تعبیر خواب ماهی: 10 تعبیر دیدن ماهی در خواب

خواب ماهی در حال شنا معمولا نشان دهنده نگرش های ذهن ناخودآگاه شما و بویژه نگرش های مرتبط با اقیانوس یا دریا در ذهن ناخودآگاه شما است. گرفتن ماهی نشان دهنده آوردن این نگرش ها به سطح ضمیر ناخودآگاه است. در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا درباره تعبیر خواب ماهی نکات جالبی بخوانید.

۱. دیدن تخم ماهی در خواب

تخم ها معمولا با توانایی ها و آغازهایی جدید در ارتباط هستند. دیدن تخم ماهی در خواب می تواند نشان دهنده ایده یا مسیری جدید باشد که از ذهن ناخودآگاه شما متولد می شود.

۲. ماهی و باروری

ماهی ها اغلب نماد باروری و رشد فردی هستند. دیدن ماهی در حال شنا در خواب می تواند نماد بارداری یا حاملگی باشد. تصویر اسپرم با ماهی در حال شنا در دریا اغلب در ارتباط است. برخی زنان وقتی باردار می شوند خواب ماهی در حال شنا را می بینند.

موقعیت ماهی در زنجیره غذایی حاکی از موقعیت اجتماعی، میزان اعتماد به نفس و میزان احساس قدرت در فرد خواب بیننده است.

۳. بازی کلمات با واژه ” ماهی”

ممکن است عبارت های رایج مرتبط با ماهی با مفهوم خواب فرد خواب بیننده مرتبط باشد. این عبارت ها را در نظر بگیرید: ” مثل یک ماهی سرد و یخ “، ” ماهی بیرون از آب” یا چیزی که در موقعیتی خاص “شبیه ماهی” است. همچنین با توجه به ماهیت ماهی شاید بخواهید از عبارت هایی مرتبط مثل ” به دام ” یا ” در قلاب ” کسی یا چیزی گرفتار شدن نیز استفاده کنید. خواب ماهی می تواند نمادی از یک موقعیت یا وضعیت لغزنده یا بی ثبات باشد. شاید در خواب خود ماهی های فراوان دیگری را در دریا ببینید که در این صورت با موضوع یا مساله ای در روابط شما مرتبط خواهد بود. شاید هم خود را در خواب در حال ماهیگیری می بینید تا بتوانید تعریف و تمجید دیگران را به دست آورید. این خواب نشان دهنده نیاز شما به مورد توجه قرار گرفتن و شناخته شدن از جانب دیگران خواهد بود.

۴. خوردن یا پختن ماهی در خواب

عمل پختن و خوردن اغلب با پرورش روح در ارتباط است و بطور کلی به عنوان یک امر معنوی شناخته می شود.

خوردن ماهی در خواب نمادی از باورها، فلسفه یا معنویت فرد خواب بیننده است. خوردن ماهی نشان دهنده این است که شما در حال ترکیب و تلفیق ادراکات جدید خود با هویت تان هستید. پختن ماهی در خواب نیز مفهومی مشابه با خوردن ماهی در خواب دارد با این تفاوت که تمرکز اولی بر آماده سازی و فرآیندی که خواب بیننده پشت سر می گذارد تا اطلاعات، ادراکات و کشفیات جدید خود را با ” من هستمِ ” خود به عنوان فردی فعال ترکیب کند، بیشتر از دومی خواهد بود. چگونگی آماده سازی ماهی توسط فرد خواب بیننده در خواب نگرشی مهم در مورد آنچه که وی در طول فرآیند تحول درونی با آن در چالش است را نشان می دهد.

تمیز کردن ماهی: تمیز کردن ماهی در خواب نیز با پختن و خوردن آن در ارتباط است و نشان دهنده این است که شما در حال تغییر دادن چگونگی ابراز احساسات و بیان عاطفی خود به گونه ای هستید که برای دیگران قابل ارائه و قابل پذیرش باشد. در این حالت، خواب بیننده در حال سانسور کردن خود بوده و احساسات خود را بطور کامل ابراز نمی کند.

۵. دیدن ماهی مرده در خواب

ماهی مرده در خواب نماد ناامیدی و فقدان است. این فقدان می تواند با از دست دادن قدرت، ثروت، ایده، فصلی معنوی در زندگی فرد یا هویت او در ارتباط باشد. از آنجایی که ماهی ها اغلب با ضمیر ناخودآگاه مرتبط هستند، ماهی مرده می تواند نمادی از چیزی قدیمی یا کهنه باشد که زمینه توانایی و رشدی جدید را فراهم می کند.

مرگ نمادی مهم در خواب است و می تواند معانی مثبت و منفی برای فرد خواب بیننده به همراه داشته باشد. در این صورت باید مشخص شود که مرگ پایان دهنده است یا آغازکننده یک زندگی جدید و اینکه برای خواب بیننده واقعه ای مثبت بوده است یا منفی. پایان یافتن چیزی پیش از موعد می تواند عواقبی منفی به همراه داشته باشد. با این وجود، چنگ انداختن به چیزی برای مدتی بسیار طولانی نیز می تواند مانع از رشد و پیشرفت خواب بیننده شود.

۶. دیدن تنگ ماهی یا آکواریوم در خواب

تنگ ماهی همان مخزن عواطف و احساسات ما است. اندازه و کیفیت کلی تنگ ماهی نشان دهنده وضعیت و چگونگی احساسات خواب بیننده است. بطورکلی تنگ ماهی نشان دهنده این است که خواب بیننده در حال تفکیک احساسات و عواطفش است و در نتیجه تماس خود را با بودنِ کامل خود از دست می دهد. دیدن تنگ ماهی در خواب به شما نشان می دهد که چطور بر احساسات خود کنترل و مدیریت دارید. اگر شما در خواب ببینید که در حال تماشای ماهی درون تنگ ماهی هستید به این معنا است که احساس جدایی و دوری از جامعه  را تجربه می کنید بطوریکه گویی زندگی شما راه به جایی ندارد یا شما در دایره های زندگی در حال شنا کردن هستید.

اگر در خواب ببینید که در تنگ ماهی یا آکواریوم زندگی می کنید به این معناست که شما از جامعه خود احساس جدایی و دورافتادگی می کنید اما به این معنا نیز هست که احساس می کنید از جانب اطرافیان خود تحت فشار هستید. عبارت ” زندگی کردن در تنگ ماهی” را در نظر بگیرید. ماهی درون تنگ هیچ جایی برای پنهان شدن ندارد. در این حالت خواب بیننده احساس می کند که مورد قضاوت، انتقاد و موشکافی دیگران قرار گرفته است. چنین خوابی بیشتر اوقات با محیط خانواده ، مدرسه یا محیط کار در ارتباط است.

اگر در خواب ببینید که یک ماهی بزرگتر از آنچه تصور می کرده اید را شکار کرده اید به این معناست که خواب بیننده احساس می کند که قادر نیست آنچه که در ناخودآگاه خود جستجو می کند را مدیریت کند. به عبارت دیگر آن فکر یا اطلاعات آنقدر بزرگ است که مدیریت آن خارج از توان خواب بیننده است.

۷. دیدن فردی در حال ماهیگیری در خواب

دیدن فردی که در حال ماهیگیری است در خواب نشان دهنده این است که خواب بیننده در تلاش است تا چیزی را در زندگی واقعی خود و در بیداری اش به دست آورد.

ماهیگیری در خواب می تواند نشان دهنده روبرو شدن با احساسات سرکوب شده و آوردن آن ها به سطح ناخودآگاه باشد. ماهیگیری در یخ به این معناست که خواب بیننده در حال شکستن یک مانع عاطفی و روبرو شدن با احساسات ناخوشایند ضمیر ناخودآگاه خود است.

یادتان باشد که در تفسیر خواب یا رویای خود زیاده روی نکنید. ماهیگیری در خواب شاید به این معنا هم باشد که خواب بیننده نیاز به تفریح و استراحت بیشتری دارد.

۸. تعبیر خواب چوب ماهیگیری

دیدن چوب ماهیگیری در خواب نماد ابزارآلات و انگیزه های لازم برای تعمق و کاویدن ذهن ناخودآگاه شما است. این خواب نشان دهنده آن است که شما برای روبرو شدن با مسائل و احساسات سرکوب شده خود آماده هستید. دیدن چوب ماهیگیری در خواب به شما نشان می دهد که شما در آستانه شروع یک سفر درونی و خودکاوی قرار گرفته اید. اگر خواب شما بر ابزار ماهیگیری و برنامه ریزی برای این کار متمرکز شده باشد، حاکی از آن است که شما در حال آماده سازی خود برای این اکتشاف درونی هستید و در آستانه دریافت کشف و شهود قرار گرفته اید.

۹. تعبیر خواب قلاب ماهیگیری

قلاب ماهیگیری در خواب نشان دهنده نیاز شما به ” گرفتن” است. این خواب همچنین نشان دهنده تلاش شما در چنگ زدن و دست یافتن به چیزی است. بعلاوه قلاب ماهیگیری در خواب به این معناست که شما به دام افتاده اید یا مجبور به انجام کاری شده اید یا از فکر و اندیشه ای نادرست برخوردار شده اید.

۱۰. تعبیر خواب عروس دریایی

عروس دریایی در خواب بسته به نوع آن معانی و تعابیر متفاوتی دارد. بعضی از آن ها نیش می زنند و بسیار خطرناک هستند درحالیکه برخی دیگر نرم و بدون خطر هستند. عروس دریایی در خواب می تواند نشان دهنده خاطرات دردناکی باشد که خود را از اعماق ضمیر ناخودآگاه شما آشکار می سازد. در صورت دیدن چنین خوابی می توان گفت که احتمالا خشم یا خصومت پنهانی در برخی از روابط یا موقعیت های واقعی خواب بیننده وجود دارد. دیدن عروس دریایی در خواب همچنین بر احساساتی مثل بی کفایتی، تردید و فقدان عزت نفس در خواب بیننده دلالت می کند. شاید شما قادر نیستید که در بیداری و در زندگی واقعی خود در موقعیتی خاص به تنهایی روی پای خود بایستید یا شاید احساس می کنید که درونمایه ای ندارید و به ارزش های اخلاقی و باورهای خود پایبند نیستید.

درصورتیکه عروس دریایی در خواب شما همچون نمادی مثبت پدیدار شود، می تواند به معنای قرار گرفتن در جریان  و رفتن با آن جریان باشد. عروس دریایی همگام با اقیانوس در حرکت است. به این ترتیب می تواند به این معنا باشد که شاید شما با چیزی بزرگتر از خود روبرو شده اید  و آرامش و امنیت را در آن یافته اید.

تعبیر خواب ماهی: ماهی و نماد مسیحیت در خواب

ماهی همچنین نمادی باستانی از مسیحیت است و دیدن ماهی در خواب می تواند نشان دهنده باورها و تجربه های خواب بیننده در کلیسای مسیحیت باشد. اگر کتاب های مصور آیین مسیحیت را دیده باشید، حتما تصاویری از عیسی در حال ماهیگیری در قایقی را مشاهده کرده اید. حتی تعابیر ماهیگیر یا ” ماهیگیرانی با صید انسانی” نیز درمورد رسولان و پیامبران به کار می رود. به این ضرب المثل ها دقت کنید: ” اگر به یک نفر یک ماهی بدهی گویی خوراک یک روز کامل را به او داده ای” یا ” ماهیگیری را به یک نفر آموزش بده. به این ترتیب تو خوراک یک عمر او را برایش تامین کرده ای”. این ضرب المثل ها نیز با مفهوم خواب ماهی در ارتباط هستند.

