زبان بدن پاها: 15 زبان بدن پا که بسیار جالب هستند

در دنیای زبان غیرکلامی بدن، زبان بدن پاها بسیار جذاب است چرا که بدون این‌که به این موضوع دقت کنیم پیام زیادی را به مخاطب منتقل می‌کنیم. به‌ویژه وقتی فرد تلاش دارد زبان بدنش را در کنترل بگیرد، عموما بر زمان بدن بخش فوقانی متمرکز می‌شود. و در این بین ممکن است زبان بدن پاها آن‌چه در فکرتان می‌گذرد را آشکار کند. اگر زبان بدن پاها و قسمت فوقانی بدن متفاوت باشند، پس یک کنترل عمدی را نشان می‌دهد.

زبان بدن پاها: پاهای باز

در حالت ایستاده

پاهایی که در حالت ایستاده از هم فاصله دارند و به اصطلاح باز هستند مبنای ثابتی را برای فرد فراهم می‌کنند. ایستادن با پاهای باز به اندازه عرض شانه یک حالت عادی و راحت است. اگر پاها کمی بازتر شود نشان می‌دهد فرد بسیار با اعتماد به نفس است و این عرصه را میدان خود می‌داند.

یک موضع بازتر و گسترده‌تر باعث می‌شود بدن گسترده‌تر باشد و از این‌رو بزرگ‌تر دیده شود. این حالت نشانه‌ی قدرت و برتری است. همچنین با اشغال کردن فضای بیشتر می‌تواند سلطه بیشتر را نشان دهد. یک موقعیت استوار و پایدار نشان دهنده این است که بدن آماده حمله طرف مقابل است و می‌تواند یک موقعیت آگاهانه باشد.

پاهای باز، اندام‌های تناسلی را نشان می‌دهد و آسیب‌پذیر می‌کند. این موقعیت می‌تواند یک نشانه‌ی جنسی (به‌ویژه از طرف مردان برای زنان) یا نشانه‌ی قدرت (بین مردان) باشد.

وقتی یک پا جلو و پای دیگر عقب است، می‌تواند یک موقعیت پایدار مضاعف را در صورت حمله از روبرو فراهم کند (درست مانند هنرهای رزمی). همچنین ممکن است یک راه رفتن بی‌روح و سرد باشد، که نشان‌دهنده‌ی این است که فرد می‌خواهد به‌جای دیگری برود (به کدام سو اشاره دارند؟).

در حالت نشسته

نشستن با پاهای کمی باز یک موقعیت آرام را نشان می‌دهد، نشان می‌دهد که فرد راحت است. ممکن است یک پا یا هر دو پا تا جایی‌که ممکن است باز شده باشند و به اطراف برده شده باشند (یعنی هرچه می‌توانند بازتر نشسته است). نشستن این امکان را فراهم می‌کند تا افراد پاهای‌شان را بیشتر باز کنند و درنتیجه می‌تواند ‘زاویه تشکیل دهنده پاها با بدن’ را جنسی کند. اگر فرد کمی نگران این وضعیت باشد، با دست‌هایش بخش اندام‌های تناسلی‌اش را پوشش می‌دهد.

زبان بدن پاها: پاهای بسته

در حالت ایستاده

وقتی فردی به‌گونه‌ای ایستاده است که پاهایش را جفت کرده است (یا در حالتی کمتر از عرض شانه باز کرده باشد)، ممکن است نشان‌دهنده اضطراب باشد چرا که آن‌ها را به‌عنوان یک هدف، کوچک نشان می دهد و کمی از اندام‌های تناسلی‌شان حفاظت می‌کند. یک وضعیت کاملا بسته به‌گونه‌ای است که زانوها از داخل به یکدیگر می‌خورند. تمایل فزاینده به محافظت ممکن است با مایل شدن فرد به اطراف، خم‌شدن به جلو یا عقب دادن باسن نشان داده شود. توجه داشته باشید که یک وضعیت بسته همچنین زمانی‌که فرد احساس سرما می‌کند نیز ایجاد می‌شود.

در حالت نشسته

در حالت نشسته، ممکن است زانوها به آرامی به یکدیگر نزدیک شوند یا به شدت به یکدیگر فشرده شوند، این وضعیت به میزان اضطراب فرد بستگی دارد.

زبان بدن پاها: پاهای ضرب‌دری (روی‌هم انداخته شده)

درست مانند بازوها، پاهای روی‌هم انداخته شده نیز می‌توانند حمایتی و منفی باشند، و از فرد در برابر طرف مقابل و ایده‌هایش محافظت کند.

حالت تنش را می‌توان در پاهایی که روی هم انداخته شده‌اند، دید و اضطراب بیشتر سبب می‌شود که پاها محکم‌تر (استوارتر) روی هم قرار بگیرند و سریع و خشن حرکت کنند.

همچنین پای روی‌هم انداخته ممکن است به این معنی باشد که فرد نیاز دارد به دستشویی برود.

در حالت ایستاده

روی‌هم انداختن پاها در حالت ایستاده می‌تواند نشانه خجالت یا کمرویی باشد و ممکن است با حالت‌های دیگری مانند نگه‌داشتن دست‌ها در پشت و سر رو به پایین همراه باشد.

این یک وضعیت ناپایدار است و ممکن است کمی به این سو و آن سو متمایل شود. به راحتی امکان افتادن دارید و به این وضعیت به کندی  باز می‌شود، به ندرت یک وضعیت دفاعی به حساب می‌آید، ولی می‌توانند فرمانبردارانه باشد.

در حالت نشسته

روی هم انداختن پاها در حالت نشسته بسیار آسان‌تر است و می‌تواند شکل‌های متفاوتی به‌خود بگیرد.

زانوهای روی‌هم انداخته شده یک ضرب‌در کوچک است و می‌تواند به‌راحتی تغییر حالت پیدا کند و به یک حالت راحت‌تر تبدیل شود، به ویژه وقتی پاهای فرد به جلو کشیده شده‌اند و فرد عقب تکیه داده است (و حتی وقتی دست‌ها پشت گردن باشند راحت‌تر). وقتی تنش بیشتری دیده می‌شود، به‌عنوان مثال دست‌های گره‌خورده، آن‌گاه ممکن است نشانه‌ی خودمحدودکنندگی داشته باشد.

زانوها و پاهایی که در زیر صندلی روی‌هم قرار دارند، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی اضطراب پنهان باشد. این نگرانی ممکن است زمانی مشهودتر باشد که فرد به جلو خم شده باشد.

زانوهای روی‌هم افتاده ممکن است نشان‌دهنده اضطراب بیشتر یا حالت تدافعی داشته باشد، به‌ویژه اگر پاها استوارتر باشند. حتی وقتی پاها محکم در هم تنیده باشند این حالت شدت بیشتری دارد.

زانوهایی که به سختی در هم گره خورده‌اند می‌توانند نشان‌دهنده اضطراب بیشتر باشند، البته اگر در حالت طبیعی با فاصله قرار می‌گیرند. این وضعیت همچنین می‌تواند یک حالت میانه‌رو زنانه باشد.

یک حالت آرام و راحت که در آن قسمت پایینی پاها به هم نزدیک هستند نیازمند این است که لگن پهن‌تری داشته‌باشید و ممکن است درصورت استفاده توسط زنان به‌معنای تمایل جنسی باشد، به‌ویژه اگر پاهای‌شان در معرض دید باشد.

نشستن به صورت 4 انگلیسی در جایی رخ می‌دهد که مچ یک پا روی زانوی پای دیگر قرار بگیرد، درحالی‌که زانوی پای بالایی رو به بیرون است. این حالت می‌تواند یک نشانه‌ی جنسی خرافی باشد، و بیشتر در بین مردان رواج دارد چرا که زنان را جذب می‌کند و مردان دیگر را به چالش می‌کشاند. این قسمت ممکن است با گرفتن ساق پا یا مچ پای فوقانی پوشانده شود.

