تعبیر خواب غرق شدن: 38 تعبیر دیدن غرق شدن در خواب

آب سمبل احساسات ما است و غرق شدن در خواب می‌تواند درگیری احساسی و عاطفی ما را نشان دهد. ممکن است برخی از احساسات سرکوب‌شده دلیل دیدن این خواب‌ها باشد. شاید یک سری تغییرات اساسی قرار است به طور غیر منتظره در زندگی‌تان رخ بدهند. تعبیر خواب غرق شدن ممکن است نشان‌دهنده‌ی این باشد که درگیر در برخی روابط هستید یا درگیر هدف و ایده‌ای هستید که باعث عدم تعادل در زندگی شما می‌شود. این رویا هشداری است مبنی بر اینکه در کاری زیاده‌روی کرده‌اید.

غرق شدن معمولاً نتیجه‌ی وضعیت عاطفی است که در حال حاضر دارید. احتمالاً بسیار مضطرب هستید و آشفتگی عاطفی زیادی دارید.

این رویا ممکن است یک هشدار جدی باشد. باید بررسی کنید و ببینید که چه چیزی مانع پیشرفت شما شده‌است.

اینکه کسی در خواب شما غرق شود، ممکن است بیانگر برخی از عادت‌های بدی باشد که باید از شرشان خلاص شوید یا یک سبک زندگی که دیگر برای شما مناسب نیست. غرق شدن ممکن است نمادی از تولد دوباره نیز باشد.

شاید برخی از موضوعات سرکوب‌شده دوباره ظاهر شوند. شاید در تلاش هستید بعضی از افکار ناخودآگاه‌تان را به سرعت کشف کنید و این رویا به شما یادآوری می‌کند که کمی از هیجان و دستپاچگی‌تان بکاهید.

اگر در طی برخی فعالیت‌های ورزشی مانند شنا غرق شدید، به این معنا است که باید کمی از سرعت‌تان بکاهید چون احتمالا در رابطه با موضوعی بیش از حد سریع عمل می‌کنید.

خواب در مورد غرق شدن و مردن ممکن است نشانگر این باشد که دیگران به شما وابستگی خواهند داشت.

بعضی اوقات این رویا می‌تواند نشان‌دهنده‌ی خطرات خاصی باشد که قابل پیشگیری هستند. گاهی نیز ترس و وحشت شما را نشان می‌دهد.

این‌که در خواب ببینید تقریباً غرق شده‌اید، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی اجتناب از خطر یا وضعیت ناخوشایندی باشد.

تعبیر خواب غرق شدن

این‌که در خواب ببینید خودتان غرق شده‌اید، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی غرق شدن در احساسات واقعی در زندگی واقعی باشد.

۱. بعضی اوقات این رویا نشان می‌‌دهد که چیزهای بسیار زیادی در زندگی‌تان جریان دارد در حدی که اداره کردن آن‌ها برای‌تان دشوار است. شاید واقعاً احساس می‌کنید که زیر آب کشیده شده‌اید. این رویا همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی‌ دشواری‌های پیش رو باشد که باعث ناراحتی و استرس شما خواهد شد.

۲. اگر در اثر غرق شدن در خواب جان‌تان را از دست دادید، به این معنا است که احتمالاً نمی‌توانید با برخی مشکلات‌تان مقابله کنید.

۳. چنین رویائی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی غرق شدن در غم و اندوه و افسردگی نیز باشد.

۴. اگر درخواب ببینید که در حال غرق شدن هستید و آرام آرام درون آب فرو می‌روید، به این معنا است که فشار یک سری مشکلات روی دوش‌تان است. شاید لازم است از شر انتظارات و مسئولیت‌های دیگران خودتان را خلاص کنید.

۵. بکوشید تمرکزتان را روی خودتان و نیازها و وظایف‌تان قرار بدهید. احتمالا بیش از اندازه خودتان را در اختیار دیگران قرار داده‌اید. گاهی هم این خواب می‌تواند نشان‌دهنده‌ی عدم موفقیت پروژه‌ای باشد که در حال حاضر رویش کار می‌کنید. بنابراین بهتر است آن را کنار بگذارید.

