اصطلاحات کسب و کار: بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

بازده سرمایه گذاری Return on Investment (ROI) پولی است که یک سرمایه‌گذار در یک کسب و کار در ازای تزریق سرمایه‌ی مالی به دست می‌آورد. هر بازده‌ای از سود خالصی است که کسب و کار تولید می‌کند و نشانه‌ای از کارآمدی سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری مشاعی است.

ROI چگونه محاسبه میشود؟

ROI = (سود خالص / هزینه سرمایه گذاری) x 100

سود خالص با کم کردن هزینه سرمایه گذاری از کل درآمد یا سود ایجاد شده محاسبه می شود. بهای تمام شده سرمایه گذاری شامل تمام هزینه های متحمل شده در کسب و نگهداری سرمایه گذاری مانند قیمت خرید، کارمزد معامله و هزینه های عملیاتی جاری می شود.

به عنوان مثال، اگر یک سرمایه گذاری سود خالص 10000 دلار ایجاد کند و هزینه سرمایه گذاری 50000 دلار باشد، ROI خواهد بود:

رپورتاژ

ROI = (10000 دلار / 50000 دلار) × 100 = 20٪

این بدان معنی است که سرمایه گذاری نسبت به هزینه آن 20 درصد بازدهی داشته است.

ROI معمولاً توسط مشاغل و سرمایه گذاران برای ارزیابی سودآوری و دوام فرصت های سرمایه گذاری مختلف استفاده می شود. این به مقایسه و اولویت بندی سرمایه گذاری ها بر اساس بازده بالقوه آنها کمک می کند. ROI بالاتر نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر است، در حالی که ROI کمتر نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری کم‌بازده یا ناکارآمد است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که ROI باید همراه با سایر معیارهای مالی و عواملی مانند ریسک، چارچوب زمانی و هزینه های فرصت برای تصمیم گیری آگاهانه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

 

 اگر به مطالعه سایر واژگان و اصطلاحات کسب و کار، حسابداری، کارآفرینی و … علاقمندید اینجا کلیک کنید
نوشته‌های مرتبط