کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: چرخه‌ی عمر محصول product life cycle

چرخه عمر محصول چیست چرخه عمر محصول یا  product life cycle میزان پیشرفت یک قلم در چهار مرحله‌ی عمرش در بازار است. چهار مرحله‌ی چرخه‌ی عمر عبارت اند از: …

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی