تعبیر خواب مسجد: ۱۱ تعبیر دیدن مسجد و مصلی در خواب

این یک حقیقت است که اکثر مسلمانان برای نماز خوان به مسجد یا مصلی می‌روند. به خصوص در روز جمعه، که هر هفته نماز جمعه اقامه می‌شود. و این اعتقاد راسخ وجود دارد که با انجام منظم نماز، قطعا با آدم‌های بسیاری آشنا خواهید شد و بر اثر تعامل با مسلمانان دیگر مهارت‌های اجتماعی‌تان بهبود پیدا می‌کند. فرقی نمیکند که شما اهل مسجد رفتن باشید یا نه، چرا که در هر زمان ممکن است خواب مسجد را ببینید. اگر می خواهید از تعبیر خواب مسجد نکات جالبی بدانید در ادامه سلسله مقالات تعبیر خواب سایت بازده با ما همراه باشید.

۱. خواب مسجد در حالت کلی

دیدن مسجد در خواب می‌تواند به آرزوها، دلتنگی ها، یا انتظارات اشاره داشته باشد.

۲. خواب نماز خواندن در مسجد

خواب نماز خواندن در مسجد حاکی از آن است شخصی که دوستش دارید دلتنگ‌تان است اما وسوسه نمی‌شود که با شما صحبت کند.

۳. خواب مناره‌های مسجد

دیدن مناره‌ی مسجد در خواب دلالت بر آن دارد با کسی که قهر بوده‌اید آشتی می‌کنید. اگر بیشتر از یک مناره در خواب دیدید، دور هم جمع شدن‌تان به اندازه‌ی تعداد منازه‌ها طول خواهد کشید.

۴. خواب مسجد ویران

دیدن مسجدی ویران در خواب به معنی آن است که خانواده‌تان بدون اطلاع‌تان شما را به شخصی معرفی خواهند کرد.

۵. خواب مسجد شلوغ

اگر در خواب خود مسجدی را شلوغ دیدید، این خواب به معنی آن است که یکی از بستگان‌تان خواهد مرد. اگر مسجد خیلی هم شلوغ نباشد، نشانه‌ی آن است که یکی از بستگان‌تان صاحب فرزندی می‌شود.

رپورتاژ

۶. خواب درب یک مسجد

درب مسجد به شغل یا دستاوردی جدید اشاره دارد. اگر به داخل درب وارد نشوید و در آنجا منتظر باشید، این خواب‌تان به معنی آن است که باید برای این شغل جدید تلاش کنید. اگر در خواب ببینید شخصی از درب مسجد وارد می‌شود، نشانه‌ی آن است که این شغل جدید طولانی مدت خواهد بود.

۷. خواب گنبد مسجد

دیدن گنبد مسجد در خواب ممکن است نشانگر آن باشد که از یکی از خویشان‌تان که منتظر کمک شما است محافظت خواهید کرد. بعدها، خودتان از وجود این شخص در زندگی نفع خواهید برد.

۸. خواب دیدن خودتان درون مسجد

اگر در خواب خودتان را درون مسجد ببینید و مشغول هر کاری به غیر از عبادت باشید، به معنی آن است که از دوستان‌تان دور می‌شوید و رفاقتی اشتباه را آغاز می‌کنید.

۹. خواب خوابیدن درون مسجد

اگر خواب ببینید درون مسجد خوابیده‌اید حاکی از آن است که از کشورتان دور خواهید شد و در مقصد بعدی زندگی جدیدی را آغاز خواهید کرد.

۱۰. خواب مراسم عروسی در مسجد

اگر درباره ی عروسی کردن در مسجد خواب ببینید، چنین خوابی ممکن است به ناامیدی و افسردگی درباره‌ی چیزی اشاره داشته باشد و آن احساسات ممکن است مدتی طول بکشند.

۱۱. خواب ببینید شیر وارد مسجد می‌شود

چنین خوابی خبر از آسیب دیدن اعضای خانواده ادارد. کسی که در خواب شاهد آن است که شیر می‌ترسد وارد مسجد شود معنی بدی دارد؛ که نشان می‌دهد خانواده، دوستان نزدیک و سایر خویشاوندان‌تان را یک دشمن به وحشت خواهد انداخت.

منبع dreaminterpretation
نوشته‌های مرتبط