زنان بیشتر دروغ می‌گویند یا مردان؟ 10 دروغ رایج بین زنان و مردان

اگر بگویید تا به حال هیچ دروغی نگفته اید احتمالا بزرگترین دروغ زندگی تان را گفته اید! موضوع دروغ گفتن و کشف دروغ یکی از بحث های داغ روانشناسی را به خود اختصاص داده است و بسیاری از متخصصان علم رفتارشناسی به این موضوع پرداخته است. در این میان محققان آژانس مطالعات ارتباطی ورکز سیدنی به بررسی لایه های دروغ گفتن پرداخته و از دلایل رایج دروغگویی پرده برداشته است. این گروه از محققان پیش از هر چیزی دروغ‌ها را تقسیم‌بندی کردند. دروغ ها را می‌توان در دو دسته قرار داد، دروغ‌های سفید و دروغ‌های واقعی. دروغ‌های سفید شاخ‌وبرگ دادن برای مدیریت برندسازی شخصی‌مان یا تملق گفتن را پوشش می‌دهد. دروغ‌های واقعی فریب دادن را پوشش می‌دهد، مانند به دست آوردن رایگان چیزهایی از قبیل قدرت و اعتبار و هم‌چنین حفاظت از خودمان در این فرآیند است. با این وجود آن‌چه جالب است چیزی است که با ترسیم یک خط جنسیتی در دوسوی آن قرار می‌گیرد. مردان تمایل دارند به خاطر خودشان دروغ بگویند، در حالی‌که زنان به خاطر دیگران و اینکه دیگران حال بهتری داشته باشند دروغ خواهند گفت و چندین دروغ رایج بین زنان و مردان وجود دارد که تقریبا در همه فرهنگها مشترک است.

مردان بیشتر از زنان دروغ میگویند!

یک مرد به طور متوسط روزی سه دروغ می گوید که به ۱۰۹۲ دروغ در سال می رسد. در حالی که به شکلی صادقانه تر، یک زن به طور متوسط 728 بار در سال یا حدود دو بار در روز دروغ می گوید. با این حال، زنان اصرار دارند که دروغگوتر از مردان هستند. در حالت کلی ما بیشتر به مادرمان دروغ می گوییم تا به شریک زندگیمان!

25 درصد از مردان اعتراف می کنند که به مادر خود دروغ می گویند، در حالی که این میزان در زنان 20 درصد است. اما تنها 10 درصد از مردان و زنان گفتند که احتمالاً به شریک زندگی خود دروغ می گویند. زنان بیشتر از مردان پس از گفتن دروغ احساس گناه می کنند. 82 درصد از زنان می گویند که وقتی دروغ میگویند، این موضوع فریبکاری آنها را آزار می دهد، در حالی که تنها 70 درصد از مردان از دروغ و فریبکاری خود آزار می بینند! در نهایت اینکه:

مردان زنان
دروغ می‌گویند تا خودشان را بهتر جلوه دهند. دروغ می‌گویند تا دیگران حس خوبی داشته باشند.

رایج ترین دروغ مردان

 • ۱. چیزی نیست، خوبم.
 • ۲. این آخرین سیگاری است که میکشم.
 • ۳. نه، هیکلت توی آن لباس چاق به نظر نمی‌رسد.
 • ۴. آنتن نداشتم.
 • ۵. باطری گوشیم تمام شده بود.
 • ۶. متاسفم، تماس ات رو از دست دادم.
 • ۷. آن‌قدرها پول نداشتم که ولخرجی کنم.
 • ۸. توی راهم.دارم میام!
 • ۹. آن‌قدرها هم گران نبود.
 • ۱۰. توی ترافیک گیر کردم.

رایج ترین دروغ زنان

 • ۱. چیزی نیست، خوبم.
 • ۲. اوه، جدید نیست، خیلی وقت است که دارمش.
 • ۳. آن‌قدرها هم گران نبود.
 • ۴. حراجش کرده بودند و خریدم.
 • ۵. توی راهم.
 • ۶. نمیدونم کجاست، بهش دست نزدم.
 • ۷. آن‌قدرها پول نداشتم که ولخرجی کنم.
 • ۸. سردرد دارم.
 • ۹. نه، ننداختمش دور.
 • ۱۰. متاسفم، تماس ات رو از دست دادم.

اگر به این بحث علاقمند هستید خوب است مقاله بسیار جذاب زبان بدن دروغگو : ۲۰ نشانه که یک نفر به شما دروغ می‌گوید را نیز مطالعه کنید. همچنین برای شناسایی افراد دروغگو میتوانید به مقاله  ۱۵ سرنخ که بفهمیم کسی دروغ می گوید: تشخیص دروغ با کمک بینی! مراجعه کنید.