تعبیر خواب عروسی: 30 تعبیر دیدن لباس و مراسم عروسی در خواب

عروسی یکی از مهم ترین لحظات زندگی هر انسان است اما همین لحظات مهم با  استرس و نگرانی های بسیار زیادی همراه هستند. دیدن عروسی در خواب می تواند با توجه به نمادها و نشانه های دیده شده در خواب و شرایط کلی خواب در بردارنده تعابیر مثبت یا منفی باشد. در ادامه این نوشتار با چند تعبیر خواب عروسی آشنا می شویم.

۱. تعبیر خواب پیراهن عروسی

دیدن پیراهن عروسی در خواب نشان دهنده مشارکت شما در کاری داوطلبانه یا خدمات اجتماعی است. شما به دلیل مشارکت در چنین فعالیت هایی پاداش دریافت می کنید و این پاداش به دلیل حضور داوطلبانه و فعالانه شما در این رویداد یا بودن شما به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی به شما تقدیم می شود.

اگر وظایف و کار خود را به نحو احسن انجام دهید، حتی امکان ترفیع رتبه در سمت مربوطه برای شما فراهم می شود. همچنین می توانید با دیگر اعضاء گروهی که در آن عضو شده اید تعامل برقرار کنید و در انجام امور خود از آن ها کمک گرفته و به موفقیت های بیشتری دست یابید.

۲. تعبیر خواب دیدن لکه ای روی لباس عروس

اگر در خواب روی لباس عروس لکه ای ببینید، این خواب نشان دهنده قطع ارتباط شما با یکی از عزیزان تان است. درگیری ها و کشمکش های مداوم شما با این فرد منجر به قطع ارتباط شما دو نفر خواهد شد.

اگر شما مقصر این قطع ارتباط هستید، تلاش کنید تا اوضاع را سر و سامان دهید و قبل از وخامت اوضاع از او معذرت خواهی کنید. اگر این فرد برای شما فردی باارزش و بسیار مهم است، پس هیچ چیز برایتان تا این حد مهم نخواهد بود و هرکاری می کنید تا او را از دست ندهید.

تعبیر خواب مهمانی: ۱۵ تعبیر دیدن مهمانی رفتن و دورهمی گرفتن در خواب

۳. تعبیر خواب پرو کردن لباس عروس

اگر در خواب خود را در حال پرو کردن لباس عروس و آماده شدن برای مراسم عروسی ببینید، این خواب نشان دهنده اضطراب و نگرانی ناشی از ماجراهایی مشخص در زندگی شما است. در واقع شما به اندازه عروسی که برای جشن عروسی خودش آماده می شود در زندگی واقعی خود با اضطراب و نگرانی دست و پنجه نرم می کنید.

زمانی را به خودتان اختصاص دهید و با عزیزان خود همراه شوید تا به آرامش برسید. بیش از اندازه به هر چیزی فکر نکنید. شاید اوضاع به زودی مرتب شود و شما به این نتیجه برسید که اینهمه استرس و نگرانی را برای چیزی بی ارزش به جان خریده بودید.

۴. تعبیر خواب دوختن لباس عروس

دوختن لباس عروس در خواب نشان دهنده آن است که شما می خواهید نقشه های خود را قبل از موعد مقرر آشکار و علنی کنید. شما هیچ وقت به فکر خودتان نیستید و همیشه هیجان زده می شوید و تمام برنامه ها و نقشه هایتان را برای دیگران علنی می کنید.

مساله اینجاست که برخی اوقات برنامه ها و نقشه های ما آنطور که ما تصور می کردیم پیش نمی روند و دیگران از این فرصت استفاده کرده و ما را مورد تمسخر قرار می دهند یا تاسف و ترحم آن ها شامل حال ما می شود. برخی از افراد هم تلاش می کنند تا با خرابکاری های خود مانع از تحقق برنامه های شما شوند. بنابراین مراقب باشید و تا قبل از محقق شدن برنامه هایتان سکوت کنید.