۶. اگر در خواب‌تان ببینید که کسی در حال غرق شدن است و شما او را نجات می‌دهید، به این معنا است که در حال حاضر در یک رابطه‌ی دشوار قرار دارید که خوشبختانه قادر خواهید بود با موفقیت آن را پشت سر بگذارید. این خواب همچنین می‌تواند نشان‌دهنده‌ی توانایی شما برای غلبه بر موانعی باشد که سر راه‌تان قرار خواهند داشت.

۷. این‌که در خواب ببینید به قصد خودکشی داخل آب می‌پرید، به این معنا است که می‌‌خواهید بهترینِ خودتان باشید. معنای دیگر این خواب، نیاز شما برای کشف ضمیر ناخودآگاه‌تان است.

۸. اگر در خواب ببینید کسی سعی دارد شما را غرق کند به این معنا است که رقبای شما می‌خواهند به گونه‌ای به شما آسیب وارد کنند. شما باید در محل کارتان دقت کافی به خرج بدهید تا مورد فریب و نیرنگ کسی قرار نگیرید.

۹. غرق کردن کسی در خواب می‌تواند نشانه‌ی تلاش شما برای سرکوب کردن احساسات و خاطرات‌تان در مورد بعضی آدم‌ها یا رویدادها باشد.

۱۰. این‌که در خواب ببینید که دوست‌دختر سابق‌تان را غرق می‌کنید، احتمالا شیوه‌ی ضمیر ناخودآگاه‌‌تان برای کنار آمدن با نبود او در زندگی‌تان است. خواب غرق کردن به این معنا نیست که قصد دارید کسی را بکشید، بلکه در واقع نشان‌دهنده‌ی احساساتی است که نسبت به آن آدم دارید.

۱۱. چنین رویایی همچنین می‌تواند نشان‌دهنده‌ی رنج و استرسی باشد که به کسی وارد می‌کنید. ممکن است چیزی بگویید یا کاری کنید که شخصی را ناراحت کند.

۱۲. گاهی اوقات این خواب می‌تواند قساوت قلب شما را نسبت به کسی نشان دهد. در این صورت دیدن این خواب در واقع هشداری است مبنی بر اینکه اگر نمی‌خواهید به کسی آسیب وارد کنید، روی رفتارتان دقت داشته باشید.

۱۳. اگر درخواب ببینید که کسی شما را از غرق شدن نجات می‌دهد، احتمالا به این معنا است که بر یک مشکل بزرگ در زندگی‌تان غلبه خواهید کرد. شاید با موقعیت خطرناکی روبرو شوید و در نهایت بر آن غلبه کنید.

گاهی آن موقعیت می‌تواند یک مشکل سلامتی باشد که باید به آن توجه کنید.

۱۴. این خواب همچنین نشان می‌دهد که شخصی ممکن است برای‌تان مشکلی به وجود بیاورد، ‌اگر مانع او نشوید.

رپورتاژ

۱۵. این‌که در خواب دیدید کسی غرق شد، احتمالا هشدار در مورد اتفاق بدی است که ممکن است به زودی در زندگی‌تان رخ بدهد. ممکن است شاهد یک جرم یا تصادف باشید که سبب مرگ کسی می‌شود. گاهی این خواب نشان‌دهنده‌ی تصادفی است که در آینده‌ی نزدیک رخ خواهد داد. بعد از دیدن این خواب باید دقت‌تان را زیاد کنید.

۱۶. اگر در خواب شاهد غرق شدن کسی توسط شخص دیگری باشید به این معنا است که اتفاقی بد و شرم‌آوری رخ خواهد داد. ممکن است در موقعیتی قرار بگیرید که مجبور شوید رفتار نامناسبی از خودتان نشان دهید.

۱۷. ممکن است این رویا هشداری باشد مبنی بر این‌که به رفتار آینده‌تان و موقعیت‌هایی که در آن قرار دارید توجه نشان بدهید.

