8 نکته و توصیه سنجاق در رابطه با نجاری

ما از متخصصین حرفه ای نجاری که سالها را با بریدن ابعاد 2×4 و کوبیدن چکش روی ناخن‌هایشان سپری کرده‌اند! خواسته ایم تا برخی از بهترین نکاتی را که در مدت زمان کاری آموخته‌اند را در اختیار ما قرار دهند.

۱.   برای مهارت در کار با میتر روی قطعات آزمایشی کوچک تمرین کنید.

توانایی تنظیم دقیق میتر برای تناسب کامل فقط از طریق آزمون و خطا به دست می‌آید. روی قطعات آزمایشی کوچکتر تمرین کنید و بر روی رفع نواقص کار کنید تا زمانی که اره میتر خود را دقیقاً در زاویه مناسب تنظیم کنید ، سپس قطعات واقعی را برش دهید.

۲.  از این فرمول برای سفارش مواد چارچوب استفاده کنید

اگر می‌خواهید از یک متخصص کمک بگیرید در قدم اول می‌توانید برآورد قیمت نجاری را در شهر خودتان داشته باشید. مثلا اگر به دنبال یک نجاری در تهران باشید می‌توانید درخواست نجاری ثبت کنید و پس از زمانی کوتاه پیشنهاد متخصصان فعال در بازار را مشاهده کنید. از آنجایی که این متخصصین در بازار صاحب امتیاز و سابقه و کارنامه هستند با در نظر گرفتن همین موارد و نظرات مشتریان قبلی ایشان، می‌توانید انتخابی آگاهانه تر را تجربه کنید.

برای برآورد مواد قاب برای دیوارها، مهم نیست که دیوارهای شما چند در، پنجره یا گوشه دارند، از  فرمول زیر استفاده کنید:

  •         یک میخ در هر پای خطی دیوار.
  •         صفحاتی به طول 1.5 متر (پایین، بالا و محل اتصال‌ها) در هر پای خطی دیوار.

در ابتدا چوب زیادی به نظر می رسد ، اما برای گوشه‌ها، قفل، مهاربند و قاب برای پنجره ها و درها نیز به چوب نیاز دارید. تمامی تکه چوب‌ها را برای اتصالات کوتاه کنار بگذارید.

۳.   تفنگ میخ‌کوب بخرید

با استفاده از تفنگ میخ‌کوب که با نیروی هوا کار می‌کند، نتایج بسیار سریعتر، بهتر و منظم تر می‌شوند. بدون شکافتن، بدون پیش حفاری، بدون ضربه زدن به قطعه در جای خود، و فقط سوراخ های کوچک که به سختی قابل مشاهده هستند را ایجاد می‌کند.

۴.   اندازه گیری ها را بنویسید

برای جلوگیری از فراموش کردن اندازه‌ها حتما آن‌ها را در دفترچه یادداشت بنویسید.

۵.   از ترفند میخ پا برای قرار دادن چوب استفاده کنید

لارسون می گوید: “در اولین کار من به عنوان نجار ، من روی یک میخ می کوبیدم تا سعی کنم آن را در موقعیت خود قرار دهم.” “ناودان به عقب برگشت. یک نجار باسابقه که در حال قاب بندی بود از کنار آن عبور کرد و یک میخ بزرگ را به صورت زاویه دار از لبه ناودان عبور داد. دو ضربه چکش آخر گل میخ را به موقعیت خود منتقل کرد. حالا من هر وقت نیاز به تنظیم چوب سخت دارم از ترفند میخ پا استفاده می کنم. ”

۶.    از نشانه‌گذاری استفاده کنید

گاهی ممکن است با اندازه گیری با متر دچار اشتباه شوید، در کارهایی مانند نصب نمای جانبی،چسباندن زنگ، قاب و… چوب را در محل خود قرار داده و علامت گذاری کنید.

