کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: پاسپورت

گذرنامه یا پاسپورت یک شناسه‌ی بین‌المللی است که دولت‌ها برای شهروندان‌شان صادر می‌کنند. هرچه قدرت یک پاسپورت بیشتر باشد نگرانی شهروندان آن کشور برای سفر به سایر کشورهای دنیا …

شاخص گذرنامه در سال ۲۰۱۷ می‌گوید که گذرنامه ایرانی در فهرست ضعیف ترین گذرنامه جهان از نظر مسافرت بدون ویزا است. این شاخص بر اساس قدرت سفر خارجی …

گذرنامه یا پاسپورت یک شناسه‌ی بین‌المللی است که دولت‌ها برای شهروندان‌شان صادر می‌کنند. هرچه قدرت یک پاسپورت بیشتر باشد نگرانی شهروندان آن کشور در عبور از گمرک کمتر …

۱۰ بدترین پاسپورت دنیا برای مسافرت در این نوشتار از ۱۰ بدترین پاسپورت دنیا برای مسافرت نام می بریم که بر اساس محدودیت اخذ ویزا رتبه بندی شده اند. …

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی