۱۰ بهترین شهر دنیا برای مهاجران به لحاظ کار و کیفیت زندگی

موسسه اکسپت اینسایدر همه ساله به تحقیق و نظرسنجی درباره‌ی بهترین شهر دنیا برای مهاجران به لحاظ کار و کیفیت زندگی می پردازد و فهرست برترین کشورهای جهان براساس مهاجرپذیری را اعلام می‌کند. در نظرسنجی اخیر ۲۰۲۲ از مهاجران ساکن در ۱۸۶ کشور جهان خواسته شده که نظر خود را در چهار دسته اصلی کیفیت زندگی (مانند محیط زیست سالم و زیرساخت قوی اینترنت)، اسکان راحت(مانند موانع زبان کشور مقصد و رفتار دوستانه ساکنان محلی)، امور مالی شخصی (مانند دسترسی به مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه) و وضعیت اشتغال در آن کشور خارجی (مانند امنیت شغلی و اقتصاد باثبات) اعلام کنند.

در این نظرسنجی که  ۱۲۰۰۰ مهاجر در آن شرکت کرده‌اند، کوالالامپور پایتخت مالزی رتبه اول را به لحاظ کیفیت زندگی و کار مهاجران خارجی کسب کرده است. پایتخت مالزی در فهرست ۵۷ شهر پیشتاز جهان است. در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا میزان رضایتمندی افراد را از وضعیت زندگی در بقیه شهرهای جذاب این فهرست بخوانید و با رتبه های ۲ تا ۱۰ این فهرست هم آشنا شوید.

بهترین شهر دنیا برای مهاجران به لحاظ کار و کیفیت زندگی

۱. کوالالامپور مالزی

بهترین شهر دنیا برای مهاجران

85 درصد به طور کلی از زندگی راضی هستند
78 درصد از هزینه زندگی راضی هستند
65 درصد می گویند پیدا کردن دوستان جدید در این شهر آسان است
71 درصد از شغل خود راضی هستند
72 درصد از تعادل کار و زندگی خود راضی هستند
78 درصد از کیفیت مراقبت های پزشکی راضی هستند

۲. مالاگا اسپانیا

بهترین شهر دنیا برای مهاجران

86 درصد به طور کلی از زندگی راضی هستند
86 درصد از هزینه زندگی راضی هستند
69 درصد می گویند پیدا کردن دوستان جدید آسان است
48 درصد از شغل خود راضی هستند
62 درصد از تعادل بین کار و زندگی خود راضی هستند
81 درصد از کیفیت مراقبت های پزشکی راضی هستند

۳. دبی امارات متحده عربی

بهترین شهر دنیا برای مهاجران

72 درصد به طور کلی از زندگی راضی هستند
31 درصد از هزینه زندگی راضی هستند
59 درصد می گویند پیدا کردن دوستان جدید آسان است
65 درصد از شغل خود راضی هستند
56 درصد از تعادل بین کار و زندگی خود راضی هستند
81 درصد از کیفیت مراقبت های پزشکی راضی هستند

۴. سیدنی استرالیا

بهترین شهر دنیا برای مهاجران

82 درصد به طور کلی از زندگی راضی هستند
28 درصد از هزینه زندگی راضی هستند
53 درصد می گویند پیدا کردن دوستان جدید آسان است
77 درصد از شغل خود راضی هستند
78 درصد از تعادل بین کار و زندگی خود راضی هستند
89 درصد از کیفیت مراقبت های پزشکی راضی هستند

۵. سنگاپور

بهترین شهر دنیا برای مهاجران

79 درصد به طور کلی از زندگی راضی هستند
21 درصد از هزینه زندگی راضی هستند
56 درصد می گویند پیدا کردن دوستان جدید آسان است
71 درصد از شغل خود راضی هستند
78 درصد از تعادل بین کار و زندگی خود راضی هستند
89 درصد از کیفیت مراقبت های پزشکی راضی هستند

۶. هوشی مین ویتنام

بهترین شهر دنیا برای مهاجران

89 درصد به طور کلی از زندگی راضی هستند
84 درصد از هزینه زندگی راضی هستند
77 درصد می گویند پیدا کردن دوستان جدید آسان است
88 درصد از شغل خود راضی هستند
79 درصد از تعادل کار و زندگی خود راضی هستند
60 درصد از کیفیت مراقبت های پزشکی راضی هستند

۷. پراگ جمهوری چک

بهترین شهر دنیا برای مهاجران

80 درصد به طور کلی از زندگی راضی هستند
61 درصد از هزینه زندگی راضی هستند
52 درصد می گویند پیدا کردن دوستان جدید آسان است
74 درصد از شغل خود راضی هستند
79 درصد از تعادل کار و زندگی خود راضی هستند
84 درصد از کیفیت مراقبت های پزشکی راضی هستند

۸. مکزیکوسیتی مکزیک

بهترین شهر دنیا برای مهاجران

83 درصد به طور کلی از زندگی راضی هستند
75 درصد از هزینه زندگی راضی هستند
73 درصد می گویند پیدا کردن دوستان جدید آسان است
71 درصد از شغل خود راضی هستند
58 درصد از تعادل کار و زندگی خود راضی هستند
62 درصد از کیفیت مراقبت های پزشکی راضی هستند

۹. بازل سوییس

بهترین شهر دنیا برای مهاجران

71 درصد به طور کلی از زندگی راضی هستند
23 درصد از هزینه زندگی راضی هستند
42 درصد می گویند پیدا کردن دوستان جدید آسان است
79 درصد از شغل خود راضی هستند
76 درصد از تعادل بین کار و زندگی خود راضی هستند
92 درصد از کیفیت مراقبت های پزشکی راضی هستند

۱۰. مادرید اسپانیا

بهترین شهر دنیا برای مهاجران

80 درصد به طور کلی از زندگی راضی هستند
67 درصد از هزینه زندگی راضی هستند
68 درصد می گویند پیدا کردن دوستان جدید آسان است
60 درصد از شغل خود راضی هستند
66 درصد از تعادل کار و زندگی خود راضی هستند
89 درصد از کیفیت مراقبت های پزشکی راضی هستند