کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

تعبیر خواب زندان: ۱۵ تعبیر و نشانه شناسی خواب زندان و زندانی شدن

تعبیر خواب زندان را معمولا نشانه و نمادی از احساس به دام افتادن و محدودیت در زندگی روزمره و عادی می دانند. زندان نماد افرادی است که تلاش می کنند تا خود را ابراز کنند. محبوس شدن فردی در سلولی از زندان نشان دهنده احساس وابستگی کامل او به تصمیماتی است که در زندگی می گیرد. در این نوشتار با ما همراه باشید تا تعبیر خواب زندان را بدانید و با ۱۵ نشانه شناسی خواب زندان و زندانی شدن آشنا شوید.

تعبیر خواب زندان

اگر در خواب ببینید که برای ملاقات فرد دیگری در زندان هستید نشان دهنده آن است که خواب بیننده قادر نیست بخشی از وجود خود را بطور کامل ابراز کند. در این حالت فرد احساس می کند که در قفس گیر افتاده یا دست و پایش با قل و زنجیر قفل شده است و عواطف و احساسات او همچون زخمی چرکین از جریان ایستاده است.

۱. حالت های مختلف دیدن زندان در خواب از این قرار است

شما در زندان محبوس شده اید.

به زندان می روید تا کسی که دوستش دارید را در آنجا ملاقات کنید.

یک مقام دولتی را در زندان می بینید.

به صورت مشروط از زندان آزاد شده اید.

این خواب می تواند نشان دهنده فرد تنهایی باشد که به ندرت فرصت ابراز احساسات خود را به دست می آورد. پنهان شدن در زندان نمادی از محیط پیرامون سخت و طاقت فرسا است.

اگر خواب بیننده در خواب زندانی هایی را از جنس مخالف ببیند می تواند نشان دهنده عشق و محبتی باشد که از سمت جنس مخالف دریافت می کند.

اگر در خواب ببینید که از زندان فرار کرده اید، نشان دهنده حال و احوال خوب  و خوشایند و اوقاتی رضایت بخش است. در بسیاری از موارد این خواب حاکی از آن است که در آینده برای داشتن روابطی موفقیت آمیز باید اطمینان حاصل کنید که در دام یا تله ارتباطی قرار نگرفته اید. اجازه ندهید ترس از آینده بر شما غلبه کند. در اینصورت مشکلاتی را برای شما به همراه خواهد داشت.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب اردک: ۱۰ تعبیر دیدن اردک و مرغابی در خواب

تعبیر خواب زندان ۲: تغییراتی مثبت در جریان خواهند بود اگر در خوابتان ببینید

که از زندان آزاد شده اید.

در زندان عشق خود را پیدا کرده اید.

در زندان به لذت و خوشی دست یافته اید.

دقت و احتیاط شما مانع از رفتن شما به زندان می شود.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب زلزله: ۱۵ تعبیر دیدن زمین لرزه در خواب از نظر متخصصان

۳. نشانه شناسی دقیق و تعبیر خواب زندان

وقتی فردی در خواب خود را زندانی و در بند می بیند به این معناست که برهه ای از  خجالت یا شرمساری را پشت سر می گذارد که درواقع هیچ ضرورتی ندارد. در چنین حالتی خواب بیننده در واقعیت خود را در موقعیتی شرمسار قرار خواهد داد.

بی گناه بودن و زندانی بودن در خواب نشان دهنده عدم کنترل یا رخدادی تصادفی است که اگر محتمل باشد براحتی می توان از آن اجتناب کرد.

اگر خواب بیننده فرد عالی رتبه ای از قبیل رئیس جمهور یا دیگر افراد مشهور را در زندان ببیند به این معناست که او با فردی ملاقات خواهد کرد که آن فرد به او در موقعیت های سخت و پریشان کننده زندگی کمک خواهد کرد.

اگر فردی خود را در زندانی بزرگ محبوس ببیند به این معناست که وی با موقعیت های اجتماعی جدید و متعددی روبرو خواهد شد. اگر فردی خود را در خواب در خانه ای محبوس و زندانی ببیند نشان دهنده یک تحول و پیشرفت حرفه ای در آینده است.

اگر زنی خود را زندانی و در بند ببیند به این معناست که با فردی مهم و عالی مقام ازدواج خواهد کرد.

اگر فردی در خواب ببیند که از زندان آزاد شده است یا به قید ضمانت و بصورت مشروط از بند رهایی یافته است نشان دهنده مقاومت در برابر تغییر است. با این وجود خواب بیننده نباید از داشتن چنین رویایی ترس و هراس به خود راه دهد زیرا به زودی قادر به حل مسائل و مشکلات خود خواهد بود. وقتی فردی خود را در بند ببیند نشان دهنده اسباب رفاه و راحتی رایج در زندگی روزمره است؛ از جمله پول و عشق و به این معناست که خواب بیننده خود را در بند شرایط کرده است و نمی تواند خود را از شرایط و موقعیت های سخت نجات دهد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب سیب و درخت سیب: ۱۰ تعبیر دیدن سیب در خواب

۴. خواب زندان با ماجراها و مسائل واقعی زیر در زندگی شما در ارتباط است

اسیر یا زندانی هستید.

در قید و بندهای عاطفی گرفتار هستید.

گناهکار هستید.

در مورد چیزی که اتفاقی رخ داده است شرمنده و خجالت زده هستید.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب زیارت: ۳ تعبیر مختلف ادیان از خواب زیارت و ضریح

۵. احساساتی که در تجربه دیدن زندان یا سلول در خواب با آن ها روبرو می شوید

 • حزن و اندوه
 • آسیب پذیر
 • گرفتار
 • مردد
 • نگران
 • هراسان
 • مضطرب
 • خوشحال
 • شاد
 • رها
 • گناهکار
 • شرم و خجالت

تعبیر خواب زندان

۶. خواب قدم گذاشتن درون یک زندان

اینکه در خواب ببینید درون یک زندان واقعی پا می‌گذارید، نشانگر آن است که خلاقیت و ایده‌های‌تان در حال محدود شدن هستند. شما در ابراز وجود خودتان محدود شده‌اید اما سعی دارید راهی پیدا کنید.

۷. خواب دیدن کسی یا چیزی درون سلول یک زندان

اگر در خواب ببینید کسی یا چیزی درون سلول زندان است، نشان دهنده‌ی آن است که از شما می‌خواهند جنبه‌های بخصوصی از زندگی‌تان را درون خودتان مخفی نگه دارید. سعی کنید ببینید آیا هیچ یک از آن چیزها به وضعیت کنونی زندگی‌تان مربوط می‌شود. شاید ایده‌ها و مسائل مشخصی دارید که مافوق‌های شما مانند معلمان مدرسه یا رئیس محل کارتان آن‌ها را سرکوب کرده‌اند.

۸. خواب انداخته شدن به زندان

اینکه در خواب ببینید شما را به زندان می‌اندازند نشانگر خودتنبیهی و احساس گناه است. ممکن است اخیرا کار اشتباهی انجام داده باشید و شما یا کس دیگری به خاطر آن در عالم بیداری ضربه خورده باشد.

۹. خوابِ در زندان دیدن کسی که می‌شناسیدش

اگر خواب  ببینید کسی که می‌شناسیدش در زندان است مثلا یک دوست یا آشنا یا … همسر، ممکن است نشان دهنده‌ی آن باشد که بخشیدن آن‌ها بابت کارهای بدی که با شما انجام داده‌اند کار دشواری خواهد بود. همچنین می‌تواند نشان دهنده‌ی روبراه نبودن رابطه‌ی شما با شوهرتان باشد و اینکه آدم‌های درگیر ممکن است احساس کنند در مخمصه گیر افتاده‌اند.

۱۰. خواب ملاقات کردن کسی در زندان

ملاقات‌های زندان در خواب عموما نشانگر آن هستند که از کسی یا یک دوست که کار بدی در گذشته با شما انجام داده‌ است کینه‌ای طولانی مدت به دل دارید. این ملاقات نشانه‌ای از ذهن‌ شما است که بیانگر آمادگی شما برای بخشش است، با وجود این هنوز دلتان می‌خواهد آن شخص مسئول کارهایی که انجام داده است بماند. همچنین می‌تواند نوعی احساس ندامت نسبت به روان خودتان باشد، یعنی کار بدی با آن شخص انجام داده باشید و آن خاطره را در ناخودآگاه و عمق حافظه‌تان سپرده باشید.

۱۱. خواب نقشه کشیدن برای فرار از زندان

اگر خوابی که دیده‌اید درباره‌ی نقشه کشیدن برای فرار از زندان باشد، نشانگر آن است که اشتیاق فراوانی به فرار از موقعیت یا رابطه‌ی محدود کننده دراید.

۱۲. خواب کمک کردن به کسی برای فرار از زندان

اینکه در خواب ببینید به کسی برای فرار از زندان کمک می‌کنید، نشان دهنده‌ی آن است که ارزش‌ها و باورهای‌تان را مورد مصالحه قرار می‌دهید.

۱۳. خواب زندان شیشه‌ای

دیدن زندانی شیشه‌ای در خواب به نحوی که انگار از یک آینه‌ی دو طرفه ساخته شده است، نشان دهنده‌ی آن است که قرار است مورد مداقه و انتقاد قرار بگیرید. با وجود این، تعبیرها ادامه دارد مبنی بر این که احساس می‌کنید در آن لحظه در مخمصه نیز گیر افتاده‌اید. این می‌تواند به معنی آن باشد که در گذشته قدم نادرستی برداشته‌اید که حالا زیر ذره‌بین قرار گرفته است و سایر آدم‌های اطراف‌تان آن را به دقت بررسی می‌کنند.

۱۴. خواب گیر افتادن در یک سلول انفرادی در زندان

چنین خوابی را دیدن؛ یعنی گرفتار بودن در سلول انفرادی، بدون هیچ تماسی با سایر آدم‌ها نشان دهنده‌ی آن است که در بعضی از حوزه‌های زندگی‌تان سانسور می‌شوید. شما را از انتقال اندیشه‌ها و عواطف‌تان باز داشته و دلسرد کرده‌اند.

۱۵. خواب درگیری و دعوا در زندان

شاهد بودن یا شرکت کردن در درگیری یا دعوای داخل زندان عموما نشان دهنده‌ی آن است که کشمکشی ذهنی از افکار ممنوعه در شما وجود دارد. ممکن است برای چیزی برنامه ریزی می‌کنید که می‌دانید بد است، با این حال ممکن است مجبور باشید طبق نقشه‌های‌تان پیش بروید و از عواقب آن نیز متضرر بشوید. این خواب نشان می‌دهد که شما احتمالا برای بقا در مشاجرات پیش رو مجبور خواهید بود بد باشید، چون منابع محدودی در اختیار دارید.


ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده- فاطمه یحیی و کامروا ابراهیمی

منبع: auntyflo

تعبیر خواب زندان: ۱۵ تعبیر و نشانه شناسی خواب زندان و زندانی شدن


 

برچسب ها

بازده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی