درمان سرطان سینه

درمان سرطان سینه با هدف برداشتن سرطان سینه و کاهش خطر پخش شدن یا بازگشت آن انجام می شود. با توجه به انواع مختلف سرطان سینه ، درمان نیز در افراد مختلف ، متفاوت است. در مرکز تصویربرداری مهرایرانیان ، با تشخیص های دقیق ، بهترین درمان سرطان سینه برای بیمار ، طراحی می شود.

انتخاب درمان به نتیجه تست بیمار ، موقعیت سرطان در سینه ، مرحله و گرید سرطان ، سن و سلامت عمومی و نیز ترجیحات فردی بیمار وابسته است.

گزینه های درمان برای سرطان سینه

خرید کتاب

گزینه های درمان برای سرطان سینه ، شامل مورد زیر می باشد:

 • جراحی
 • شیمی درمانی
 • پرتو درمانی
 • هورمون درمانی
 • درمان هدف

جراحی

اگر تشخیص بر این باشد که سرطان ، در مراحل اولیه بوده و به طور موضعی پیشرفت کرده است ، جراحی برای برداشتن سرطان توصیه می شود. در برخی موارد ، درمان با شیمی درمانی برای کوچک کردن تومور قبل از جراحی آغاز می شود.

جراحی در مراحل اولیه سرطان ، با هدف حفظ سینه ، انجام می شود که در آن ، بخشی از سینه برداشته می شود. در برخی موارد ، کل سینه برداشته می شود.

در برخی موارد ، جراحی سینه ، شامل برداشتن یک یا چند گره لنفاوی از زیر بغل می باشد. گاهی همزمان با ماستکتومی ، بازسازی سینه انجام می شود و در برخی مواقع ، بعنوان یک فرایند مجزا انجام می پذیرد.

شیمی درمانی

در فرایند شیمی درمانی ، دارو برای کشتن سلول های سرطان و کند کردن فرایند رشد آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این داروها اغلب قبل از پرتودرمانی یا در شرایط زیر مورد استفاده واقع می شوند:

 • سرطان باید قبل از جراحی ، کوچک یا کنترل شود.
 • سرطان به هورمون درمانی ، حساس نمی باشد.
 • خطر بازگشت سرطان بالا بوده و سرطان بعد از جراحی یا پرتودرمانی ، برگشته باشد.

انواع مختلفی از داروهای شیمی درمانی برای درمان سرطان سینه اولیه یا پیشرفته موضعی مورد استفاده قرار می گیرند. ترکیب دارویی که برای شما تجویز می شود ، به نوع سرطان ، دامنه پیشرفت آن و دیگر درمان های استفاده شده وابسته است.

پرتو درمانی

پرتو درمانی که تحت عنوان رادیوتراپی نیز شناخته می شود ، شامل استفاده از پرتو تابی هدفمند برای کشتن یا آسیب زدن به سلول های سرطان و جلوگیری از رشد ، تکثیر و پخش شدن آنها می باشد. پرتو درمانی اغلب به شکل پرتو های اشعه X می باشد.

پرتو درمانی در موارد زیر توصیه می شود:

 • بعد از جراحی حفظ سینه برای کمک به تخریب سلول های سرطان شناسایی نشده در سینه و کاهش خطر برگشت سرطان
 • گاهی بعد از ماستکتومی بر حسب خطر برگشت سرطان در ناحیه قفسه سینه
 • در صورت برداشته شدن گره های لنفاوی زیر بغل و بالا بودن خطر بازگشت سرطان در این ناحیه

پرتودرمانی اغلب در حدود 4 هفته بعد از جراحی ، آغاز می شود. اگر بعد از جراحی ، شیمی درمانی انجام داده اید ، پرتودرمانی در حدود چهار هفته بعد از تکمیل شیمی درمانی ، آغاز می شود.

هورمون درمانی

هورمون درمانی که درمان اندوکرین یا درمان مسدود سازی هورمون نیز نامیده می شود ، برای درمان سرطان های مثبت گیرنده هورمون مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این درمان ، کند کردن یا متوقف نمودن رشد سلول های سرطان مثبت گیرنده هورمون می باشد.

روش های مختلفی برای کاهش سطح هورمون های زنانه در بدن وجود دارد. انتخاب گزینه مناسب ، به سن ، نوع سرطان و رسیدن به دوره یائسگی وابسته است.

هدف درمانی

در هدف درمانی از داروهایی استفاده می شود که به روش های متفاوت با تاثیر داروهای شیمی درمانی ، عمل می کنند. شیمی درمانی سلول هایی که به سرعت در حال تقسیم شدن هستند را مورد هدف قرار می دهد ، ولی هدف درمانی اهداف ویژه ای را در داخل سلول های سرطان ، مورد حمله قرار می دهد.

داروهای هدف درمانی که اخیراً معرفی شده اند ، برای تمام انواع سرطان های سینه کاربرد ندارند. آنها تنها برای انواعی از سرطان سینه مفید هستند که در واکنش به پروتئین HER2 در حال رشد هستند.

نمونه برداری سینه

نمونه برداری سینه دارای انواع مختلفی می باشد. برخی با استفاده از سوزن های توخالی و برخی با استفاده از ایجاد برش در پوست انجام می شوند. نوع بیوپسی سینه  یا نمونه برداری شما ، به برخی فاکتورها وابسته است:

 • تغییر در شکل یا احساس در سینه ها ، تا چه اندازه مشکوک می باشد.
 • اندزه آن چقدر است.
 • در کجای سینه قرار گرفته است.
 • آیا بیش از یک ناحیه مشکوک وجود دارد.
 • سلامت عمومی بیمار در چه سطحی است.
 • ترجیحات فردی بیمار چیست.

بیشتر اوقات ، بیوپسی با سوزن به جای بیوپسی سینه با جراحی ، انجام می شود. از پزشک خود در خصوص نوع بیوپسی و آنچه در طول فرایند و بعد از آن اتفاق خواهد افتاد ، سوال کنید.

صرفنظر از نوع نمونه برداری سینه ، نمونه های برداشته شده به لابراتوار فرستاده می شوند و در آنجا پاتولوژیست به بررسی آنها می پردازد. رسیدن به نتیجه از بررسی های انجام شده بر روی نمونه گرفته شده از ناحیه مشکوک ، حداقل چند روز طول می کشد.

اگر پزشک تشخیص دهد که بیوپسی مورد نیاز نمی باشد ، ولی شما همچنان در سینه خود احساس عجیبی دارید ، با پزشک این موضوع را در میان بگذارید. بیوپسی ، تنها روش مطمئن برای تشخیص سرطان سینه است.

خرید کتاب

دیگر نوشته ها

1 of 432

کسب و کار

1 of 5