برچسب ها

آموزش دروس دانشگاهی

چرا در سال 2022 آموزش ویدیویی همچنان بهترین شیوه یادگیری است؟ معرفی درسواره پلتفرم آموزش های ویدیویی…

محبوبیت روند یادگیری مبتنی بر ویدئو در حال افزایش است. فرمت کوتاه و سریع آموزش‌های ویدیویی و دیجیتالی بر بستر وب، آن را برای مهارت‌آموزان…
ادامه مطلب