سلامت روانی کارکنان: افزایش وحشتناک افسردگی و استرس بین کارمندان جهان

سلامت روانی کارکنان موضوعی است که بر موفقیت نهایی هر کسب‌وکاری در این دنیا اثر می‌گذارد. اگر شما رهبر یک کسب‌وکار هستید و سلامت هیجانی کارمندان‌تان تاکنون در صدر فهرست اولویت‌های‌تان نبوده‌است، اکنون با افزایش وحشتناک افسردگی و استرس در کارکنان سراسر دنیا باید آن را در اولویت کاری خود قرار دهید.

افزایش افسردگی و استرس در کارکنان

دوره پس از کرونا تغییرات قابل توجهی در نحوه کار افراد ایجاد کرده است که منجر به افزایش افسردگی، استرس و اضطراب در بین کارکنان شده است. بسیاری از کارمندان از خانه کار می کنند، که می تواند منجر به احساس انزوا و تنهایی شود. علاوه بر این، همه‌گیری کرونا باعث ایجاد عدم اطمینان و ترس شده است که می‌تواند بر سطح استرس افراد بیافزاید.

اخیرا نتایج تحلیل ۳ ساله‌ی داده‌های برنامه‌ی جهانی کمک به کارمندان نمایی واضح از این موضوع به تصویر کشید- کارمندان در مقایسه با قبل برای مشکلات سلامت هیجانی جدی‌تر و شدیدتری نیاز به کمک دارند. و همه گیری کووید-19 باعث افزایش 25 درصدی شیوع اضطراب و افسردگی در سراسر جهان شده است.

نگرانی‌ها در مورد افزایش بالقوه در شرایط سلامت روان، 90 درصد از کشورهای مورد بررسی را بر آن داشته است تا سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی را در برنامه‌های واکنش به کووید-19 خود لحاظ کنند، اما شکاف‌ها و نگرانی‌های عمده همچنان وجود دارد.

دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت: «اطلاعاتی که در حال حاضر در مورد تأثیر دوران پساکرونایی بر سلامت روان جهان داریم، فقط نوک کوه یخ است. این زنگ خطری برای همه کشورها است که به سلامت روان توجه بیشتری داشته باشند و کار بهتری برای حمایت از سلامت روان جمعیت خود انجام دهند.»

گروهی از پژوهشگران شرکت ورک‌پِلِیس آپشن، جمعیت ثابتی به تعداد بیش از 100000 کارمند را در سراسر آسیا، آفریقا، خاور میانه، آمریکای شمالی، و آمریکای جنوبی بررسی کردند. این کارمندان بازنمای ۵ گروه کارمند در دنیا بودند که هر گروه دربرگیرنده‌ی کارمندان حداقل ۴ منطقه بود. و به مدت بیش از سه سال هر مورد را که به منظور دریافت حمایت با مرکز برنامه‌ی کمک به کارمندان تماس گرفته‌بود بررسی شدند.

آن‌چه پی‌برده شد این بود که تعداد کل تماس‌ها و اسعلام‌های مرتبط با مشکلات سلامت هیجانی در طول این ۳ سال تقربیا ثابت ماند. با این حال، ماهیت این تغییرها با سرعت هشداردهنده‌ای در حال تغییر است:

رپورتاژ
  • در طول این ۳ سال از هر 10 مورد، ۴ مورد با مشکلات سلامت هیجانی ارتباط داشته‌ان
  • در طول این ۳ سال تعداد مواردی که با افسرگی کارمندان دست به گریبان بوده‌اند 58 درصد افزایش داشته‌است.
  • تعداد مواردی که از اضطراب کارمندان رنج می‌برند 74 درصد افزایش داشته‌است.
  • تعداد مواردی که از استرس کارمندان رنج می‌برند 28 درصد افزایش داشته‌است.
  • روی هم رفته، افسردگی، استرس، و اضطراب کارمندان 6 درصد موارد سلامت هیجانی را تشکیل می‌دهد.

این اعداد ۲ روند قابل توجه را بازتاب می‌دهند که در سراسر جهان روی کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد. کارمندان بیش‌تر و بیش‌تری آشکارا با مشکلات بسیار جدی سلامت روانی مانند افسردگی، استرس، و اضطراب دست به گریبان هستند. و در عین حال، به نظر می‌رسد آن‌ها که با این مشکلات دست به گریبان هستند بیش‌تر به درخواست کمک تمایل دارند.

وقتی به نتایج این تحلیل به تفکیک مناطق جغرافیایی نگاه می‌کنید، یک الگوی تقریبا ثابت در مناطق سراسر دنیا قابل مشاهده است:

درصد افزایش گزارش مشکلات سلامت هیجانی
منطقه افسردگی استرس اضطراب
آسیا 73 درصد 20.1 درصد 32.1 درصد
اروپا، خاورمیانه، آفریقا 41.7 درصد 27.1 درصد 84.2 درصد
آمریکای شمالی 25.6 درصد 32.7 درصد 71.2 درصد
آمریکای مرکزی و جنوبی 55.3 درصد 40.9 درصد 22.9 درصد

 

تفسیر از معنی همه‌ی این‌ها خیلی ساده است. نمونه‌های مشکلات سلامت هیجانی گزارش‌شده مانند افسردگی، استرس، و اضطراب در حال افزایش است. در عین حال، ناپسند پنداشتن درخواست کمک برای این مشکلات در بیش‌تر بخش‌های جهان به آرامی در حال کم‌رنگ شدن است. به همین خاطر، کسب‌وکارها باید با دقت بسنجند آیا ساختارهای حمایتی مناسب را برای کمک به موفقیت شخصی و حرفه‌ای کارمندان‌شان دارند یا نه.

یکی از راه حل های رفع این مشکل این است که کارفرمایان سلامت روان و رفاه کارکنان خود را در اولویت قرار دهند. این می تواند شامل ارائه منابع بهداشت روان و پشتیبانی، مانند خدمات مشاوره یا برنامه های کمک به کارکنان باشد. کارفرمایان همچنین می‌توانند فرصت‌هایی را برای ارتباط اجتماعی و تعامل فراهم کنند، مانند فعالیت‌های تیم‌سازی مجازی یا بررسی‌های منظم با همکاران.

همچنین برای کارکنان مهم است که با تمرین مراقبت از خود، تعیین مرزهای بین کار و زندگی شخصی و جستجوی حمایت در صورت نیاز، از سلامت روان خود مراقبت کنند. به طور کلی، ایجاد یک محیط کاری حمایتی و مثبت می تواند به کاهش تأثیر منفی دوره پس از کرونا بر سلامت روان کارکنان کمک کند.

نوشته‌های مرتبط