وقتی دست‌ها به پاهای رویهم‌رفته بچسبند، می‌تواند بر علت آن تأکید کند، مثلا حالت تدافعی بیشتر.

زبان بدن پاها: اشاره کردن

رپورتاژ

پاها ممکن است، همراه با دیگر بخش‌های بدن، به چیزی اشاره کنند که جلب توجه کرده است. برعکس آن نیز ممکن است صحیح باشد و عقب‌کشیدن پا ممکن است نشان دهنده‌ی بی‌علاقگی باشد.

در حالت ایستاده

وقتی ایستاده‌اید، پا ممکن است با کف پا و زانو به گوشه‌ای اشاره کند، به‌عنوان مثال در یک گفتگو وقتی فردی بخواهد مکان را ترک کند به درب اشاره می‌کند. اشاره کردن به هر سو دورتر از فرد مقابل به معنی این است که ‘من می‌خواهم جای دیگری باشم’.

بعضی اوقات، وقتی اندام‌های تناسلی به نمایش گذاشته می‌شوند، پاها به اطراف اشاره می‌کنند، ولی این مورد، پیام واقعی نیست که ارسال می‌شود.

در حالت نشسته

وقتی در حالت نشسته هستید، پاها مجبور نیستند از بدن حمایت کنند ولی بیشتر قابل مشاهده هستند و از این رو پیام‌های شفاف‌تری ارسال می‌کنند (مگر آن‌که زیر میز باشند، که در این‌جا نیز می‌توانند به‌صورت ناخودآگاه پیام‌هایی را در مسیر توجه‌شان ارسال کنند.)

پاهادر حالت نشسته نیز می‌توانند با زانو یا کف پا به چیزهای جذاب دیگر اشاره کنند، همچنین می‌توانند به مسیر حرکت مطلوب‌شان نیز اشاره کنند.

در حالت نشسته به جلو خم شدن در حالی‌که یک پا به بیرون اشاره می‌کند و پای دیگر عقب است نشانه‌ی این است که فرد آماده‌ی بلند شدن است. این حرکت یک نشانه رایج برای فردی است که می‌خواهد مکان را ترک کند یا به جای دیگری برود.

زبان بدن پاها: در حالت حرکت

بعضی اوقات پاهای درحال حرکت تنها برای این است که تمرینی به پاها داده شود تا گردش خون بیشتری اتفاق بیفتد و عضلات گرفته شده باز شوند. بعضی اوقات نیز یک نشانه ارسال می‌کند.

در حالت ایستاده

چرخاندن یک پا وقتی ایستاده هستید می‌تواند به‌عنوان یک نشانگر عمل کند. چرخاندن پاها ممکن است نشان‌دهنده‌ی بی‌صبری و بی‌قراری باشد.

حرکت دادن یک پا راهی است برای نزدیک‌تر شدن به فرد دیگر بدون آن‌که تمام بدن به حرکت دربیاید. عقب کشیدن پا به‌معنای بی‌علاقگی است. وقتی پا به جلو و عقب حرکت می‌کند ممکن است یک بازی زیرکانه ‘جذب کردن – پس زدن’ باشد که از طرف مقابل دعوت می‌کند شما را دنبال کند.

اگر این کار با موزیک انجام شود، به‌ویژه اگر نیم‌تنه‌ی بالایی را نیز تکان دهد می‌تواند به‌معنای دعوت برای رقص باشد (در بیشتر اوقات زنان به‌صورت عامدانه این کار را  انجام می‌دهند تا حرکت‌شان برای مردان جلب توجه کند و به سوی آنان متمایل شوند).

در حالت نشسته

پاهای روی‌هم افتاده ممکن است به بالا و پایین حرکت کنند. این کار می‌تواند نشانه‌ی بی‌قراری (به‌ویژه اگر سریع باشد) یا جذب طرف مقابل باشد. همچنین ممکن است اشاره‌ی آشکاری باشد. وقتی نشسته‌اید، زانوهایی که به اطراف می‌چرخند می‌توانند نشانه‌ی بی‌قراری یا اشاره به اطراف باشد.

همچنین ممکن است پاها در زمان موسیقی تکان بخورند، این حرکت نشان می دهد که فرد راحت است و از ارتعاش ایجاد شده لذت می‌برد (و شاید از دیگران دعوت می کند به او بپیوندند).

زبان بدن پاها: در حال راه رفتن

افراد، به‌خاطر عادت‌ها و تا حدودی به‌خاطر نیت‌شان، به شیوه‌های مختلف راه می‌روند.

راه رفتن تند نشان می‌دهد که فرد در عجله است یا فردی‌است با شخصیت مصمم که می‌خواهد کارها را به انجام برساند. راه رفتن آهسته ممکن است نشان‌دهنده فردی باشد که می‌خواهد زمان تلف کند، مشغول رؤیاپردازی است، تنبل است یا شاید وقتی سریع راه می‌رود احساس درد می‌کند.

راه رفتن با ادا و اطوار یا با ژست راه رفتن نشان دهنده‌ی این است که فرد بر خودش متمرکز شده‌است و خودهوشیاری دارد و نگران این مسئله است که دیگران او را چگونه می‌بینند. گام‌های بلندتر نشان دهنده‌ي این است که فرد با اطمینان به نفس است درحالی‌که گام‌های کوتاهتر نشان‌دهنده‌ی ترس یا دقت است.

وقتی افراد در جایی گم می‌شوند، در یک دایره راه می‌روند، این مورد به‌این دلیل است که پاها مجزا نیستند و افراد چشم بسته به سرعت از مسیر مستقیم خارج می‌شوند.

زبان بدن پاها: حمله کردن

پاها می‌توانند سلاح شما نیز باشند، تمام رزمی‌کارها این را می‌دانند. پاها بلندتر از دست‌ها هستند و عضلات بزرگتری دارند. این حقیقت می‌تواند ضربه‌ای را که با پا زده می‌شود قدرتمندتر کند. پاها می‌توانند با ران یا زانو (مانند ضربه پا در دعوا)، ساق پا (یک استخوان سفت) یا کف پا، روی پا یا داخل پا ضربه بزنند.

ضربه‌زدن واقعی به ندرت اتفاق می‌افتد، ولی انجام این حرکت که گویی می‌خواهید به فرد ضربه بزنید می‌تواند از تمایل‌تان به انجام واقعی این کار نشأت بگیرد. یک حرکت کوچک به سمت راست می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تهاجم باشد و باعث ایجاد خجالت شود. چرخاندن پا می‌تواند باعث تحریک به ضربه‌زدن شود.

زبان بدن پاها: لمس کردن

در حالت ایستاده

وقتی در حالت ایستاده قرار دارید، بخش زیادی از پا را نمی‌توانید لمس کنید. ممکن است باسن یا ران‌های‌تان را به‌صورت تحریک آمیزی لمس کنید. همچننی ممکن است به آن‌ها ضربه بزنید. یک بار ضربه زدن می‌تواند به این معنا باشد: “درسته، بزن بریم”، و همچنین می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که فرد می‌خواهد چیزی را مطرح کند. همچنین ضربه‌دن به یک طرف از پا می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ناراحتی و رنجش باشد، که می‌گوید “ای بابا! چه دردسری”.

در حالت نشسته

وقتی در حالت نشسته قرار دارید، به نواحی بیشتری از پا دسترسی دارید، به‌ویژه در وضعیتی که به صورت 4 انگلیسی نشسته‌اید و مچ یک پای‌تان روی زانوی پای دیگرتان است. ضربه‌های اغواگرانه می‌توانند نشان‌دهنده‌ی دعوت جنسی باشند.

در این حالت، تمیزکردن و تکاندن پرزهای واقعی یا فرضی از روی پاهایی که روی هم انداخته شده‌اند نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

ممکن است به پاها ضربه زده شود،‌ که ممکن است در زمان گوش دادن به موسیقی یا شاید هم از روی بی‌قراری اتفاق بیفتد.

نوشته‌های مرتبط