کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: شغل

هنگامی که اسم جهانگرد و دنیاگردی به میان می‌آید ناخودآگاه اول از همه به فکر شغل تان می‌افتید که باید آن را رها کرده تا به رؤیایی همیشگی …

بهترین شغل برای افراد درونگرا بهترین شغل برای افراد درونگرا چیست؟ حدود نیمی از جمعیت آدم‌ها‌ را افراد درونگرا تشکیل داده‌اند – کسانی که انرژی‌شان را از درون …

ترک شغل چه زمانی باید صورت گیرد ترک شغل می‌تواند تأثیری منفی بر مقام حرفه‌ای شما داشته باشد ولی ماندن در شرایطی نامطلوب می‌تواند بدتر باشد. هر آدمی وقتی …

ما همیشه تصور‌می‌کنیم به‌احتمال‌ زیاد شغل‌هایی خودکار خواهند شد که مهارت کمی می‌طلبند و ربات ها جایگزین آنها می‌شوند: کارمندان، کارمندان دون‌پایه و کارگران خط مونتاژ. درمقابل به …

روبات ها این مشاغل را تهدید میکنند اقتصاد‌دان‌ها در خصوص زمان‌بندی دقیق تهدید روبات‌ها و دیگر اشکال فناوری آینده‌‌گرایانه به دو دسته تقسیم شده‌اند. عده‌ای آن را یک …

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی