بررسی فرق کارآفرینی و اشتغال زایی از زبان میثم شکری ساز

دکتر میثم شکری ساز، در بررسی فرق کارآفرینی و اشتغال زایی، به‌دنبال نمایش دو راهبرد مهم در عرصه اقتصاد و اشتغال است. وی تاکید می‌کند که کارآفرینی به خلاقیت، نوآوری و تجربه ریسک‌پذیری تاکید دارد و ممکن است منجر به ایجاد کسب‌وکارهای جدید شود. در عین حال، اشتغال‌زایی بر تأمین شغل‌های پایدار و کاهش نرخ بیکاری تمرکز دارد. این دو مفهوم در تحول اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

مبحث کارآفرینی از دیدگاه دکتر میثم شکری ساز

اهمیت سرمایه انسانی در کارآفرینی و اشتغال زایی نقش موثری دارد. کارآفرینی به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی و اجتماعی، از طریق ایجاد، توسعه و مدیریت کسب‌وکارهای نوآورانه، جریانی از تغییرات و پیشرفت در جوامع ایجاد می‌کند. دکتر میثم شکری ساز تاکید دارد که کارآفرینی با شناخت بهتر از محیط کسب‌وکار، تجربه ریسک‌پذیری و توانایی‌های خلاقانه، منجر به تحولات اقتصادی می‌‌شود.

این فرآیند نه‌تنها به ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌انجامد، بلکه با ترکیب علم، فناوری و نوآوری، به آفرینش چرخه‌های پویا در حوزه اقتصادی نیز منجر می‌شود. در این دیدگاه، کارآفرینی از اقتصاد دست نمی‌کشد و به عنوان محرک تغییرات اجتماعی و فرهنگی نقش قابل توجهی ایفا می‌کند.
از نظر دکتر شکری ساز، ارتباط بین کارآفرینی و اشتغال پایه اصلی این تاثیرات بالقوه در اقتصاد است. حال اشتغال‌زایی به چه معنا خواهد بود؟

تعریف اشتغال زایی

به گفته دکتر میثم شکری ساز، تعریف اشتغال زایی عبارت است از فرآیندی که از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه‌ اقتصادی، به توانمندسازی افراد و جوامع می‌پردازد. وی تاکید می‌کند که این پدیده مهم در توسعه پایدار و کاهش فقر، بخش‌های زیادی از جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد.
با توجه به دیدگاه دکتر شکری ساز، اشتغال‌زایی تنها به ایجاد شغل‌ها محدود نمی‌شود، بلکه توجه به آموزش و توانمندی‌های افراد، تعامل با بازار کار، ترویج کارآفرینی و توسعه فناوری نیز بخش اساسی از آن است. این فرآیند به تعادل اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند و به پیشرفت جوامع در مسیر توسعه شکست‌ناپذیر ارتقا می‌بخشد.

در واقع اولین و اصلی‌ترین فرق کارآفرینی و اشتغال زایی دقیقا همین موضوع خواهد بود که شامل راهبرد اقتصادی در مقابل فرصت‌های شغلی می‌شود.

بررسی نکات مهم درمورد فرق کارآفرینی و اشتغال زایی

حال که دانستیم دکتر شکری ساز در رابطه با کارآفرینی و اشتغال‌زایی چه نظری دارد، در این بخش از دیدگاه این کارآفرین موفق، به بررسی تفاوت کارآفرینی و اشتغال زایی می‌پردازیم.

در این جدول، تفاوت‌ها و تمایزهای کلیدی درمورد ارتباط بین کارآفرینی و اشتغال به‌وضوح نمایش داده شده‌اند. در حالی که کارآفرینی بیشتر به ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه، تغییرات و ایجاد ارزش اقتصادی تمرکز دارد، اشتغال‌زایی تاکید بر توسعه فرصت‌های شغلی و توانمندسازی افراد به منظور کاهش بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی دارد.

ایده های اشتغال زایی از دیدگاه دکتر شکری ساز

دکتر میثم شکری ساز به‌عنوان یک متخصص در زمینه اشتغال‌زایی، تاکید دارد که توسعه فرصت‌های شغلی از اهمیت چشمگیری برخوردار است. او باور دارد که تنوع و نوآوری در فرصت‌های شغلی می‌تواند به ترقی اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
از دیدگاه وی در راستای فرق کارآفرینی و اشتغال زایی، تجارب متنوع اشتغالی، از جمله کارآفرینی، ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و توسعه صنایع محلی می‌توانند به خلق فرصت‌های اشتغال و افزایش تولید منجر شوند. وی تاکید می‌کند که همگرایی بین آموزش و آمادگی بازار کار از اهمیت بالایی برخوردار است.
تطابق مهارت‌های افراد با نیازهای شغلی فعلی و آینده، از طریق آموزش مهارت‌های عملی و فنی، توانایی‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی را تقویت می‌کند. ضمن آنکه ایجاد بسترهای حمایتی و تسهیلات مالی برای کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا، در تحقق ایده‌های اشتغال‌زایی و افزایش شغل‌آفرینی موثراست.
بنابراین، با توجه به دیدگاه دکتر شکری ساز، تنوع، نوآوری، تطابق مهارت‌ها و حمایت از کارآفرینی می‌توانند راهکارها و ایده های اشتغال زایی پایدار را به‌وجود آورند.

فرق کارآفرینی و اشتغال زایی: ایده‌های کارآفرینی

رپورتاژ

دکتر میثم شکری ساز، به‌عنوان یک متخصص در زمینه کارآفرینی، تاکید دارد که ایده‌های کارآفرینی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند. وی معتقد است که ایده‌های خلاقانه و نوآورانه می‌توانند به ایجاد کسب‌وکارهای موفق و تغییرات اثرگذار در جامعه منجر شوند.
از دیدگاه او، ایده‌های کارآفرینی شامل ایجاد محصولات و خدمات نوآورانه می‌شود که نیازهای بازار را تامین کنند. این محصولات می‌توانند در حوزه‌های فناوری، بهداشت، آموزش، محیط زیست و بسیاری از صنایع دیگر کاربرد داشته باشند.
تغییر و تحول در صنایع موجود با توجه به نیازها و ترجیحات بازار نیز از جمله ایده‌های کارآفرینی هستند. وی اهمیت توانمندی‌های کارآفرینی را برجسته می‌کند. ضمن آنکه آموزش و توسعه مهارت‌های کارآفرینی، افراد را برای شناسایی فرصت‌ها، مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی مالی و ایجاد ارتباطات کسب و کار آماده می‌سازد.
در نهایت، دکتر شکری ساز تاکید دارد که ایده‌های کارآفرینی نه تنها به تولید اشتغال و افزایش تولید می‌انجامند، بلکه می‌توانند به تغییرات اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر نیز منجر شوند و به توسعه پایدار جامعه کمک کنند.

اشتغال زایی بهتر است یا کارآفرینی؟

از دیدگاه دکتر میثم شکری ساز، در تعریف فرق کارآفرینی و اشتغال زایی بایستی گفت که هر دو نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال دارند که با تاکید‌ها و تفاوت‌های خود همراه هستند. وی تاکید دارد که اشتغال‌زایی به تامین و ایجاد فرصت‌های شغلی در بازار کار اشاره دارد و بیشتر تمرکز را بر بهبود شرایط اقتصادی و کاهش بیکاری ارائه می‌دهد. این فرآیند با توانمندسازی افراد برای شغل‌های مختلف و توسعه صنایع محلی، به تحقق اهداف اشتغال می‌پردازد.

فرق کارآفرینی و اشتغال زایی: خلق کسب و کار نوآورانه

از سوی دیگر، با توجه به فرق کارآفرینی و اشتغال زایی، در کارآفرینی به‌وسیله خلق کسب‌وکارهای نوآورانه و ریسک‌پذیری به تغییر و تحول در اقتصاد کمک می‌کند. این رویکرد از طریق ایجاد ارزش اقتصادی جدید، توسعه فناوری و تعامل با بازارها به توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌انجامد.
دکتر شکری ساز نیز تاکید دارد که برای تحقق توسعه پایدار، ترکیب هر دو راهبرد می‌تواند موثر باشد. این ترکیب ممکن است باعث ایجاد شغل‌های پایدار در بسترهای کارآفرینی شود و به افزایش توانمندی‌های افراد و ایجاد فرصت‌های اشتغال بپردازد.
بنابراین، انتخاب بین اشتغال‌زایی و کارآفرینی بستگی به اهداف اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. هر دو راهبرد با توجه به شرایط محیطی و منابع موجود می‌توانند به بهبود وضعیت اشتغال و توسعه اقتصادی کمک کنند.

امروزه، کارآفرینی بیشتر پاسخگویی دارد یا اشتغال زایی؟

از دیدگاه دکتر میثم شکری ساز، کارآفرینی به‌دلیل تمرکز بر نوآوری، ریسک‌پذیری و ایجاد تغییرات، به‌طور جامع‌تر و پاسخگوتر به تحولات اقتصادی و اجتماعی پاسخ می‌دهد که همین ویژگی یکی از مهم‌ترین فرق کارآفرینی و اشتغال زایی است.
این رویکرد با ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه، توسعه فناوری و ایجاد ارزش اقتصادی جدید، منجر به توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود.

اشتغال زایی هم مهم است!

اشتغال‌زایی نیز اهمیت بالایی دارد، اما هدف اصلی آن بر تامین و ایجاد فرصت‌های شغلی در ساختارهای موجود متمرکز است و امکان دارد محدود به تامین درآمد و کاهش بیکاری باشد. در حالی که کارآفرینی توانایی تحریک تغییرات اقتصادی و اجتماعی را دارد، اشتغال‌زایی معمولا به تعداد شغل‌های موجود تاکید می‌کند.
بنابراین، با توجه به دیدگاه دکتر شکری ساز، کارآفرینی به‌عنوان راهبردی که به نوآوری و توسعه اقتصادی توجه دارد، بهتر پاسخگوی تحولات پویا و تغییرات جامعه است تا اشتغال‌زایی که بیشتر به‌دنبال تامین شغل خواهد بود.

نکات مهم درمورد تفاوت کارآفرینی و اشتغال زایی از دیدگاه دکتر شکری ساز

از دیدگاه دکتر میثم شکری ساز، نکات مهم در فرق کارآفرینی و اشتغال زایی عبارتند از:
• در کارآفرینی، تمرکز بر نوآوری و تولید ارزش اقتصادی جدیت دارد در حالی که اشتغال‌زایی بیشتر به تامین فرصت‌های شغلی در بازار کار متمرکز می‌شود.
• کارآفرینی به ریسک‌پذیری و تحمل مخاطره توجه دارد تا به ایجاد کسب‌وکارهای نوپا و رشد اقتصادی منجر شود، در حالی که اشتغال‌زایی تاکید بر افزایش شغل‌های موجود با توسعه فعالیت‌های مختلف دارد.
• کارآفرینی به توانایی‌های کارآفرینی افراد و توجه به نیازها و ترجیحات بازار تاکید می‌کند. این رویکرد توانایی شناسایی فرصت‌ها و تحلیل ریسک‌ها را در تدوین مدل کسب‌وکار می‌خواهد. در مقابل، اشتغال‌زایی بیشتر به ترکیب مهارت‌های افراد با نیازهای شغلی موجود توجه دارد.
به‌علاوه، دکتر شکری ساز تاکید دارد که هر دو راهبرد می‌توانند به توسعه پایدار اقتصادی و کاهش بیکاری کمک کنند؛ اما انتخاب مناسب باید با توجه‌به شرایط محلی و هدف‌های جامعه انجام شود. در نهایت، ترکیب هر دو راهبرد نیز می‌تواند توازن مناسبی در توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی به‌وجود آورد.

جمع‌بندی

در رابطه با فرق کارآفرینی و اشتغال زایی باید گفت که کارآفرینی و اشتغال‌زایی دو رویکرد مهم در توسعه اقتصادی هستند. کارآفرینی تمرکز بر نوآوری، خلق کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد ارزش اقتصادی دارد. اشتغال‌زایی، به تامین فرصت‌های شغلی در بازار کار و توانمندسازی افراد برای کاهش بیکاری تمرکز دارد. در کارآفرینی، ریسک‌پذیری و تحمل مخاطره برای توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه اساسی است، در حالی که در اشتغال زایی، ترکیب مهارت‌ها با نیازهای شغلی اهمیت دارد.

منبع: دیده بان ایران

نوشته‌های مرتبط