کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: flipboard

تغییرات آب و هوایی برای اقتصاد جهانی بسیار بد خواهد بود . مشخص شده است که گرمای شدید، برای اقتصاد بسیار بد است. محصولات زراعی خراب می‌شوند. آدم‌ها …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی