستنبند، خط مریخ، خط سلیمان، حلقه زحل، حلقه ونوس، حلقه آپولو و حلقه عطارد.

در ادامه با کف بینی خط  فرزندان آشنا می شویم

 کف بینی خط فرزندان: مکان و معنای خط فرزندان

خطوط فرزندان خطوط رو به بالایی در زیر انگشت کوچک و بالای خط ازدواج هستند. در کف بینی چینی این خطوط تعداد فرزندانی که ممکن است فرد داشته باشد و وضعیت کودکان را نشان می‌دهند. خطوط فرزندان باید از پایین به بالا خوانده شوند و تعداد خط‌ها تعداد فرزندانی که فرد ممکن است داشته باشد را نشان می‌دهد. خطوط عمیق نشانه تولد پسر و خطوط باریک و سطحی نشانه تولد دختر است. اگر خطوط خیلی کوتاه، سطحی و مقطع باشند، نشانه سقط یا از دست دادن فرزند به دلایل دیگر است.

۱. اگر مردی خطوط فرزندان را رد کف دست خود داشته باشد،  نشانه داشتن کودکان سالم است. اگر خطوط واضح نبوده و با دیگر خطوط دیگر آمیخته باشند نشانه ضعیف و بیمار بودن کودکان است

۲. اگر زنی خطوط فرزندان را در کف دست خود داشته باشد، تعداد و ظاهر کودکان را نشان می‌دهد.

– اگر خط فرزندان در انتها به صورت چنگالی درآمده باشد، نشانه دو قلو بودن است. احتمال داشتن بچه‌های دو قلو بالاست.

– خطوط فرزند عمیق و پهن نشانه پسر است.

– خطوط فرزند باریک و سطحی نشانه دختر است.

– جزیره‌های موجود در ابتدای خط فرزندان، نشانه ضعف و بیمار شدن کودکان در سنین پایین است.

– جزیره‌های موجود در انتهای خط فرزند، نشانه سخت بودن بزرگ کردن کودک است.

– خط فرزندان منحنی و پیچ‌دار نشانه مشکل جسمی کودکان و مریض بودن آن‌هاست.

چند فرزند خواهید داشت؟

با ترکیب این دانش کف بینی، تعداد دقیق فرزندانی که فرد خواهد داشت مشخص می‌شود:

۱. اگر برآمدگی زهره ( در پایه انگشت شست) کاملا رشد کرده و قطور باشد، نشانه عملکرد جنسی عالی مرد یا زن است و بنابراین نشان می‌دهد این فرد احتمالا فرزندان زیادی خواهد داشت. بر عکس، اگر این ناحیه صاف یا پایین باشد، نشانه فرزندان کمتر است.

۲. اگر انگشت کوچک به دلیل پایه پایین خود بسیار کوتاه باشد، نشانه فرزندان کمتر بوده و این زمانی درست‌تر است که انتهای خط عقل نیز شبیه چنگال باشد.

۳. اگر هر دو سمت خط ازدواج خطوطی داشته باشند یا ناحیه زحل ( پایین پایه انگشت کوچک) زنجیره‌ای باشد، نشانه این است که فرد فرزندی نخواهد داشت.

۴. اگر یک ستاره عشق در تلاقی خط عقل و خط سلامت وجود داشته باشد یا مرکز خط مچ مانند کمان انحنا داشته باشد، نشانه این است که زن  احتمالا فرزندی نخواهد داشت.

آموزش کف بینی: ۱۳ نکته برای رمزگشایی و خواندن خطوط کف دست

منبع yourchineseastrology