کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

تعبیر خواب زندان: ۵ نشانه شناسی خواب زندان و زندانی شدن

تعبیر خواب زندان را معمولا نشانه و نمادی از احساس به دام افتادن و محدودیت در زندگی روزمره و عادی می دانند. زندان نماد افرادی است که تلاش می کنند تا خود را ابراز کنند. محبوس شدن فردی در سلولی از زندان نشان دهنده احساس وابستگی کامل او به تصمیماتی است که در زندگی می گیرد. در این نوشتار با ما همراه باشید تا تعبیر خواب زندان را بدانید و با ۵ نشانه شناسی خواب زندان و زندانی شدن آشنا شوید.

تعبیر خواب زندان

اگر در خواب ببینید که برای ملاقات فرد دیگری در زندان هستید نشان دهنده آن است که خواب بیننده قادر نیست بخشی از وجود خود را بطور کامل ابراز کند. در این حالت فرد احساس می کند که در قفس گیر افتاده یا دست و پایش با قل و زنجیر قفل شده است و عواطف و احساسات او همچون زخمی چرکین از جریان ایستاده است.

۱. حالت های مختلف دیدن زندان در خواب از این قرار است

شما در زندان محبوس شده اید.

به زندان می روید تا کسی که دوستش دارید را در آنجا ملاقات کنید.

یک مقام دولتی را در زندان می بینید.

به صورت مشروط از زندان آزاد شده اید.

این خواب می تواند نشان دهنده فرد تنهایی باشد که به ندرت فرصت ابراز احساسات خود را به دست می آورد. پنهان شدن در زندان نمادی از محیط پیرامون سخت و طاقت فرسا است.

اگر خواب بیننده در خواب زندانی هایی را از جنس مخالف ببیند می تواند نشان دهنده عشق و محبتی باشد که از سمت جنس مخالف دریافت می کند.

اگر در خواب ببینید که از زندان فرار کرده اید، نشان دهنده حال و احوال خوب  و خوشایند و اوقاتی رضایت بخش است. در بسیاری از موارد این خواب حاکی از آن است که در آینده برای داشتن روابطی موفقیت آمیز باید اطمینان حاصل کنید که در دام یا تله ارتباطی قرار نگرفته اید. اجازه ندهید ترس از آینده بر شما غلبه کند. در اینصورت مشکلاتی را برای شما به همراه خواهد داشت.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب اردک: ۱۰ تعبیر دیدن اردک و مرغابی در خواب

تعبیر خواب زندان ۲: تغییراتی مثبت در جریان خواهند بود اگر در خوابتان ببینید

که از زندان آزاد شده اید.

در زندان عشق خود را پیدا کرده اید.

در زندان به لذت و خوشی دست یافته اید.

دقت و احتیاط شما مانع از رفتن شما به زندان می شود.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب زلزله: ۱۵ تعبیر دیدن زمین لرزه در خواب از نظر متخصصان

۳. نشانه شناسی دقیق و تعبیر خواب زندان

وقتی فردی در خواب خود را زندانی و در بند می بیند به این معناست که برهه ای از  خجالت یا شرمساری را پشت سر می گذارد که درواقع هیچ ضرورتی ندارد. در چنین حالتی خواب بیننده در واقعیت خود را در موقعیتی شرمسار قرار خواهد داد.

بی گناه بودن و زندانی بودن در خواب نشان دهنده عدم کنترل یا رخدادی تصادفی است که اگر محتمل باشد براحتی می توان از آن اجتناب کرد.

اگر خواب بیننده فرد عالی رتبه ای از قبیل رئیس جمهور یا دیگر افراد مشهور را در زندان ببیند به این معناست که او با فردی ملاقات خواهد کرد که آن فرد به او در موقعیت های سخت و پریشان کننده زندگی کمک خواهد کرد.

اگر فردی خود را در زندانی بزرگ محبوس ببیند به این معناست که وی با موقعیت های اجتماعی جدید و متعددی روبرو خواهد شد. اگر فردی خود را در خواب در خانه ای محبوس و زندانی ببیند نشان دهنده یک تحول و پیشرفت حرفه ای در آینده است.

اگر زنی خود را زندانی و در بند ببیند به این معناست که با فردی مهم و عالی مقام ازدواج خواهد کرد.

اگر فردی در خواب ببیند که از زندان آزاد شده است یا به قید ضمانت و بصورت مشروط از بند رهایی یافته است نشان دهنده مقاومت در برابر تغییر است. با این وجود خواب بیننده نباید از داشتن چنین رویایی ترس و هراس به خود راه دهد زیرا به زودی قادر به حل مسائل و مشکلات خود خواهد بود. وقتی فردی خود را در بند ببیند نشان دهنده اسباب رفاه و راحتی رایج در زندگی روزمره است؛ از جمله پول و عشق و به این معناست که خواب بیننده خود را در بند شرایط کرده است و نمی تواند خود را از شرایط و موقعیت های سخت نجات دهد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب سیب و درخت سیب: ۱۰ تعبیر دیدن سیب در خواب

۴. خواب زندان با ماجراها و مسائل واقعی زیر در زندگی شما در ارتباط است

اسیر یا زندانی هستید.

در قید و بندهای عاطفی گرفتار هستید.

گناهکار هستید.

در مورد چیزی که اتفاقی رخ داده است شرمنده و خجالت زده هستید.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب زیارت: ۳ تعبیر مختلف ادیان از خواب زیارت و ضریح

۵. احساساتی که در تجربه دیدن زندان یا سلول در خواب با آن ها روبرو می شوید

 • حزن و اندوه
 • آسیب پذیر
 • گرفتار
 • مردد
 • نگران
 • هراسان
 • مضطرب
 • خوشحال
 • شاد
 • رها
 • گناهکار
 • شرم و خجالت

ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده- فاطمه یحیی

منبع: auntyflo

تعبیر خواب زندان: ۵ نشانه شناسی خواب زندان و زندانی شدن


 

برچسب ها

بازده

متاسفیم. نظرات بسته است.

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی