تعبیر خواب ماهیگیری کردن: ۷ نشانه و تعبیر دیدن ماهیگیری در خواب

دیدن ماهیگیری کردن در خواب نمادی از آگاهی شما است. این خواب در یک درجه پایین تر هم تعبیر آن است که شما به بصیرت، بینش و شهود در مورد شخصیت خودتان( یا فرد دیگری) دست خواهید یافت. تعبیر خواب ماهیگیری کردن معانی متعددی دارد که برای دانستن آن با سایت کسب و کار بازده همراه باشید.

۱. تعبیر خواب ماهیگیری برای زن باردار

اگر شما زنی باردار هستید و خواب ماهیگیری کردن را ببینید، تعبیر آن است که زایمانی راحت و آسان خواهید داشت و کودکی سالم به دنیا خواهید آورد.

اگر باردار هستید و در خواب ببینید خود را در حال گرفتن ماهی ببینید، این خواب نشان می دهد که در زندگی واقعی فرزند پسری به دنیا می آورید و این پسر به موفقیت های بسیار بزرگی خواهد رسید.

۲. تعبیر خواب ماهیگیری کردن در آب گل آلود

ماهیگیری کردن در آب گل آلود معمولا نشان دهنده بیماری و مشکلاتی پیچیده و جدی است که در زندگی شما ظاهر می شوند. نترسید و وحشت زده نشوید زیرا با داشتن یک برنامه خوب و منظم می توانید از خودتان بیشتر مراقبت کنید. و با تغییرات به وجود آمده روبرو شوید. شما می توانید بر هرچیز پیروز شوید. هیچ مساله غیر قابل حلی در دنیا وجود ندارد.

۳. تعبیر خواب سر خوردن ماهی پس از صید

اگر در خواب ببینید که ماهی گرفته اید و ماهی از دست شما سر می خورد و می رود، تعبیر آن است که شما سعی می کنید فردی فعال در اجتماع باشید اما برخی اوقات هم کاری نمی توانید بکنید جز اینکه یک درونگرانی پنهانی باشید.

اگر در خواب ببینید که در حال گرفتن ماهی هستید، تعبیر آن است که یک ایده خوب به ذهنتان می رسد و اجرای آن استقلال مالی برای شما به همراه می آورد.

۴. دیدن مرد ماهیگیر در خواب

رپورتاژ

تعبیر خواب ماهیگیری مرد ماهیگیر به این معناست که شما نیاز دارید مدتی مرخصی بگیرید، از زندگی روزمره دور شوید و به استراحت و تمدد اعصاب بپردازید. اگر ماهیگیر را در حال ماهیگیری ببینید، تعبیر آن است که باید در تعامل با دیگران صبور باشید. دیدن ماهیگیری کردن و سپس خوردن آن ماهی در خواب نمادی از یک بیماری لاعلاج در خانواده یا یکی از دوستان تان است. این خواب می تواند به تصادف هم اشاره کند.

۵. دیدن کشتن ماهی

اگر در خواب ببینید که ماهی را می کشید، تعبیر آن است که شما موفق می شوید دشمنان خود را شکست بدهید.

۶. تعبیر گرفتن ماهی از دریاچه

گرفتن ماهی از یک دریاچه گل آلود و کثیف در خواب نشان دهنده مانعی در کسب و کارتان است که فرد مهمی آن را سر راهتان قرار داده است.

اگر در خواب ببینید که سعی می کنید تا با دستان خود ماهی را بگیرید، تعبیر آن است که دلسردی ها و ناامیدی های احساسی به سراغ شما خواهد آمد.

۷. گرفتن یک ماهی بزرگ در خواب

تعبیر خواب ماهیگیری یک ماهی بزرگ نمادی از خوشبختی، شادی و پیروزی است. اما اگر در خواب ببینید که با دستان لخت و برهنه خود این ماهی بزرگ را می گیرید، این خواب از غیبت، توهین و تهمت برای خراب کردن شهرت و اعتبارتان خبر می دهد. اگر ببینید که از یک چوب ماهیگیری برای گرفتن ماهی استفاده می کنید، تعبیر شلوغی و آشفتگی حاصل از سخنان یاوه و بی معنی خواهد بود.

تعبیر خواب خوردن ماهی: ۱۱ تعبیر و معنی خوردن ماهی در خواب

منبع auntyflo
نوشته‌های مرتبط