در اینجا آیاتی از کتاب مقدس را با هم می خوانیم که کلمه ماهی در آن ها دیده می شود:

 • انجیل مرقس 1:17:” از من اطاعت کنید و من از شما ماهیگیرانی می سازم که انسان ها را صید می کنند”.
 • انجیل متی 12:40: ” یونس سه روز و سه شب را در شکم ماهی بزرگی به سر برد. از این روی پسر آدم نیز سه روز و سه شب در قلب زمین قرار خواهد گرفت”.
 • انجیل متی 14:17: ” و آن ها به او گفتند ما در اینجا تنها سه قرص نان و دو ماهی داریم”.
 • انجیل لوقا 5:6: ” و هنگامی که آن ها چنین کردند، تعداد فراوانی ماهی صید کردند و تورشان از سنگینی ماهی ها در حال پاره شدن بود”.
 • انجیل لوقا 24:42:” پس آن ها تکه ای ماهی کباب شده و مقداری عسل به او دادند”.
 • انجیل یوحنا 21:6: ” و او به آن ها گفت: ‘ تور را در سمت راست کشتی بیندازید و به این ترتیب تعدادی ماهی به دست خواهید آورد’. پس چنین کردند و تعداد ماهی های داخل تور به قدری زیاد شد که نمی توانستند تور را حرکت دهند”.
 • نامه اول به قرنتیان 15:39: ” گوشت ها انواع گوناگونی دارند: گوشت انسان، گوشت چهارپایان، گوشت ماهیان و گوشت پرندگان”.

مسیحیان هنگامی که در اولین قرن های پس از تولد عیسی مسیح از جانب رومی ها تهدید می شدند از نماد ماهی برای علامت گذاری مقبره ها، محل برپایی جلسات، یا شناسایی دوست از دشمن استفاده می کردند.

امروزه نماد ماهی همچنان برای نشان دادن مسیحیت مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال برچسب های سپر ماهی روی ماشین ها یا استفاده از نماد ماهی در گردنبند یا تیشرت ها نشان دهنده باور به آیین مسیحیت در آن افراد است.

تعبیر خواب ماهی: دیدگاه های فرهنگی

تعبیر خواب ماهی می تواند با تعابیر تاریخی یا فرهنگی ماهی در ارتباط باشد. ممکن است فرد خواب بیننده به یکی از فرهنگ های زیر تعلق داشته باشد یا تحت تاثیر یکی از آن ها قرار گرفته باشد یا به مطالعه یکی از این فرهنگ ها پرداخته باشد.

 • پاگانیسم (کافرکیشی): الهه مادر (کیبلی) اغلب به شکل ماهی یا زنی دارای ماهی بر اندام های جنسی اش به تصویر کشیده می شود.
 • چینی: کوان یین اغلب به شکل ماهی به تصویر کشیده شده است.
 • هندی: کالی (ایزدبانوی مرگ و ویرانی) الهه ای با چشم های ماهی گونه نامیده می شد.
 • مصری: ایزیس (الههٔ طبیعت، باززایی، ازدواج) ماهی بزرگ شکاف عظیم نامیده می شد.
 • یونانی: واژه یونانی ” دلفوس” دارای معانی ماهی (دلفین) و رحم یا زهدان است.
 • اختربینی: در ستاره شناسی ماهی ها معمولا نماد برج حوت هستند.
 • مدیترانه: ماهی و نان در ادیان گوناگون به عنوان غذایی مقدس مورد استفاده قرار می گرفته است.
 • اسکاندیناوی: در اساطیر اسکاندیناوی ماهی به عنوان غذایی برای بزرگداشت فریا (ایزدبانوی عشق) به کار می رفت. روز ششم هفته به احترام فریا “فرایدی” ( جمعه) نامیده شد.
 • خاورمیانه: ایزدبانو اِفِسوس به شکل زنی به تصویر کشیده می شد که اندام های جنسی او با ماهی پوشیده شده بود.