تعبیر خواب کشتن: ۴۶ تعبیر دیدن کشتن و قتل و آدمکشی در خواب

خواب‌های‌مان درباره‌ی زندگی در عالم بیداری چیزهای زیادی به ما می‌گویند. از عهد قدیم باور داشتند خواب‌ها به افکار و احساسات‌مان مربوط می‌شوند. این خواب‌ها می‌توانند انعکاس دهنده‌ی چیزی باشند که در زندگی ما رخ می‌دهند و می‌توانند به چیزی اشاره داشته باشند که در آینده اتفاق خواهد افتاد. بسیاری از آدم‌ها به نمادشناسی خواب باور دارند و سعی می‌کنند خواب‌های خودشان را توضیح دهند و تفسیر کنند. در این مقاله می‌خواهیم درباره‌ی تعبیر خواب کشتن حرف بزنیم.

خواب‌های مربوط به کشتن ممکن است بسیار مشوش کننده و آزارنده باشند. اگر تا به حال خواب کشتن دیده باشد پس حتما خیلی ترسیده‌اید یا شاید هم گیج و آشفته شده‌اید. وقتی در خواب می‌بینید کسی را می‌کشید به چه معنی است؟ آیا این خواب‌ها می‌توانند معنی و مفهوم مثبت هم داشته باشند؟ ما در این نوشتار به چنین پرسش‌هایی پاسخ می‌دهیم. قطعا تعبیر درست را برای خواب‌تان پیدا خواهید کرد.

۱. تعبیر خواب کشتن کسی

اگر چنین خوابی ببینید اما نتوانید به یاد بیاورید کسی که در خواب کشته‌اید چه شخصی بوده است، به معنی آن است که دوست دارید در عالم بیداری قدرت بیشتری داشته باشید.

همچنین این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که سعی دارید برای مشکل‌تان راه حلی بیابید یا سعی می‌کنید جنبه‌ی خاصی از شخصیت‌ خودتان را بکشید و از بین ببرید. همچنین تعبیرهای دیگری در رابطه با خواب کشتن کسی وجود دارد. این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که کنترل خودتان را از دست می‌دهید و می‌خواهید از کسانی یا چیزهایی در زندگی واقعی فاصله بگیرید.

۲. تعبیر خواب کشتن کسی که در کمین شماست

اگر چنین خوابی ببینید، به معنی آن است که در عالم بیدار به خاطر آنکه کانون توجه بعضی آدم‌ها هستید ممکن است احساس معذب بودن بکنید.

گاهی نیز می‌تواند به معنی آن باشد که کسی در عالم بیداری فکرش درگیر شما است. این فرد می‌تواند شریک احساسی عاطفی‌تان، پارتنر سابق‌تان یه هر شخص دیگری دز محیط اطراف‌تان باشد.

چنین خوابی معنی دیگری نیز دارد. می‌تواند به معنی آن باشد که از وضعیتی خاصی در زندگی رهایی می‌یابید چون باعث می‌شود احساس ناراحتی کنید و کنترل تان را از دست بدهید.

۳. تعبیر خواب کشتن یکی از اعضای خانواده

اگر چنین خواب هولناکی ببینید، نماد بسیار بدی است. این خواب نماد احساسات منفی است که درون شما وجود دارند. شما در عالم بیداری پر از خشم و احساسات منفی دیگری هستید. هیچ شکی وجود ندارد که شما دوره‌ی بسیار سختی را در زندگی می‌گذرانید. همچنین این احتمال وجود دارد که اعضای خانواده‌تان در صدد کنترل کردن شما باشند، در نتیجه احساس ناراحتی می‌کنید و می‌خواهید از چنین وضعیتی خلاص بشوید. به همین خاطر است که چنین خوابی می‌بینید.

۴. تعبیر خواب کشتن کسی و دفن کردن او

اگر چنین خوابی ببینید، به معنی آن است که تصمیم گرفته‌اید با مشکلات‌تان روبرو شوید و آن‌ها را حل کنید. مشکلات بسیاری وجود دارند که شما را مدت زمان درازی است آزار می‌دهند. زمان خلاص شدن از آن‌ها و تجربه کردن دوباره‌ی زندگی پر از آرامش فرار رسیده است.

