تعبیر خواب جوراب: 41 معنی و تعبیر جوراب در خواب

دیدن جوراب در خواب عموما به گرما و راحتی مربوط می‌شود. بسته به کارهایی که انجام می‌دهید، به وضعیت جوراب‌ها، خواب‌های مربوط به جوراب ممکن است به نحو‌ه‌ّهای متفاوتی تعبیر شوند. در ادامه مروری خواهیم داشت به رایج‌ترین خواب‌های مربوط به جوراب و همچنین تعبیر خواب جوراب ؛ یعنی اینکه چه تاثیری بر آينده و سرنوشت‌تان خواهند داشت.

تعبیر خواب جوراب

۱. خواب جوراب پوشیدن

صرفا این که در خواب ببینید جوراب می‌پوشید نشانه‌ی راحتی است. این خواب نماد آن است که از محیط اطراف‌تان رضایت دارد، از شخصیتی که هستید، جایی که کار و زندگی می‌کنید، و کسی که برای وقت گذراندن کنار هم انتخاب کرده‌اید.

۲. خواب خوردن جوراب

اینکه خواب ببینید جوراب می‌خورید اشاره به آن دارد که می‌خواهید تسلیم خواسته‌های دیگران بشوید. شما بیش از حد منعطف هستید و آن‌قدر آدم‌ها را درک و تحمل می‌کنید که شروع می‌کنند به سودجویی و سرسری گرفتن شما. شما بدون هیچ شکایتی کثافت‌کاری‌های آدم‌ها و رازهای مشمئز کننده در مورد آن‌ها را می‌بینید و می‌شنوید و دم نمی‌زنید.

۳. خواب خریدن جوراب

خریدن جوراب در خواب دلالت بر آن دارد که خیلی زود به مسافرت خواهید رفت. این خواب نماد نوعی آمادگی و برنامه ریزی در آینده‌ای نزدیک است، به ویژه سفری که آرامشبخش و برای سلامتی‌تان مفید خواهد بود.

۴. خواب گشتن دنبال جوراب

وقتی خواب می‌بینید آخرین لحظه‌ها به دنبال جوراب‌تان می‌گردید، یعنی اینکه اطلاعات یا خبر غافلگیر کننده‌ای به شما خواهد رسید. انتظار داشته‌ای کسب و کارتان طبق معمول پیش برود و این اطلاعات جدید شما را کمی از مسیر پرت خواهد کرد.

۵. خواب درآوردن جوراب از پا

اگر خواب ببینید شما یا کسی جورابش را در می‌آورد، این خواب پیش بینی می‌کند که شما یا آن فرد ممکن است مردد باشید، و شاید درباره‌ی تصمیم‌های مشخصی که گرفتن‌شان راحت بوده است تجدید نظر کنید.

۶. خواب فروختن جوراب

اینکه خواب ببینید جوراب می‌فروشید، نشان دهنده‌ی آن است که آدم‌ها بر اساس اعمال‌تان شما را قضاوت می‌کنند. مردم به دقت شما را زیر نظر دارند تا بتواند به خاطر نوع شخصیتی که در کل دارید به شما برچسبی بزنند.

۷. خواب شستن جوراب

شستن جوراب در خواب با صابون نشانگر آن است که لازم است مراقب سلامتی‌تان باشید. به فکر حفظ بهداشت روزانه‌تان باشید تا خودتان را در برابر بیماری‌ها در آینده بیمه کند.

۸. خواب جوراب‌های کثیف

جوراب کثیف در خواب پیش بینی کننده‌ی دردسری در خانه است. خانه‌ای که معمولا نماد گرمی و حمایت است، ممکن است با وضعیت‌ها و شرایط دشواری روبرو شود.

۹. خواب پوشاندن جوراب به دست‌ها

اینکه در خواب ببینید جوراب را به جای پا در دست‌های خود پوشیده‌اید، نشانگر آن است که آدم‌ها در عالم بیداری بیش از حد مراقب شما هستند تا حدی که باعث محدودیت برای‌تان می‌شوند. مردم مانع از آن می‌شوند که خودتان به تنهایی کاری بکنید و اسم آن را عشق، حمایت یا حتی تامین امنیت می‌گذارند. شاید برای آنکه بتوانید خودتان به تنهایی کار کنید بهتر باشد.

