انواع شرکت در ایران

همان طور که احتمالا می دانید انواع شرکت در ایران شامل گروه های مختلفی می باشد. بسته به این که قرار است چه فعالیتی بکنید و چه شرایطی دارید نوع شرکت مناسب برای شما مشخص می شود. نحوه و شرایط ثبت شرکت برای هر کدام از انواع شرکت ها متفاوت خواهد بود.

انواع شرکت در ایران

شرکت مدنی به شرکتی گفته می شود که برای یک هدف مشخص و توسط چند نفر ثبت می شود. این افراد در زمنیه های خاصی و از طریق شرکت فعالیت می کنند. اعضای شرکت در سود و زیان آن شریک هستند و همه چیز به شکل عادلانه پیش می رود.

شرکت های مدنی به دو گروه انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند.

نوع مهم دیگری از شرکت ها، شرکت تجاری است که برای انجام عملیات مالی یا بازرگانی تشکیل می شود. انوع شرکت تجاری متفاوت است و بسته به شرایط، تعداد اعضاء و قوانین آن ها می تواند با هم متفاوت باشد. برای این شرکت ها هم میزان سرمایه، نحوه تقسیم سود و زیان و مسئولیت هرکدام از اعضاء کاملا مشخص می شود.

انواع مختلف شرکت های تجاری

اکثر شرکت هایی که در کشورمان به ثبت می رسد از نوع تجاری است. این نوع شرکت خودش به 8 گروه مختلف تقسیم می شود.

 • شرکت تجاری سهامی خاص
 • شرکت تجاری سهامی عام
 • شرکت مسئولیت محدود
 • شرکت تجاری نسبی
 • شرکت تجاری تضامنی
 • شرکت تجاری مختلط سهامی
 • شرکت تجاری مختلط غیر سهامی
 • شرکت تجاری تعاونی تولید و مصرف

انواع شرکت تجاری و تعریف دقیق آن ها

هر کدام از شاخه های شرکت تجاری تعریف و شرایط خودش را دارد. برای انتخاب بهترین نوع شرکت ابتدا باید کاملا با انواع آن آشنا شوید.

شرکت سهامی عام

سهامی عام یکی از انواع شرکت است که در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود. قسمتی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم حاصل می شود. در این نوع شرکت سهام داران نمی توانند کمتر از 3 نفر باشند. مسئولیت هر صاحب سهام هم به اندازه سهمی است که دارد.

دقت کنید که در تمامی مدارک شرکت قبل یا بعد از نام شرکت باید عبارت “سهامی عام” بیاید.

شرکت سهامی خاص

یکی دیگر از انواع شرکت، سهامی خاص است. در این شرکت همه سرمایه لازم توسط موسسین تامین می شود. در این جا هم هر صاحب سهم به اندازه میزان سهامش مسئولیت دارد. در روند ثبت شرکت سهامی خاص سهام داران نمی توانند از 3 نفر کمتر باشند و هم چنین قبل و بعد از نام شرکت باید عنوان سهامی خاص ذکر گردد.

شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود به این صورت ایت که، این شرکت میان دو یا چند نفر و برای امور تجاری ثبت می شود. در این شرکت سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم نمی شود بلکه هر فرد به میزان سرمایه ای که دارد در برابر قروض و تعهدات شرکت موظف است.

اگر این نوع شرکت ورشکسته شود سرمایه سهام داران از بین می رود اما طلبکاران نمی توانند اموال شرکت را مصادره کنند.

در اینجا هم لازم است که عبارت “مسئولیت محدود” حتما در نام شرکت بیاید.

شرکت تضامنی

این شرکت بین دو یا چند نفر و برای امور تجاری تشکیل می شود. در این نوع شرکت، مسئولیت تضامنی است. در صورتی که شرکت از پس جبران همه بدهی ها برنیاید همه شرکا مسئول هستند. در نام این شرکت باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل نام یک نفر از شرکا بیاید. یکی از راه های تشخیص شرکت تضامنی همین است که می بینید نام یکی از اعضاء در نام شرکت آمده است.

شرکت مختلط غیر سهامی

در این نوع شرکت، چند شریک برای امور خاصی با هم به تشکیل شرکت روی می آورند. در شرکت مختلط غیر سهامی انتشار سهام نداریم. حضور یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و نیز یک یا چند نفر به عنوان ضامن ضروری است.

اگر بدهی ها بیش از دارایی شرکت باشد شریک ضامن در مورد این موضوع مسئول است. در مقابل شریک با مسئولیت محدود فردی است که مسئولیتش تنها به اندازه سرمایه ای است که وارد شرکت کرده است. در نام این شرکت باید عبارت شرکت مختلط و نیز حداقل نام یکی از شرکا بیاید. دقت کنید شریکی که نامش در نام شرکت ذکر می شود باید حتما شریک ضامن باشد.

شرکت نسبی

این نوع شرکت هم از انواع شرکت تجاری است که با اهداف مشخصی میان دو یا چند شریک تشکیل می شود. هر کدام از شرکا به میزان سرمایه ای که در شرکت دارد مسئولیت هم دارد. در نام شرکت باید حتما عبارت شرکت تضامنی و نیز نام یکی از شرکا ذکر شود. اگر نام تمامی شرکا در نام شرکت نیاید باید از عباراتی مثل “شرکا”، ” برادران” یا هر عبارت دیگری استفاده کنید که نشان دهد شرکای دیگری هم در شرکت حضور دارند.

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی یکی دیگر از قالب های ثبتی است که می توانید از آن استفاده کنید. در این نوع شرکت تمام و یا حداقل 51 درصد سرمایه باید توسط اعضاء تهیه شود. نهادهای مختلف دولتی می توانند از راه های زیادی به شرکت های تعاونی کمک کنند بدون این که در آنها عضو باشند. برخی از این نهادها عبارتند از: سازمان ها، وزارتخانه ها، شوراهای اسلامی، بنیاد مستضعفان و تمامی نهادهای عمومی. اگر برایتان سوال است که این نهادها از چه راه هایی به تعاونی ها کمک می کنند این راه ها عبارت است از: بیع شرط، فروش اقساطی، تملیک، اجاره، مزارعه و موارد مشابه.

نکات مهم درباره شرکت تعاونی

 • در مواردی که دستگاه های دولتی در شرکت تعاونی شریک هستند، سرمایه لازم با توجه به شرایط توافق شده به دولت برگردانده شده و همه سرمایه از آن تعاونی خواهد بود.
 • تعاونی های تولیدی در اموری مثل دامداری، کشاورزی، صید ماهی و موارد مشابه فعالیت می کنند.
 • نوع دیگری از تعاونی ها تعاونی توزیع است که نیاز مشاغل تولیدی را برطرف می کند. این تعاونی ها همچنین در زمینه رفع نیاز مصرف کنندگان هم تلاش می کنند و به صورت کلی سعی شان بر کاهش قیمت و هزینه می باشد.
 • تعاونی ها می توانند در زمنیه صادرات و واردات فعالیت کنند.

نکات مشابه در انواع شرکت ها

همان طور که متوجه شدید قالب های متفاوت ثبتی، شرایط متفاوتی دارند اما در این میان برخی نکات میان همه و یا چند قالب مشابه است.

 • در بسیاری از شرکت ها وجود حداقل 2 شریک الزامی است. این موضوع برای شرکت تضامنی، مسئولیت محدود، نسبی و مختلط غیر سهامی صادق است.
 • در شرکت های سهامی خاص و مختط سهامی حداقل 3 شریک باید حضور داشته باشد.

*شرکت سهامی عام باید حداقل 5 شریک داشته باشد.

*در شرکت های تعاونی تولید و مصرف به حداقل 7 شریک احتیاج داریم.

کدام شرکت برای ثبت مناسب تر است؟

پاسخ به این سوال بستگی به شرایط و نیز هدف شما دارد. قرار است دقیقا در شرکت تان به چه کاری مشغول شوید؟ چند نفر هستید که می خواهید شریک شوید؟ چه آینده ای برای شرکت تان متصور هستید؟

مشخص کردن این موارد و برخی موارد دیگر نشان می دهد که کدام نوع قالب ثبتی از انواع شرکت برای شما مناسب تر است اما به صورت کلی نمی توان گفت کدام قالب بهتر یا بهترین است.