تعبیر خواب گلابی: 25 تعبیر دیدن گلابی در خواب

در این روزگار جدید در هر فصلی انواع میوه‌ها را می توان به راحتی پیدا کرد و میل کرد. از این رو دیدن خواب انواع میوه ها موضوع رایجی است که در این نوشتار به تعبیر خواب گلابی از نظر روانشناسی و نیز سایر ابعاد آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

۱. خواب گلابی نشانه‌ی خوبی است به این معنا که شخص بیننده‌ی خواب، شهرت پیدا خواهد کرد.

۲. اگر در خواب ببینید که گلابی می‌خورید به این معنا است که اوضاع سلامتی‌تان خوب است.

۳. اگر در خواب به دوستان‌تان گلابی بدهید به این معنا است که بین آدم‌های پیرامون‌تان محبوب خواهید شد.

۴. برداشت گلابی در خواب به این معنا است که فرصت‌های خوبی برای به وقوع پیوستن آرزوهای‌تان خواهید داشت.

۵. چیدن گلابی از درخت، به این معنا است که فرصتی برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید خواهید داشت.

۶. اگر کسی به تنهایی در خواب از درخت گلابی بچیند، به این معنا است که ازدواج موفقی خواهد داشت.

۷. زن متاهلی که در خواب گلابی در دست دارد، احتمالا به زودی پسردار خواهد شد.

۸. اگر یک فرد بیمار در خواب گلابی بخورد، به این معنا است که بیماری‌اش دوباره عود خواهد کرد یا به بیماری جدیدی مبتلا خواهد شد.

۹. تقسیم کردن گلابی در خواب به این معنا است که به دلیل نداشتن بصیرت متضرر خواهید شد.

۱۰. فروختن گلابی در خواب نشانه‌ی خوبی است به این معنا که دستمزد یا سایر درآمدهای‌تان افزایش خواهد یافت.

۱۱. اگر در خواب گلابی گندیده ببینید، به معنای خیانت است و این‌که در تلاش هستید کارهای‌تان را پنهان کنید.

۱۲. دیدن گلابی روی درخت برای افراد مجرد، نشان‌دهنده‌ی ازدواجی است که احتمالا به زودی رخ خواهد داد.

۱۳. گلابی میوه‌ای خوشمزه و آبدار است. بنابراین خواب دیدن در مورد آن نیز نشانی از سلامتی و لذت است. تنها در صورتی که گلابی در خواب گندیده باشد، ممکن است مفهوم سلامتی از آن برداشت نشود.

۱۴. دیدن یک درخت گلابی پر از میوه‌ّهای آبدار نشان‌دهنده‌ی افزایش رزق و روزی است.

۱۵. در صورتی که در خواب گلابی‌های حسابی رسیده بچینید به این معنا است که با انواعی از شگفتی‌های کوچک مواجه خواهید شد که بعدها جای خود را به دردسرهای کوچک خواهند داد.

۱۶. اگر یک گلابی آبدار را در خواب بخورید، به این معنا است که در زندگی‌تان لذت و سرگرمی دارید.

۱۷. اگر گلابی خشک در خواب ببینید به این معنا است که در رابطه‌ی عشقی‌تان دچار مشکل خواهید شد.

۱۸. اگر در خواب‌تان چند گلابی فاسد ببینید باید نسبت به خیانت و فریب بستگان‌تان آگاه و هوشیار باشید.

۱۹. اگر در خواب گلابی بخرید، به معنای موفقیت است.

۲۰. خریدن گلابی کال در خواب به معنی عدم رضایت از نتایج حاصل است.

۲۱. اگر در خواب‌تان میوه‌هایی از طلای خالص را روی درخت تحسین کنید، احتمالا سرنوشتی پر از تقوا و بخشندگی خواهید داشت.

۲۲. اگر در خواب کسی به شما گلابی هدیه بدهد، به این معنا است که در زندگی واقعی اندوه و ناراحتی را از سوی یکی از نزدیکان‌تان تجربه خواهید کرد.

۲۳. اگر در خواب گلابی‌های بسیار زیبا و رسیده بخورید، به این معنا است که بدون دلیل توقع ثروت دارید.

۲۴. دیدن درخت گلابی در خواب به این معنا است که به زودی خبرهای خوبی به شما خواهد رسید. شاید نتایج زحمات‌تان را خیلی زود به دست خواهید آورد.

۲۵. دیدن چند گلابی روی میز به این معنا است که به زودی با دیدن شخصی که مدت‌هاست ندیده‌اید یا دریافت هدیه غافلگیر خواهید شد.