تعبیر خواب گلدان: ۱۰ تعبیر دیدن گلدان در خواب

همانطور که در مطالب پیشین گفته ایم دیدن گل در خواب معمولا نشانه ای مثبت است اما برخی اوقات نیز خواب گل دربردارنده تعبیری منفی است اما لازمه ی اینکه بدانید تعبیر خواب گلدان چه نکاتی دربردارد این است که ادامه این مقاله را بخوانید.

۱.تعبیر عمومی دیدن گلدان در خواب

دیدن گلدان در خواب نمادی از ازدواج، پول و چیزهایی است که با کار کردن به‌دست خواهند آمد. اگر در خواب گلی را داخل گلدان ببینید درصورتیکه فردی متاهل باشید، تعبیر آن است که هدیه‌ای را از همسر خود دریافت خواهید کرد. درصورتیکه مجرد باشید، تعبیر آن است که از همسرتان هدیه‌ای می‌گیرید و از بابت دریافت این هدیه بسیار خوشحال می‌شوید.

۲.  کاشتن گل در گلدان

اگر در خواب ببینید که گلی را در گلدان می‌کارید، تعبیر آن است که فردی را با کلام خود تحت تاثیر قرار می‌دهید و کاری می‌کنید که آن فرد از شما راضی و خوشحال خواهد شد.

۳.  گلدان شکسته

دیدن یک گلدان شکسته در خواب نمادی از اختلاف نظر شما با همسر یا دوستان نزدیکتان خاتمه خواهد یافت. اگر در خواب ببینید که گدانی را می‌شکنید، تعبیر آن است که مقاومت و پافشاری شما این مسئله را ادامه دار می‌کند. بهتر است درک و فهم بیشتری در برابر این مسئله نشان بدهید.

۴.  گلدان خالی

دیدن گلدانی خالی در خواب نشان دهنده دل شکستگی و اندوه بسیار زیاد است. بعد از این ماجرا شما با همین فرد یا فرد دیگری دیدار می‌کنید و این فرد به شما کمک می‌کند تا آنچه شما را اندوهناک کرده است را فراموش کنید و شاد و خوشحال شوید.

۵. گلدانی پر از خاک

رپورتاژ

دیدن گلدانی پر از خاک در خواب تعبیر آن است که برای ازدواجی که برای یکی از نزدیکان شما اتفاق می‌افتد تلاش بسیار زیادی خواهید کرد و حمایت مادی و معنوی خود را در این ازدواج نشان می‌دهید. اگر مقدار خاک داخل گلدان بسیار کم باشد، مشارکت و کمک بسیار کمی در این ازدواج می‌کنید و این ماجرا فردی که ازدواج می‌کند را از شما ناراحت و عصبانی می‌کند.

۶. گلدان هدیه گرفتن

اگر در خواب ببینید که کسی به شما گلدانی را هدیه می‌دهد، تعبیر آن است که کاری موقتی با سود فراوان انجام خواهید داد.

۷. خریدن یا خواستن گلدان

اگر در خواب ببینید که گلدانی را می‌خرید یا گلدانی را می‌خواهید، تعبیر آن است که آغاز به دریافت و پس انداز سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری خود خواهید کرد.

۸.  گلدان هدیه دادن

اگر در خواب ببینید که گلدانی را به کسی هدیه می‌دهید، تعبیر آن است که فرصتی را با دیگران به اشتراک می‌گذارید، ارزش شما از نظر دیگران افزایش خواهد یافت و این فرصت را به سودی دو برابر تبدیل خواهید کرد.

۹.  فروختن گلدان

اگر در خواب ببینید که گلدانی را می‌فروشید، تعبیر آن است که به دوستان خود دروغی خواهید گفت و با این کار پولی به‌دست خواهید آورد. با این وجود اعتماد آنها به شما از بین خواهد رفت.

۱۰. گلدان خاکی

دیدن یک گلدان خاکی در خواب نمادی از طلا و پولی است که به شما داده خواهد شد. اندازه گلدانی که در این خواب دیده‌اید نمایانگر میزان طلا و پولی است که دریافت می‌کنید. اگر در خواب گلدانی پلاستیکی یا فلزی ببینید، تعبیر آن است که در ازای انجام کارهایی که سختی آنها به اندازه سختی جنس گلدانی است که در خواب دیده‌اید اجر و پاداشی دریافت خواهید کرد.

منبع dreamingandsleeping
نوشته‌های مرتبط