۱۰. خواب جوراب پاره‌ی سوراخ دار

اینکه در خواب ببینید جوراب سوراخ و پاره پوشیده‌اید، نشانگر آن است که قرار است با همسرتان بر سر مسئله‌ای جدی مخالفت کنید. این مسايل ممکن است باعث آسیب‌های طولانی مدتی بشوند که اعتماد شما را به یکدیگر از بین ببرد. اگر خواب ببینید دارید جوراب پاره را وصله  پینه می‌کنید به معنی آن است که به راه حلی برای سازش دست پیدا خواهید کرد.

۱۱. خواب جوراب‌های تازه

داشتن جوراب‌های تازه در خواب نمایانگر آن است که تغییرات تازه‌ای را در شغل یا تحصیلات‌تان تجربه خواهید کرد. این خواب دلالت بر آن دارد که این تغییر بیشتر مثبت خواهد بود و از این نظر خوش‌شانس خواهید بود.

۱۲. خواب نداشتن جوراب

این که در خواب ببینید جوراب ندارید آن هم با کفش‌هایی که معمولا باید با آن‌ها جوراب پوشید، نشان می‌دهد که باید برای انجام امور و کارهای‌تان خودتان را بیشتر آماده کنید. ممکن است به خاطر عدم آمادگی به اندازه‌ی کافی موثر نباشید، و سایرین می‌تواند از روی عملکرد ضعیف‌تان به ضعف شما پی ببرند.

۱۳. تعبیر خواب جوراب بد بو

دیدن جوراب‌های بدبو در خواب نشانگر آن است که نزدیکان‌تان ممکن است علیه شما کاری بکنند. این خواب دلالت بر آن دارد که آن‌ها ممکن است در درک شما دچار مشکل شده باشند. شما مجبور خواهید بود برای آن که نقطه نظرات‌تان را بفهمند سخت تلاش کنید. فرایندی که سخت خواهد بود اما نهایتا شما را آنگونه که هستید خواهند پذیرفت.

۱۴. خواب چندین جفت جوراب

اینکه چندین جفت جوراب در خواب ببینید، نشانگر آن است که در آینده‌ای نزدیک دوستی تازه‌ای برقرار خواهید کرد.

۱۵. خواب جوراب خیس دیدن

جوراب‌های خیس در خواب نشانه‌ی آن است سوء تفاهم کوچک و توافقی آزاردهنده وجود دارد که ممکن است در خانواده و چرخه‌ی اجتماعی‌تان وجود داشته باشد. منطقه‌ی امن شما به خاطر این مسائل دم دستی در حال به خطر افتادن است.

۱۶. خواب گم شدن جوراب

اینکه در خواب ببینید جوراب‌های‌تان گم می‌شوند، نشان دهنده‌ی آن است که آرزوی گرمی و راحتی بیشتری از سوی دوستان و اقوام دارید.

۱۷. خواب یک لنگه جوراب

دیدن یک لنگه جوراب در خواب از کتک خوردن یا کتک زدن کسی حکایت دارد.

۱۸. خواب جوراب‌های لنگه به لنگه

اینکه در خواب ببینید جوراب‌های لنگه به لنگه پوشیده‌اید پیش بینی کننده‌ی تغییری بزرگ در زندگی‌تان است. ممکن است به زودی درگیر خواستگاری بشوید.

۱۹. خواب جوراب نوزاد

دیدن جوراب نوزاد در خواب پیش بینی کننده‌ی دقت کردن درباره‌ی نحوه‌ی پول خرج کردن در طول سفری است که پیش رو دارید. احتمال دارد موقع خرید، از حد و حدودی که برای خود تعریف کرده بودید فراتر بروید.

۲۰. خواب جوراب‌های سیاه

جوراب‌های سیاه در خواب به تکبر و غرور به گونه‌ای حرفه‌ای اما سازگار مربوط می‌شود. این خواب به آدم‌هایی در زندگی‌تان مربوط می‌شود که خیلی حرفه‌ای عمل می‌کنند.

۲۱. خواب جوراب صورتی

رپورتاژ

خواب جوراب صورتی حکایت از آن دارد که سبک زندگی کنونی‌تان احساسات خوب فراوانی برای‌تان به ارمغان می‌آورد، به ویژه عشق، شادمانی و لذت.

۲۲. خواب جوراب قهوه‌ای

خواب جوراب قهوه ای دیدن، نشان دهنده‌ی آن است که دیگر نباید به چیزهای زیاد و مختلف بپردازید، و باید به فکر متمرکز کردن انرژی‌تان بر روی کارهای پربارتر و مفیدتر باشید.