۱۸. اگر در خواب دیدید که مشغول تماشای کسی هستید که دارد غرق می‌شود، ممکن است به این معنا باشد که به زودی اتفاق بدی در زندگی‌تان رخ خواهد داد. ممکن است به زودی بیمار شوید، بنابراین بهتر است بعد از دیدن این خواب، یک چک‌آپ پزشکی داشته باشید.

۱۹. این خواب همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی درگیری بیش از حد شما در چیزی باشد که تحت کنترل‌تان نیست. گاهی هم دیدن این خواب به معنای از دست دادن هویت‌تان است. اگر در خواب نتوانید آن شخص را نجات بدهید، به این معناست که در چیزی فراتر از حد کنترل خودتان گرفتارخواهید شد. اگر هم با دیدن غرق شدن شخصی در خواب هیچ احساسی نداشتید، احتمالا به این معنا است که احساسات و هویت‌ها را از دست می‌دهید.

۲۰. این‌که در خواب ببینید شخصی در حال غرق شدن است و شما او را نجات می‌دهید، نشان‌دهنده‌ی موقعیت فعلی شما است. احتمالا از جایگاه‌تان در زندگی و آنچه تا کنون به دست آورده‌اید، راضی هستید. شما از حاصل کار و تلاش‌تان لذت می‌برید، بنابراین کمک کردن به دیگران هم برای‌تان آسان است. این خواب نشان می‌دهد شخصی را که می‌شناسید کمک خواهید کرد.

۲۱. خواب نجات دادن کسی که در حال غرق شدن است ممکن است به این معنا باشد که شما قلبا دوست دارید به آدم‌های مورد علاقه‌تان و عزیزان‌تان کمک و توجه کنید. اگر در خواب نتوانید کسی را از غرق شدن نجات بدهید، به این معنا است که هر چه‌قدر هم تلاش کنید، توانایی کنترل بعضی چیزها را ندارید. این خواب می‌تواند ترس شما را از اداره‌ی زندگی‌تان نیز نشان بدهد.

۲۲. اما اگر کسی را با موفقیت نجات بدهید، به این معنا است که کنترل کاملی روی کارها و عواطف‌تان و زندگی‌تان به طور کلی دارید.

۲۳. دیدن خواب آدم‌هایی که غرق شده‌اند، نشانه‌ای است از چیزهای بدی که به زودی برای‌تان اتفاق می‌افتد. شاید به زودی چیزی را تجربه کنید که شادی را از شما خواهد گرفت. این خواب در واقع بدشانسی و غم را در آینده‌ی نزدیک نشان می‌دهد.

۲۴. این‌که در خواب ببینید در وان حمام غرق شده‌اید، هم عمق احساسات شما را نشان می‌دهد و هم نیازی که به کشف آن‌ها دارید.

۲۵. خواب غرق شدن در رودخانه علامت خوبی است و اتفاقات خوبی را نشان می‌دهد که به زودی رخ خواهند داد و شما را بسیار خوشحال خواهند کرد. این خواب همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی این باشد که در حال حاضر از عهده‌ی مسئولیت‌های روزمره‌تان برنمی‌آیید.

۲۶. خواب غرق شدن در دریا به این معنا است که موانعی بر سر راه‌تان خواهید داشت. این خواب همچنین نشان می‌دهد که مجبور خواهید شد برخی اطلاعات خصوصی را فاش کنید.

۲۷. غرق شدن در دریا ممکن است به این معنا باشد که هیچ جا ثبات را پیدا نمی‌کنید. شاید برخی از آدم‌هایی را که تکیه‌گاه‌تان بوده‌اند، از دست داده‌اید و حالا بدون حمایت آن‌ها، احساس غم و افسردگی دارید.

