اصطلاحات کسب و کار: بازده سرمایه گذاری (ROI) چیست؟

 

بازده سرمایه گذاری Return on Investment (ROI) پولی است که یک سرمایه‌گذار در یک کسب و کار در ازای تزریق سرمایه‌ی مالی به دست می‌آورد. هر بازده سرمایه گذاری از سود خالصی است که کسب و کار تولید می‌کند و نشانه‌ای از کارآمدی سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری مشاعی است.

چگونگی محاسبه‌ی ROI

ساده‌ترین راه محاسبه‌ی بازده سرمایه گذاری بیان کردن آن در قالب یک درصد، افزونه یا زیانِ، مجموع سرمایه‌ی اولیه است. برای حساب کردنِ ROI سرمایه‌گذار “بهای سرمایه‌گذاری” را از “افزونه‌ی کلِ سرمایه‌گذاری” کم خواهد کرد و آن را بر “بهای سرمایه‌گذاری” تقسیم خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر یک سرمایه‌گذار 5000 دلار در یک فروشگاه لباس بگذارد، و در پایان سال در عوض 6000 دلار دریافت کند، ROI به این شکل خواهد بود:

($6,000 – $5,000) / $5,000

ROI = 20%

استفاده‌های بازده در سرمایه‌گذاری

بازده در محاسبه‌ی سرمایه‌گذاری پس از محاسبه استفاده‌های بسیاری هم برای سرمایه‌گذار و هم برای صاحب کسب و کار دارد. برای سرمایه‌گذار هنگام نگاه کردن به مکان‌هایی که پولش را در آن می‌گذارد، ROI بالقوه در سرمایه‌گذاری را به او خواهد گفت. با مقایسه‌ی ROIی یک فروشگاه لباس با ROIی یک خرده‌فروشی کفش آن‌ها در نظر خواهند گرفت که پولشان کجا بازده‌ی بهتری خواهد داشت. برای یک فروشگاه ممکن است از رقم ROI وقتی استفاده کند که به دنبال سرمایه‌گذار به بازار وارد می‌شود. با نشان دادن این که یک سرمایه‌گذار ممکن است 20% در طول مدت بودنِ پول در فروشگاه دریافت خواهد کرد، مالک فروشگاه کسب و کار را برای سرمایه‌گذاری در آن، به یک کسب و کار جذاب تبدیل می‌کند.

بر عکس آن نیز درست است. اگر ROI بسیار پایین باشد یا در بعضی از موارد حتی صفر یا منفی باشد، فروشگاه برای یک سرمایه‌گذار  خیلی جذاب به نظر نخواهد رسید و مالک ممکن است نیاز داشته باشد به طرز کار فروشگاه نگاه کند. درحالی که ROI به اندازه‌ی سود نیست، یک نشانگر روشن از چگونگی عملکرد فروشگاه در گذر زمان است.

چندان که ساده به نظر می‌رسد نیست

خوانشی ساده از یک بازده‌ی رقم سرمایه‌گذاری ممکن است گمراه کننده باشد. زمان نیز یک عامل مهم است وقتی که سرمایه‌گذاری در یک کسب و کار را در نظر می‌گیریم. به عنوان مثال رقم بازده سرمایه گذاری 30% از یک فروشگاه بهتر از بازده سرمایه گذاری 20% از فروشگاه دیگر به نظر می‌رسد. هرچند 30% ممکن است در طول سه سال باشد در مقابل 20% که تنها از یک سال است، در نتیجه سرمایه‌گذاری یک ساله علنا گزینه‌ی بهتری است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری یک ساله ممکن است ریسک بیشتری از سرمایه‌گذاری سه ساله داشته باشد و سرمایه‌گذار ممکن است برای مدت طولانی‌تر در وضعیت بهتری قرار بگیرد.

  اگر به مطالعه سایر واژگان و اصطلاحات کسب و کار، حسابداری، کارآفرینی و … علاقمندید اینجا کلیک کنید