۵. تعبیر خواب اینکه به شما بگویند یک نفر را بکشید

این خواب به معنی آن است که شما در وضعیتی درگیر هستید که ممکن است برای تان بسیار ناراحت کننده باشد. این احتمال وجود دارد که کسی بر زندگی شما کنترل پیدا کرده باشد. این خواب در واقع هشداری است به شما تا مستقل بشوید و کنترل زندگی را در دستان خود بگیرید.

۶. تعبیر خواب سعی به فرار پس از کشتن کسی

اگر خواب ببیند پس از کشتن کسی سعی به فرار دارید، به معنی آن است که مشکلات فراوانی در آینده‌ی نزدیک پیش رو خواهید داشت. ممکن است در عالم بیداری احساس ضعف بسیاری بکنید، در نتیجه قادر نیستید که این مشکلات را حل کنید. در این شرایط ممکن است به کمک کسی نیاز داشته باشید.

۷. تعبیر خواب شاهد قتلی بودن

اگر در خواب شاهد قتل کسی باشید، در واقع اگر ببینید کسی را می‌کشند، به معنی آن است که دوست دارید از خشم و احساسات منفی خود رها شوید. این احتمال وجود دارد که نسبت به کسی در عالم بیداری خشم و عصبانیت داشته باشید.

۸. تعبیر خواب دیدن یک قاتل

اگر قاتلی را در خواب ببینید، به معنی آن است که هویت خود را از دست می‌دهید. گاهی می‌تواند به معنی آن نیز باشد که وضعیت مشخصی در زندگی‌تان به پایان دراماتیک رسیده است.

۹. تعبیر خواب کشته شدن

اگر خواب ببینید که کشته می‌شوید، به معنی آن است که تغییرات بسیاری قرار است در دوره‌ی بعدی زندگی‌تان اتفاق بیفتند. این احتمال وجود دارد که بخواهید بعضی از عادت‌های قدیمی را از زندگی‌تان حذف کنید، به عبارت دیگر می‌خواهید این عادت‌ها را بکشید. گاهی خواب کشته شدن می‌تواند به معنی آن نیز باشد که در عالم بیداری کسی شدیدا به شما آسیب می‌زند.

۱۰. تعبیر خواب کشتن یک خون آشام

این نوع خواب معنی مثبتی دارد، در نتیجه نباید نگران باشید. اگر در خواب ببینید خون آشامی را می‌کشید، به معنی آن است که موفقیت چشمگیری پیش رو خواهید داشت.

۱۱. تعبیر خواب کشتن مار

اگر در خواب دیده‌اید که ماری را می‌کشید، به معنی آن است که دوست دارید سایرین ایده‌های شما را بپذیرند. این کار در رسیدن شما به اهداف و موفقیت نقش و کمک بسیار بزرگی خواهد داشت.

۱۲. تعبیر خواب کشتن گربه

اگر در خواب ببینید که گربه‌ای را می‌کشید، این خواب هشداری است به شما که مواظب خطرهای بسیاری که در شرف وقوع هستند باشید. این احتمال وجود دارد که کسی در اطراف‌تان نیات بدی داشته باشد و بخواهد به شما آسیب بزند، پس باید در دوره‌ی پیش رو بسیار مواظب باشید. توصیه می‌کنیم به هر کسی اعتماد نکنید چون آدم‌ها همه دوست واقعی شما نیستند.

۱۳. تعبیر خواب کشتن موش

خوابی که در آن ببینید موشی را کشته‌اید نمادی مثبت است و به معنی آن است که در موقعیتی خاص برنده خواهید شد. احتمالا در محل کار ارتقاء می‌گیرید و همکاران‌تان به شما حسادت خواهند کرد.

