۵ راه برای استخدام کارکنان جدید در شرایط دورکاری ناشی از کرونا

فرایند به کارگیری کارمندان جدید همیشه نیازمند اصلاح است؛ ولی این مسئله، به ویژه، در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا که کارها به صورت دورکاری انجام می‌شوند، اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. در این نوشتار با ما همراه باشید تا ۵ راه برای استخدام کارکنان جدید در شرایط دورکاری ناشی از کرونا را بدانید. در دهه‌ی ۱۹۶۰، … ادامه خواندن ۵ راه برای استخدام کارکنان جدید در شرایط دورکاری ناشی از کرونا