۲۳. خواب جوراب آبی

خواب جوراب آبی به شرایط نگران کننده در زندگی اشاره دارد. کمی به اطراف‌تان بنگرید تا چاله چوله‌های احتمالی را پیدا کنید که می‌توان از آن‌ها اجتناب یا برطرف‌شان کرد.

۲۴. خواب جوراب سبز

جوراب سبز در خواب به تغییرات مثبتی در زندگی اشاره دارد. رابطه‌تان با اعضای خانواده و دوستان نزدیک ممکن است با رشد کند و با امیدواری همراه باشد.

۲۵. خواب جوراب‌های بلند

جوراب‌های بلند در خواب نمادی است که به میزان محافظت از خودتان در سفر زندگی اشاره دارد. این خواب نشان می‌دهد که احتمالا بیش از حد محتاط یا مراقب هستید. در نتیجه افکار و ایده‌های‌تان را ابراز نمی‌کنید، و به همین خاطر بعضی از موقعیت‌های زندگی را از دست می‌دهید.

۲۶. خواب جوراب‌های سفید

پوشیدن جوراب‌های سفید را اگر خواب ببینید نشانگر شخصیت خونگرم شما است. شما منعطف هستید و همیشه برای خوشحال و راضی کردن دیگران کارهایی انجام می‌دهید. برای اطرافیان‌تان راحتی و رفاه به ارمغان می‌آورید. و به همین دلیل است که احتمالا آدم‌ها از انعطاف پذیری‌تان بهره برداری می‌کند.

۲۷. خواب جوراب‌های قرمز

پوشیدن جوراب‌های قرمز در خواب نمادی است که به پرخاشگری ناشی از قدرت اشاره دارد. شاید شما یا کسی که می‌شناسیدش صاحب قدرت است، و راحتی خودتان را در داشتن شور و قدرت می‌دانید.

۲۸. خواب جوراب‌های سیاه

اگر خواب ببینید جوراب سیاه پوشیده‌اید نشانگر آن است که در زمینه‌ی اصول اخلاقی آدم منعطفی هستید. در موقعیتی قرار دارید که تجربه‌های جدیدی را در زندگی امتحان می‌کنید. این خواب همچنین به آن مربوط می‌شود که نسبت به درک‌تان از شخصیت خود اطمینان بیشتری پیدا کرده‌اید.

۲۹. خواب جوراب مردانه

این خواب به نوعی پیش بینی کننده‌ی سفری سریع است.

۳۰. خواب جوراب مارک

چنین خوابی نشان دهنده‌ی آن است که وضعیت‌تان رو به بهتر شدن خواهد رفت.

۳۱. خواب جوراب پشمی

چنین خوابی نشانه‌ی آن است که اگر کمی بیشتر تلاش کنید به موفقیت خواهید رسید.

۳۲. خواب جوراب زنانه

این خواب از تغییری در زندگی شخصی‌تان حکایت دارد.

۳۳. خواب جوراب بافتنی

چنین خوابی پیش بینی کننده‌ی کارهای سخت و تکراری فراوان است.

۳۴. خواب راه رفتن با جوراب

چنین خوابی نشانگر آن است که نقشه‌های سری‌تان خیلی زود در معرض عموم منتشر خواهند شد.

۳۵. خواب درآوردن جوراب‌های کسی

چنین خوابی پیش بینی می‌کند که شما چیزی را که اضافه بوده از دست می‌دهید.

۳۶. خواب جوراب‌های تمیز

چنین خوابی نشان دهنده‌ی آن است که نقشه‌ی شما توسط کسانی تایید و حمایت خواهد شد.

۳۷. خواب پوشیدن جوراب نخ کش شده

چنین خوابی نشان دهنده‌ی احتمال دعوا و دردسر است.

۳۸. خواب جورابی که انگشت شست آن پاره است

چنین خوابی نشانگر آن است که شما از آدمی که هستید رضایت دارید و خوشحالید.

۳۹. خواب جوراب‌های کهنه

چنین خوابی پیش بینی می‌کند که به زودی در وضعیت مطلوبی قرار خواهید گرفت.

۴۰. خواب جوراب پشت و رو

دیدن جوراب پشت و رو در خواب نشانه‌ی غم و اندوه است.

۴۱. خواب گم کردن جوراب

چنین خوابی پیش بینی کننده‌ی مشکلات است.

شاید این مطالب هم برایتان جالب باشد

نوشته‌های مرتبط