۱۴. تعبیر خواب کشتن موش صحرایی

اگر در خواب دیده‌اید موشی صحرایی را می‌کشید، لازم نیست نگران بشوید. این خواب معنی خوبی دارد و به آن اشاره می‌کند که شما خواهید توانست بر مشکلات سر مسیر زندگی‌تان غلبه کنید.

۱۵. تعبیر خواب کشتن خرگوش

اگر خواب ببینید خرگوشی را می‌کشید، نماد این خواب چندان خوب نیست. در واقع، چنین خوابی به معنی آن است که شما چیز ارزشمندی را در آینده ی نزدیک از دست خواهید داد. این احتمال وجود دارد که پول زیاد یا حتی شخصی را که دوست می‌دارید از دست بدهید. لحظات بد بسیاری در آینده وجود دارد و شما باید برای مقابله با آن‌ها آماده بشوید.

۱۶. تعبیر خواب کشتن عنکبوت

اگر خواب دیده‌اید عنکبوتی را می‌کشید، پس نیاز نیست خیلی نگران آینده باشید. شما تمام دشمنان‌تان را شکست خواهید داد و موفقیت بزرگی به زودی کسب می‌کنید.

همچنین این خواب به آن اشاره دارد که شایعاتی درباره‌تان وجود خواهد داشت اما شما آن‌ها را نادیده خواهید گرفت. همچنین بسیار مهم است به یاد بیاورید عنکبوتی که خواب دیده‌اید بزرگ بوده است یا کوچک. اگر بزرگ بوده است پس از خرد خود در آینده استفاده خواهید کرد و تصمیماتی خواهید گرفت که برای‌تان خوب و مفید خواهند بود.

۱۷. تعبیر خواب کشتن شیر

اگر خواب ببینید شیری را می‌کشید به معنی آن است که بر تمام آدم‌های اطراف‌تان تسلط دارید. از هر نظر بر آن‌ها قدرت و برتری دارید بنابراین شما را می‌ستایند و تمجید می‌کنند.

۱۸.  کشتن ببر

اگر در خواب ببینید ببری را می‌کشید این خواب خوش یمن است. چنین خوابی به معنی آن است که می‌توانید انتظار چیزهای خوب و مثبت بسیاری را در آینده داشته باشید. پول زیادی به دست خواهید آورد و وضعیت مالی‌تان بسیار خوب خواهد شد.

۱۹.  کشتن گرگ

اگر در خواب ببییند گرگی را می‌کشید به معنی آن است که به زودی تمام دشمنان‌تان را شکست خواهید داد و در موقعیت بخصوصی برنده بیرون خواهید آمد.

۲۰. تعبیر خواب کشتن خرس

نماد چنین خوابی نیز مثبت است. به معنی آن است که به زودی بر تمام مشکلات‌تان غلبه خواهید کرد.

۲۱.  کشتن گوزن

اگر چنین خوابی دیده‌اید تعبیری منفی دارد. این خواب به معنی آن است که کسی در دوره‌ی پیش رو شما را فریب خواهد داد. بهتر است مراقب باشید چون آدم‌های بسیاری هستند که می خواهند به شما آسیب بزنند.

۲۲.  کشتن روباه

اگر چنین خوابی دیده باشید به معنی آن است که در آینده بر تمامی عادات بد خود غلبه می‌کنید.

۲۳. تعبیر خواب کشتن فیل

اگر خواب دیده‌اید فیلی را می‌کشید، به معنی آن است که در آینده‌ی نزدیکی مشکلات بسیاری انتظارتان را می‌کشند. باید برای تمام چیزهای بدی که قرار است در زندگی‌تان اتفاق بیفتد آماده بشوید. این امکان وجود دارد که با مشکلات مالی و مشکلاتی در زمینه‌ی زندگی خصوصی‌تان روبرو بشوید.

۲۴. تعبیر خواب کشتن پروانه

این خواب نماد مشکلات و دردسرهایی است که انتظار می‌رود در آینده‌ی نزدیک تجربه کنید.

