تعبیر خواب طوفان: ۹ رایج ترین تعبیر دیدن طوفان در خواب

طوفان‌ها شرایط آب و هوایی بسیار بد و ناخوشایندی هستند که هیچ یک از ما دوست نداریم با آن مواجه شویم. همچنین وقتی که به این رخداد طبیعی نگاه می‌کنیم، حس ماورائی و ترسناکی دارد. به ما احساس ضعیف بودن دست می‌دهد و می‌دانیم که برای جنگیدن با نیروهای قدر قدرت طبیعت بیش از اندازه کوچک و ناتوان هستیم.