۵. تعبیر خواب تماشا کردن عکس های عروسی

اگر در خواب خود را در حال تماشا کردن عکس های عروسی تان ببینید، این خواب نشان دهنده مشکلاتی غیرمنتظره در روابط شما است. شاید درگیری و اختلافی بر  سر موضوعی بین شما و همسرتان به وجود بیاید که البته چندان قابل توجه هم نباشد.

اما در صورت ادامه اختلاف نظرها همین درگیری می تواند به موضوع جدی تری تبدیل شود. بنابراین در صورت بروز اختلاف نظر و درگیری مراقب آنچه می گویید باشید تا از ناراحت کردن همسرتان و ایجاد مشکلی جدی در رابطه تان جلوگیری کنید.

تعبیر خواب جشن:  ۱۵ معنی و تعبیر دیدن جشن و مهمانی در خواب

۶. تعبیر خواب دیدن حلقه ازدواج در دستان دیگری

اگر در خواب حلقه ازدواج فرد دیگری را ببینید، این خواب نشان دهنده فریبکاری و نیرنگ احتمالی است. شاید با فردی جدید و جذاب آشنا شوید که توجه شما را کاملا به خود جلب می کند. اگر در رابطه ای جدی و همیشگی قرار دارید، قطعا باید حضور شریک عاطفی خود را در نظر گرفته و مانع از آزار و اذیت او شوید.

بعلاوه این خواب نشان دهنده خیانتی از جانب شریک عاطفی یا همسرتان به شما است. احتمالا او در رابطه ای ممنوعه وارد شده است که نتیجه آن ناراحتی و اندوه برای شما خواهد بود. نشانه های خیانت را جستجو کنید و با صراحت از همسرتان بخواهید تا برایتان توضیح دهد که ماجرا از چه قرار است.

تعبیر خواب حلقه: ۳۸ تعبیر دیدن انگشتر و حلقه ازدواج در خواب

۷. تعبیر خواب مهمان عروسی بودن

اگر در خواب ببینید که در عروسی کسی به عنوان مهمان شرکت کرده اید، این خواب نشان دهنده آن است که فرصتی پیش روی شما است تا عضوی از یک رویداد یا دورهمی اجتماعی مهم باشید. این رویداد به شما کمک می کند تا کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید یا دوستان جدیدی پیدا کنید که در آینده به شما کمک می کنند. اگر رویدادی شبیه به این را در پیش دارید، این فرصت را از دست ندهید و با حاضرین در این رویداد معاشرت کنید. آن ها به شما در رسیدن به توانایی هایتان کمک خواهند کرد.

۸. تعبیر خواب دیدن مراسم عروسی خودتان

اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد. شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد. قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید. اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

تعبیر خواب لباس: ۴۲ تعبیر دیدن انواع و رنگهای مختلف لباس در خواب

۹. تعبیر خواب مهمان افتخاری در عروسی بودن

اگر در خواب ببینید که شما در مراسم عروسی کسی مهمان افتخاری و ویژه هستید، این خواب نشان دهنده آن است که شما باید در انجام کاری به یکی از آشنایان خود کمکی برسانید.

این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نیاز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در کنار او قرار بگیرید. اگر او یکی از نزدیکان شما است، پس باید هرچه می توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک کنید تا روی پاهای خودش بایستد. شاید شما نیز در آینده نیازمند کمک او شوید.

۱۰. خواب مراسم عروسی در مسجد

اگر درباره ی عروسی کردن در مسجد خواب ببینید، چنین خوابی ممکن است به ناامیدی و افسردگی درباره‌ی چیزی اشاره داشته باشد و آن احساسات ممکن است مدتی طول بکشند.

۱۱. خواب تصمیم گیری برای برگزاری مراسم ازدواج

اگر درباره‌ی تصمیم گیری برای برگزاری مراسم ازدواج و بحث با شریک زندگی تان خواب ببینید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی است و احتمالا به پذیرفته شدن توسط دوستان و افراد خانواده‌ی همسر دلالت دارد.