۲۵. تعبیر خواب کشتن سوسک

رپورتاژ

اگر چنین خوابی دیده باشید خوش یمن است. این خواب به معنی آن است که چیزهای خوب زیادی در آینده برای‌تان اتفاق خواهد افتاد. وضعیت مالی شما بهبود پیدا خواهد کرد و با شریک عشقی‌تان رابطه‌ی خوبی را تجربه خواهید کرد.

۲۶. کشتن تمساح

خوابی که در آن تمساحی را بکشید نماد انرژی‌های خوب و مثبت در زندگی است. این خواب نماد آن است که در غلبه بر موانع و دشواری‌های خاصی که اخیرا مسیر زندگی‌تان را سد کرده‌اند موفق خواهید شد. شما خواهید توانست به راه‌حل‌های ناب و موفقیت‌ آمیزی برای موانع و مشکلات موجود بر سر مسیر موفقیت‌تان دست پیدا کنید.

۲۷.  کشتن خوک

اگر خواب ببینید خوکی را می‌کشید تا گوشت آن را به عنوان غذا مصرف کنید می‌تواند نماد مثبتی باشد. این خواب ممکن است نماد معاملات کسب و کاری پرسود و پر منفعت در آینده‌ی نزدیک باشد. در آمد حاصل از آن‌ها به طرز چشمگیری درآمد و اوضاع مالی یا مادی شما را  افزایش و بهبود خواهد بخشید.

۲۸.  کشتن شپش

خوابی که در آن مشاهده کنید خودتان را از شر شپش‌های سر خلاص می‌کنید و این حشرات را می‌کشید باید یک هشدار در نظر گرفته شود. این خواب تغییر در ثروت شما را پیش بینی می‌کند که به نوبه‌ی خود ممکن است تاثیر عمیقی بر عملکردتان بگذارد. به علاوه این خواب می‌تواند نماد آن باشد که احتمالا خودتان را در گیر کارهای بی اهمیت و پیش پا افتاده‌ی بسیاری کرده‌اید.

۲۹.  کشتن مارمولک

این خواب نماد عزم و توانایی شما برای باز گشتن به حسن شهرت‌تان است. ممکن است زمان‌هایی را در زندگی صرف کوشش بکنید و این تصویر انعکاس دهنده‌ی تمایل‌تان به بازگشت به روزهای اوج است.

۳۰.  کشتن جغد

این خواب نماد درگیری بین شما و قدرت‌ها است که نهایتا شما از آن پیروز بیرون خواهید آمد. بعضی آدم‌ها ممکن است فکر کنند که چون شما تحت حمایت، نظارت یا اختیار مستقیم‌شان هستید، می‌توانند بر روی شما کنترل کامل داشته باشند یا همیشه در همه‌ی زمینه‌هایی که به شما مربوط می‌شوند حرف آخر را بزنند. آن‌ها سخت در اشتباهند!

۳۱. تعبیر خواب کشتن میمون

اگر خواب دیده‌اید که میمونی را می‌کشید، این خواب ممکن است نماد آن باشد که در حال حاضر قادر هستید رقیبان‌تان را در کار و فعالیت‌های کسب و کاری شکست بدهید. بنابراین می‌خواهید تاثیر و کنترل این آدم‌ها را که به دنبال بهره کشی هستند از بین ببرید.

۳۲.  کشتن حشرات

اینکه در خواب ببینید حشراتی را می‌کشید می‌شود نشانه‌ی مثبتی در زمینه‌ی روابط صمیمانه تعبیر شود. این خواب پیش بینی از آن است که می‌توانید مشکلات‌تان را حل و بر موانع مربوط به عملکردتان در رابطه‌ی جنسی غلبه کنید. این راه‌حل‌ها شاید به شکل یک پارتنر جنسی جدید، یافتن شیوه یا حرکتی که ارگاسم را بهبود می‌بخشد یا قرار گرفتن در رابطه‌ای قابل اعتماد باشد که به شما اجازه می‌دهد به طور کامل از کشف اندام یکدیگر لذت ببرید.

۳۳. تعبیر خواب کشتن عقرب

کشتن عقرب در خواب نشانگر پیروزی بر دشمنان است. شخصیت‌های بی‌پروای خاصی هستند که احتمالا محکوم به ناامیدی هستند چون تلاش‌های‌شان برای بی‌احترامی و خیانت به شما به شدت شکست خواهد خورد. شاید طرح‌های‌شان حتی نتیجه‌ی معکوس بدهد.

۳۴.  کشتن ابلیس

تعبیر خواب غلبه بر شیطان یا کشتن او اشاره‌ی محکمی است بر قطب نمای اخلاقی. شما در مسائل جایگاه مستحکمی خواهید داشت پس به راحتی دچار نوسان نمی‌شوید. همچنین توانایی ذاتی یا مادرزادی دارید که شرارت‌ها یا نیروهای منفی را در عالم واقع خنثی کنید.

۳۵.  کشتن عقاب

کشتن عقاب در خواب، چه تعمدی بوده باشد چه غیر تعمدی، نوعی نماد و نشانه‌ی اراده و عظم شما در هدف است. نه تنها نشان دهنده‌ی  بلندپروازی‌ها و تمایل شما به انجام آنچیزی است که باعث تحقق اهداف‌تان خواهد شد، بلکه پشتکار و نیروی شخصیت‌ کافی برای غلبه بر چالش‌های مسیر زندگی‌تان را خواهید داشت.

۳۶. تعبیر خواب کشتن الاغ

خوابی که در آن می‌بینید الاغی را به هر دلیلی می‌کشید، مثلا برای پایان دادن به مشقت‌های حیوان موقعی که خیلی پیر و ضعیف می‌شود و دیگر نمی‌تواند کاری انجام بدهد، کاملا یک نشانه‌ی شوم به حساب می‌آید. به نوعی پیش بینی به حساب می‌آید از اینکه نمی‌توانید از سوء استفاده و وضعیت گستاخانه‌ای که رئیس‌تان نسبت به شما دارد خلاص شوید.

۳۷. تعبیر خواب کشتن گاو نر

کشتن گاو نر در خواب نمادی خنثی است در رابطه با تهدیدهای بالقوه. اساسا، چنین خواب‌هایی به امکان مشکل پیدا کردن و مواجهه با خطر اشاره دارد اگر محتاط نباشید. همچنین می‌تواند نشانه‌ی نیاز به پرداختن تمام و کمال به یک پروژه باشد به منظور تمام کردن به موقع آن یا غلبه بر چالشی که مانع شده است آن را تکمیل کنید.

۳۸. کشتن دشمن

کشتن دشمن در خواب فارغ از اینکه رقیبی واقعی است یا خیالی و فقط مربوط به عالم خواب، نشانه‌ی آن است که باید مراقب باشید و آن را یک هشدار جدی به حساب بیاورید به خصوص اگر این کشتن ماهیتی خشن و وحشیانه داشته باشد.

۳۹. تعبیر خواب کشتن هیولا

خوابی که در آن ببینید هیولایی یا حتی یک گروه از شروران را می‌کشید، انگار که یک غول کش در جهان فانتزی هستید و نیمه‌شب در راه بازگشت به خانه هیولایی را می‌کشید و از سر راه بر می‌دارید، در حقیقت نشانه‌ای کاملا مطلوب به حساب می‌آید. این خواب پیش بینی می‌کند در آینده‌ی نزدیک پیروزی درخشانی بر یک فرد خاص به دست خواهید آورد یا بر گروهی از آدم‌ها یا حتی بر کل سازمانی که رقیب و بدخواه‌تان محسوب می‌شود.

۴۰.  کشتن یک کلاغ سیاه

کشتن کلاغ سیاه در خواب، مثلا با شلیک کردن به آن یا هنگام شکار یا در تصادف با خودرو و بلافاصله کشته شدن کلاغی که در ارتفاع کم پرواز می‌کند و در مسیرتان قرار می‌گیرد، به معنی مرگ است. کسی که از نزدیکان شماست احتمالا به زودی در خواهد گذشت.

