تعبیر خواب هلو: 22 تعبیر دیدن هلو در خواب

هلو در خواب نماد ثروت، سلامتی، و طول عمر است. دیدن خواب هلوی نرم و خوشمزه نشانه‌ی پول و ثروت است. به طور کلی، خواب هلو نشان‌دهنده‌ی رسیدن به ثروت و خوشبختی است. به علاوه، از نظر علم روانکاوی غربی، هلوی آبدار به عنوان نمادی از شهوت تلقی می‌شود. تعبیر خواب هلو ممکن است نشانه‌ی سقوط بازار سهام و یادآور این نکته است که باید با نهایت دقت و ارزیابی تمام شرایط موجود، وارد بازار سهام شوید.

تعبیر خواب هلو

۱. خوردن هلو در خواب نشانه‌ی محکم و قوی‌ بودن‌تان است. اگر بیمار هستید، دیدن خواب خوردن هلو نشان می‌دهد ممکن است وضعیت‌ بیماری‌تان وخیم شود.

۲. دیدن خواب خریدن هلو نشان‌دهنده‌ی افزایش درآمدتان است.

۳. اگر در خواب، غریبه‌ای به شما یک هلو بدهد، ممکن است به یک ثروت باد آورده برسید.

۴. اگر در خواب ببینید هلویی را به یکی از دوستان‌تان می‌دهید، نشان می‌دهد رابطه‌تان با آن دوست بهتر از قبل خواهد شد.

۵. چنان‌چه مجرد هستید و در خواب ببینید به فرد محبوب‌تان یک هلو داده‌اید، احتمالا رابطه‌ی عاشقانه‌تان جدی‌تر، و در آینده‌ی نزدیک به ازدواج منجر خواهد شد.

۶. اگر بیکار هستید و خواب ببینید که به فردی یک هلو داده‌اید، نشانه‌ی این است که به زودی شغلی پیدا خواهید کرد.

۷. اگر دارای یک کسب و کار هستید، خواب فروش هلو نشان‌دهنده‌ی رونق کسب و کار و افزایش ثروت‌تان در آینده‌ی نزدیک است؛ اگر در خواب ببینید که هلوی خود را از دست داده‌اید، احتمالا در کسب و کار‌تان با شکست مواجه خواهید شد.

۸. اگر در خواب ببینید در حال چیدن هلو از درخت هستید، احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور به یک موفقیت دست پیدا خواهید کرد.

۹. دیدن خواب درختان هلویی که پر از میوه هستید، نشان می‌دهد می‌توانید به آینده امیدوار باشید، و به ثروت، سلامت، و موفقیت برسید. اگر بیمار باشید،‌ دیدن این خواب نشان‌دهنده‌ی رسیدن به سلامتی است.

۱۰. خواب کاشتن درختان هلو نشان‌دهنده‌ی خوش‌شانسی و موفقیت است.

۱۱. دیدن خواب هلوی گندیده نشان‌دهنده‌ی آن است که احتمالا دچار شکست خواهید شد. اگر مردان در خواب ببینند که در حال خوردن هلوی گندیده هستید، احتمالا دچار پریشانی خواهند شد و عملکردشان کم‌تر از حد انتظار خواهد بود، و برای امرار معاش به کمک دیگران محتاج خواهند شد.

رپورتاژ

۱۲. دیدن خواب باغچه‌ای پر از درختان هلو نماد شادی، آرامش، و عشق است. اگر در خواب شکوفه‌های هلو را روی درختان باغ مشاهده کنید،‌ احتمالا در رابطه‌تان با جنس مخالف به موفقیت خواهید رسید و روحیه‌تان خوب و قوی خواهد شد.

۱۳. البته، دیدن خواب درخت هلو نشان‌دهنده‌ی این است که احتمالا با یک آدم نادرست و متقلب دوست خواهید شد.

۱۴. دیدن خواب یک درخت هلوی شکسته نشان می‌دهد احتمالا در حرفه و شغل‌تان به موفقیت و پیشرفت بیش‌تری دست پیدا خواهید کرد.

۱۵. اگر یک زن باردار خواب هلو ببیند، نشان‌دهنده‌ی آن است که نوزادی سالم به دنیا خواهد آورد که آینده‌ای امیدبخش خواهد داشت؛ از طرفی دیگر، دیدن این خواب به معنی داشتن یک زندگی شاد است.

۱۶. اگر یک زن باردار در خواب ببینید در حال خوردن هلو است، نشان می‌دهد احتمالا یک پسر سالم به دنیا خواهد آورد.

۱۷. دیدن خواب خوردن یک هلوی رسیده توسط زن باردار نشانه‌ی خوبی از زایمان راحت و به دنیا آوردن یک نوزاد سالم و قوی است.

۱۸. چنان‌چه یک زن باردار خواب ببیند در حال خوردن یک هلوی کال یا گندیده است، احتمال دارد اتفاق بدی رخ دهد و باید کاملا مواظب نوزادش باشد.

۱۹. اگر یک زن باردار در خواب ببیند فردی در حال خوردن هلو است، نشان‌دهنده‌ی آن است که فرد در حال خوردن هلو به یک موفقیت دست پیدا می‌کند.

۲۰. اگر یک زن باردار خواب زن متاهل دیگری را ببیند که در حال خوردن هلو است، احتمالا این زن به زودی باردار خواهد شد.

۲۱. دیدن خواب چیدن و خوردن هلو توسط یک زن باردار ممکن است به این معنی باشد که نوزاد وی پسر خواهد بود.

۲۲. اگر زن بارداری خواب ببیند در حال کاشتن یک درخت هلو است، احتمالا وی و نوزادش زندگی بسیار سالمی در پیش روی خواهند داشت.

شاید این مطالب هم برایتان جالب باشد

نوشته‌های مرتبط