۱۲. خواب ازدواج مجدد با همسر کنونی‌تان

اگر خواب دیدید با همسر کنونی‌تان دوباره ازدواج می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ای عالی و حاکی از آن است که بین شما و همسرتان پیوند محکمی برقرار است. این خواب ممکن است به مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌تان اشاره داشته باشد. شاید به زودی صاحب فرزند شوید، خانه‌ی جدیدی بخرید یا …

۱۳. خواب ببینید برای ازدواج با فرد ناشناسی برنامه ریزی می‌کنید

اگر خواب ببینید برای ازدواج با کسی برنامه‌ریزی می‌کنید که سابقا هرگز او را ندیده‌اید، چنین خوابی ممکن است نشان از برقراری تعادل بین جنبه ی عاطفی و جنبه‌ی پرخاشگر شخصیت‌تان باشد.

رپورتاژ

تعبیر خواب انگشتر: ۷۰ مفهوم و تعبیر دیدن انگشتر طلا و نقره در خواب

۱۴. خواب ازدواج با کسی که نمی‌شناسیدش

اگر عروسی خودتان بود با کسی که نمی‌شناختیدش، چنین خوابی ممکن است نشان از اشتیاق شما به داشتن رابطه‌ای ثمربخش هستید.

شاید این خواب حکایت از آن داشته باشد که شما نسبت به آدم‌ها نگرش و وضعیتی خودمحافظتی اتخاذ می‌کنید.

۱۵. تعبیر خواب عروسی بدون هیچ میهمانی

اگر خواب عروسی خودتان را بدن حضور هیچ میهمانی دیدید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نیست، و حاکی از آن است که ممکن است با آدم‌هایی که بسیار به شما نزدیک هستند وارد دعوا و درگیری بشوید. چنین اتفاقاتی ممکن است به پیامدهای وخیم و حتی پایان بعضی از روابط بینجامند.

۱۶. تعبیر خواب عروسی با شخصی بسیار پیرتر

اگر خواب دیدید با کسی که بسیار از شما پیرتر است عروسی می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی است و ممکن است خبر از مشکلات پیش رو یا حتی بیماری داشته باشد.

۱۷. خواب حضور در مراسم عروسی دوست نزدیک‌تان

اگر خواب شرکت در مراسم عروسی دوست نزدیک‌تان را دیدید چنین خوابی می‌تواند نشان از مکالمه‌ای داشته باشد که با این دوست درباره‌ی رفاقت‌تان در آینده‌ای نزدیک خواهید داشت.

ممکن است بر سر این بحث کنید که آیا رابطه‌ی دوستی‌تان به چیزی فراتر از دوستی تبدیل خواهد شد و آیا به رابطه‌ای عاشقانه منجر می‌شود یا نه.

تعبیر خواب پول: ۴۸ تعبیر دیدن پول و ثروت در خواب از نظر معبران مشهور

۱۸. خواب ببینید در جشن عروسی کسی نقشی مهم دارید

اگر خواب دیدید در عروسی کسی نقش مهمی دارید، چنین خوابی خوش یمن است. این خواب ممکن است به احتمال شروع رابطه‌ی عاشقانه با کسی که مدت‌ها آرزویش را داشته‌اید اشاره داشته باشد.

۱۹. خواب بهترین بودن در عروسی کسی

اگر خواب دیدید شما بهتری فرد در عروسی هستید، چنین خوابی ممکن است نشان از تغییرات ناگهانی در زندگی‌تان، و بهتر ساختن آن داشته باشد و شاید این امر از طریق بهتر شدن شرایط زندگی‌تان اتفاق بیفتد.

۲۰. خواب ببینید جلوی جشن عروسی کسی را می‌گیرید

اگر در خواب جلوی برگزاری جشن عروسی کسی را بگیرید، چنینی خوابی خوش یمن است و ممکن است به این اشاره داشته باشد که کسی که به او اعتماد دارید همان عقیده را درباره‌ی شما ندارد! شاید آن شخص سعی داشته باشد به طریقی به شما آسیب برساند تا تلافی چیزی را کرده باشد.