۴۱.  کشتن یک شرور مسلح

قهرمان بودن در سناریوی خواب و کشتن شروری مسلح، مثل کشتن سارق بانک یا خراب کردن کار یک تروریست با خنثی کردن بمب، نشانه‌ی خوبی به حساب می‌آید. به جای درگیری و رنج، شغل و امور شخصی شما به احتمال فراوان شکوفا خواهد شد و رضایت بخش تر می‌شود. خشونت موجود در خواب در عالم بیداری معنای برعکس دارد.

۴۲.  آرام کشتن کسی

کشتن به عمد و آرام و آهسته‌ی کسی در خواب، مثلا از طریق خفه کردن آن شخص یا فرو کردن سرش در آب و غرق شدن آهسته‌اش، کاهش آهسته و رو به وخامت شرایط مطلوب رابطه‌ای را در عالم بیداری نشان می‌دهد. لزوما به طرف مقابل یا همسرتان مربوط نمی‌شود، بلکه ممکن است دوستی سمی یا یک همکار بدبین باشد.

۴۳. تعبیر خواب کشتن غریبه

کشتن غریبه‌ای در خواب، مثلا با ضربه وارد آوردن به سرش یا فرو کردن چاقو در قلبش، نماد تلاش‌های خود شما برای خلاص شدن از عادات بد و ویژگی‌های شخصیتی منفی است که بخشی از رشد شخصی و گذار شخصیتی‌تان به حساب می‌آید.

۴۴.  کشتن یک انسان بی گناه

کشتن فردی بی گناه و بی دفاع در خواب، یا شخصی غیر مسلح که قربانی بد اقبال عمل خشونت آمیز شما قرار می‌گیرد، پیش بینی کننده‌ی دوره‌ای از فلاکت و رنج برای شما است.

۴۵. تعبیر خواب کشتن با چاقو

تعبیر خواب کشتن کسی با یک چاقوی تیز، مثلا چاقوی آشپزخانه یا کارد قصابی که به مانند قاتلان زنجیره‌ای در دست گرفته‌اید و از آن استفاده می‌کنید به معنی آن است که با یک شریک بالقوه جاذبه‌ای دو طرفه را مشترک هستید. حتی اگر در حال حاضر در رابطه‌ای هستید ممکن است شخص دیگری را ملاقات کنید و تمایل داشته باشید این شخص نیز به شما میل و گرایش جنسی داشته باشد.

۴۶. تعبیر خواب کشتن از طریق خفه کردن

تعبیر اینکه در خواب ببینید کسی را از طریق خفه کردن می‌کشید مثلا بالش را روی دهانش می‌گذارید یا روس سرش کیسه می‌کشید تا از نفس بیفتد، آن است که نیاز دارید با شریک عشقی خود ملاقات کنید تا اینکه همیشه منتظر باشید او پیشقدم شود و شما را از پستوی خانه‌تان بیرون بکشد.

تعبیر خواب حیوانات: ۳۱ تعبیر دیدن جانوران و حیوانات در خواب

تعبیر خواب گرگ: ۶۹ تعبیر دیدن گرگ در خواب

تعبیر خواب خروس: ۲۷ نماد و نشانه شناسی و تعبیر دیدن خروس در خواب

تعبیر خواب اسب سواری: ۶۳ تعبیر خواب مختلف مربوط به اسب سواری

تعبیر خواب لاک پشت: ۱۴ تعبیر دیدن لاک پشت در خواب

تعبیر خواب سگ سیاه: ۱۴ تعبیر و نشانه شناسی سگ سیاه در خواب

تعبیر خواب سگ سفید: ۲۶ تعبیر دیدن سگ سفید برای دختر مجرد، متاهل و مردان در خواب

تعبیر خواب گاو سیاه ، سفید و رنگی: ۴ تعبیر دیدن گاو در خواب بر اساس رنگ

تعبیر خواب گاو: ۱۷ تعبیر دیدن گاو در خواب که بسیار دقیق و واقعی است

تعبیر خواب خون: ۸ نماد و نشانه شناسی دیدن خون و خونریزی در خواب

منبع dreamingandsleeping
نوشته‌های مرتبط