۲۸. اگر در خواب ببینید که در حال غرق شدن در گِل هستید، ممکن است به این معنا باشد که در برخی حوزه‌های زندگی‌تان تحت تاثیر یک آدم‌ قدرتمند قرار دارید. شما قادر نیستید از خواسته‌ی او نافرمانی کنید زیرا ممکن است به شما آسیب بزند یا کاری کند که احساس گناه داشته باشید. این آدم‌ ممکن است همسر، پدر، مادر یا هر کس دیگری باشد.

۲۹. این رویا همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی عدم تعادل اخلاقی‌تان باشد. شاید کار اشتباهی انجام داده‌اید مثلا با کسی وارد رابطه‌ شدید، و نمی‌توانید از آن موقعیت خودتان را خلاص کنید، اگرچه می‌دانید این کار اشتباه است و در مورد رفتارتان احساس بدی دارید.

۳۰. غرق شدن زیر یخ درگیری احساسی شما را در اثر یک موقعیت خاص نشان می‌دهد. شاید در یک رابطه‌ی دشوار قرار دارید، که باری روی دوش‌تان است و نمی‌توانید از آن خارج شوید. شاید شریک زندگی‌تان شما را آزار می‌دهد.

۳۱. خواب غرق شدن در استخر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی موانعی در مسیر کار فعلی‌تان باشد که قادر به غلبه بر آن‌ها نیستید. تنها از طریق صبر و تلاش است که می‌توانید این موقعیت را با موفقیت پشت سر بگذارید.

۳۲. غرق شدن در یک باتلاق می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک اتفاق بد باشد که به زودی در زندگی‌تان رخ خواهد داد. ممکن است دچار مشکل مالی شوید، یا شاید یکی از عزیزان‌تان را از دست بدهید.

۳۳. ممکن است یک سری تصمیمات مالی اشتباه را مرتکب شوید و عواقب سنگینی را تجربه کنید. صرف نظر از سختی موقعیتی که در آن قرار دارید، هنوز هم می‌توانید راهی برای نجات پیدا کنید. فقط به صبر و پشتکار نیاز دارید.

۳۴. این‌که در خواب ببینید داخل یک ماشن در حال غرق شدن هستید، نشانه‌ای است مبنی بر این‌که برنامه‌های‌تان به درستی پیش نخواهند رفت. شاید درنهایت نگران و مایوس خواهید شد.

۳۵. غرق شدن در یک قایق می‌تواند به این معنا باشد که شما قادر به رویارویی با حقیقت نیستید. شاید نمی‌دانید چه‌طور باید با احساسات منفی کنار بیایید. این رویا نشانه‌ای است از این‌که زندگی‌تان در جهت نادرستی حرکت می‌کند و باید به سرعت کاری برای متوقف کردن اشتباه انجام بدهید.

۳۶. این‌که در خواب ببینید که در تلاش هستید مانع غرق شدن خودتان بشوید می‌تواند به این معنا باشد که دچار استرس و عدم اطمینان هستید. شما باید در مورد شک و تردیدهای‌تان که ممکن است چنین موقعیتی را ایجاد کرده باشند، بیش‌تر فکر کنید. شاید آسیب دیده‌اید و نمی‌دانید که چه‌طور رفتار کنید یا چه تصمیمی بگیرید و در تلاش برای کنترل احساسات‌تان هستید. اگر در حین غرق شدن هراس زیادی داشتید، ممکن است به این معنا باشد که به زودی تغییرات بزرگی را در زندگی‌تان تجربه خواهید کرد. اگر در خواب تلاش می‌کردید که نفس بکشید، به این معنا است که در زندگی‌تان به دنبال پیدا کردن اعتماد به نفس هستید.

۳۷. این‌که در خواب ببینید کسی را به خاطر غرق شدن از دست می‌دهید، ترس شما را در زندگی واقعی نسبت به از دست دادن او نشان می‌دهد.

۳۸. گاهی اوقات این رویاها نشان‌دهنده‌ی مشکلات مالی و احساسی شما هستند که در حال حاضر تجربه می‌کنید.

شاید این مطالب هم برایتان جالب باشد

 

نوشته‌های مرتبط