۲۱. خواب ببینید برنامه‌ریز عروسی هستید

اگر در خواب برنامه ریز عروسی بودید، چنین خوابی ممکن است حاکی از آن باشد که به تمرکز و جدیت بیشتری بر روی اهداف زندگی‌تان نیاز دارید، تا بتوانید در زندگی به جایی برسید و نباید زندگی بی‌خیالانه‌ی فارغ از فردایی را پیشه کنید.

تعبیر خواب طلا: ۵۰ تعبیر دیدن طلا و زیورآلات برای مرد و زن در خواب

۲۲. خواب کیک عروسی

اگر خواب کیک عروسی، خوردن و بریدن کیک عروسی، را ببینید خوش یمن است و نشان از شادمانی و هارمونی در زندگی‌تان دارد. احتمالا از زندگی‌تان رضایت کامل و انتظار آینده‌ای شاد را دارید.

۲۳. تعبیر خواب لباس عروسی که اندازه‌تان نیست

اگر خواب ببنید لباس عروسی را پوشیده‌اید که برای‌تان خیلی بزرگ است یا اندازه‌تان نمی‌شود، چنین خوابی ممکن است آشکار کننده‌ی نیاز به تفکر دوباره درباره‌ی پیشنهاد یا تصمیم ازدواج باشد. شاید بفهمید که واقعا هنوز وقت ازدواج‌تان نیست.

۲۴. خواب یک جشن عروسی شلوغ

اگر خواب مراسم عروسی پر از مهمان را ببینید، چنین خوابی خوش یمن است و به دوره‌ی مطلوب مالی‌ شما اشاره دارد. شاید شغل یا پیشنهاد کاری خوبی خواهید داشت. احتمال دارد کسب  و کار خودتان را راه بیندازید.

۲۵. خواب آواز خواندن در عروسی کسی

اگر خواب ببینید در عروسی کسی آواز می‌خوانید چنین خوابی نشان از مسائلی مربوط به سلامتی‌تان دارد که در روزهای آتی نمایان خواهند شد.

۲۶. خواب رقصیدن در عروسی کسی

اگر شما یا کسی دیگر در عروسی شخصی می‌رقصیدید چنین خوابی ممکن است نشان از رقیبی داشته باشد که ممکن است شما را در بازی خودتان شکست بدهد.

تعبیر خواب گوشواره: ۱۹ تعبیر دیدن گوشواره طلا و نقره برای زن و مرد در خواب

۲۷. خواب مهمان ناخواسته بودن در عروسی کسی

اگر به صورت ناخوانده در جشن عروسی کسی حاضر شدید، چنین خوابی خوش یمن نیست و ممکن است نشان دهنده‌ی آن باشد که اتفاقات بدی به زودی در زندگی‌تان رخ خواهد داد مثلا بیماری یا حتی مرگ.

۲۸. خواب ببینید مهمان های عروسی سیاه پوشیده اند

اگر خواب جشن عروسی را دیدید که در آن تمام مهمان‌ها سیاهپوش بودند، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی خوبی نباشد و حاکی از وقوع بعضی اتفاقات ناگوار در آینده‌ای نزدیک باشد.

۲۹. خواب ببینید نامزدتان با شخص دیگری عروسی می‌کند

اگر خواب ببینید نامزدتان با کس دیگری ازدواج کرده است، چنین خوابی نشان از حسادت نهفته‌ی شما نسبت به شریک عشقی‌تان دارد. این خواب به شما درباره‌ی رفتارتان هشدار می‌دهد، و یادآوری می‌کند که به احساسات نامزدتان در قبال خودتان ایمان داشته باشید.

۳۰. خواب وقوع حادثه‌ای بد در جشن عروسی خودتان

اگر خواب دیدید در جشن عروسی خودتان هستید و کسی باعث به وجود آمدن حادثه‌ای می‌شود، که موجب نیمه کاره ماندن جشن می‌شود، چنین خوابی بسیار بد یمن است و احتمالا به این اشاره دارد که رویدادها و اتفاقات ناگواری در خانواده ی شما و در آینده ای بسیار نزدیک به وقوع خواهند پیوست.

منبع dreamingandsleeping
نوشته‌های مرتبط