آغاز پذیرش دوره‌های يكساله MBA و DBA در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

هر روز مدیران سازمان‌ها و کسب‌وکارها در طی روند کاری خود با چالش‌های پیچیده‌تر و متنوع‌تری روبرو م