ویژگی افراد باهوش عاطفی بالا در رابطه: آیا شما یا پارتنرتان جزو این افراد هستید؟

ما مجبور نیستیم به روابط عاشقانه اشتباه تن دهیم و افراد اشتباهی را برای عشق ورزی انتخاب کنیم، یا اجازه دهیم که روابط زناشویی یا عاشقانه در طولانی مدت ما به ما آزار فکری و روحی برسانند. ما این پتانسیل را داریم که به عشقی که همه آرزویش را داریم دست یابیم – صمیمیت عمیق و مهربانی متقابل، مراقبت حقیقی و تعهد واقعی. اما برای دستیابی به این اهداف رابطه، ما به مهارت های یک هوش عاطفی بالا یا EQ بالا نیاز داریم تا اسیر رفتارهای نادرست و آسیب در رابطه نشویم. برای این منظور ابتدا باید جنبه های کلیدی هوش عاطفی در رابطه را بشناسیم و سپس از ویژگی افراد باهوش عاطفی بالا در رابطه آگاه شویم و سپس روش های مقابله را بدانیم.

۵ ویژگی افراد باهوش عاطفی بالا در رابطه

۱. افراد باهوش عاطفی بالا انتقاد را بدون انکار، سرزنش، بهانه یا اضطراب مدیریت می کنند

۲.افراد باهوش عاطفی بالا دارای ذهن باز هستند.
۳. افراد باهوش عاطفی بالا شنوندگان خوبی هستند
۴. افراد باهوش عاطفی بالا حقیقت را مخفی نمی کنند
۵. افراد باهوش عاطفی بالا وقتی اشتباه می کنند عذرخواهی می کنند

۱۰ چیز که زنان آلفا در روابط عاطفی به آن نیاز دارند

۵ موقعیت برای تشخیص هوش عاطفی پارتنر در رابطه عاطفی

۱. در موقعیت بحث و جدل و دلخوری:

در موقعیت دعوا و جر و بحث، آدم‌های باهوش عاطفی بالا به جای تلاش برای متقاعد کردن طرف مقابل و قرار گرفتن در لاک دفاعی، با دقت به سخنان طرف مقابل گوش می دهند و سعی میکنند وقایع را از دریچه نگاه طرف مقابل نیز ارزیابی کنند و خطای اتفاق را دریابند.

رپورتاژ

۲. در موقعیتی که حقی از ایشان ضایع شده:

افراد باهوش عاطفی بالا در رابطه هنگامی که پی می برند قضاوت نابجا و نادرستی در حقشان رخ داده است، به جای تهاجم به پارتنر خود و مقصر جلوه دادن وی، کاملا منطقی و آرام اشتباه قضاوت را به ایشان یادآوری میکنند.

شما کدام تیپ شخصیت پرنده ای هستید؟

۳. در موقعیتی که کار شرم آوری انجام داده است:

در این موقعیت افراد کم هوش عاطفی در لاک دفاعی فرو می روند و سعی میکنند با وارونه نمایی حقیقت دیگران را مقصر جلوه می دهند، اما یک آدم باهوش عاطفی بالا یک راهی برای بیان رفتار زشت و شرم آور خود پیدا میکند و اظهار ندامت و پشیمانی و علاقه به جبران خود را نشان میدهد.

۴. در موقعیت جریحه دار شدن احساسات شان:

افراد باهوش عاطفی بالا زمانی که احساسات شان جریجه دار می شود به جای غر زدن و سرزنش کردن طرف مقابل، به راحتی در مورد اینکه چرا گفتار و یا رفتار پارتنرشان باعث ناراحتی آنها شده است صحبت می‌کنند و رفتار مورد انتظار از طرف مقابل را به او یادآوری میکنند.

۵.  در موقعیتی که خرابکاری شده:

افراد باهوش عاطفی بالا در مواقعی که اشتباهی کرده اند و یک خرابکاری و عمل ناجور رخ داده است شهامت عذرخواهی دارند و طلب بخشش را بخش مهمی از رابطه عاطفی می دانند.

نوشته‌های مرتبط