۷.    برای کشیدن میخ از انبردست استفاده کنید

هر زمان که نجاری تزیینی می‌کنید یا تزیینات را از دیوار جدا می کنید، یک جفت نیپر در کیف ابزار خود داشته باشید. هنگام کشیدن تزیینات از دیوار، از آنها برای کشیدن میخ‌ها در قسمت پشتی استفاده کنید.

۸.   چکش چند منظوره را فراموش نکنید

فرقی نمی کند که در حال ساخت و سازهای ناهموار هستید یا کارهای زیبایی را انجام می دهید، بهترین چکش همه جانبه با سطح صاف است.

۱. برای مهارت در کار با میتر روی قطعات آزمایشی کوچک تمرین کنید.

توانایی تنظیم دقیق میتر برای تناسب کامل فقط از طریق آزمون و خطا به دست می‌آید. روی قطعات آزمایشی کوچکتر تمرین کنید و بر روی رفع نواقص کار کنید تا زمانی که اره میتر خود را دقیقاً در زاویه مناسب تنظیم کنید ، سپس قطعات واقعی را برش دهید.

نجاری

۳. از این فرمول برای سفارش مواد چارچوب استفاده کنید

برای برآورد مواد قاب برای دیوارها، مهم نیست که دیوارهای شما چند در، پنجره یا گوشه دارند، از  فرمول زیر استفاده کنید:

  •         یک میخ در هر پای خطی دیوار.
  •         صفحاتی به طول 1.5 متر (پایین، بالا و محل اتصال‌ها) در هر پای خطی دیوار.

در ابتدا چوب زیادی به نظر می رسد ، اما برای گوشه‌ها، قفل، مهاربند و قاب برای پنجره ها و درها نیز به چوب نیاز دارید. تمامی تکه چوب‌ها را برای اتصالات کوتاه کنار بگذارید.

۴. تفنگ میخ‌کوب بخرید

با استفاده از تفنگ میخ‌کوب که با نیروی هوا کار می‌کند، نتایج بسیار سریعتر، بهتر و منظم تر می‌شوند. بدون شکافتن، بدون پیش حفاری، بدون ضربه زدن به قطعه در جای خود، و فقط سوراخ های کوچک که به سختی قابل مشاهده هستند را ایجاد می‌کند.

نجاری

۵.  اندازه گیری ها را بنویسید

برای جلوگیری از فراموش کردن اندازه‌ها حتما آن‌ها را در دفترچه یادداشت بنویسید.

۶.   از ترفند میخ پا برای قرار دادن چوب استفاده کنید

لارسون می گوید: “در اولین کار من به عنوان نجار ، من روی یک میخ می کوبیدم تا سعی کنم آن را در موقعیت خود قرار دهم.” “ناودان به عقب برگشت. یک نجار باسابقه که در حال قاب بندی بود از کنار آن عبور کرد و یک میخ بزرگ را به صورت زاویه دار از لبه ناودان عبور داد. دو ضربه چکش آخر گل میخ را به موقعیت خود منتقل کرد. حالا من هر وقت نیاز به تنظیم چوب سخت دارم از ترفند میخ پا استفاده می کنم. ”

۷.   از نشانه‌گذاری استفاده کنید

گاهی ممکن است با اندازه گیری با متر دچار اشتباه شوید، در کارهایی مانند نصب نمای جانبی،چسباندن زنگ، قاب و… چوب را در محل خود قرار داده و علامت گذاری کنید.

۸.    برای کشیدن میخ از انبردست استفاده کنید

نجاری

هر زمان که نجاری تزیینی می‌کنید یا تزیینات را از دیوار جدا می کنید، یک جفت نیپر در کیف ابزار خود داشته باشید. هنگام کشیدن تزیینات از دیوار، از آنها برای کشیدن میخ‌ها در قسمت پشتی استفاده کنید.

۹.     چکش چند منظوره را فراموش نکنید

فرقی نمی کند که در حال ساخت و سازهای ناهموار هستید یا کارهای زیبایی را انجام می دهید، بهترین چکش همه جانبه با سطح صاف است


دیگر نوشته ها

1 of 484

کسب و کار

1 of 5

پست های اخیر