کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: جنسیت

از همان بچگی شنیدیم “پسرا شیرن، مثه شمشیرن، دخترا موشن، مثه خرگوشن”. از همان تکلیف قدرت پسر و ضعف دختر را مشخص کردیم. از همان بچگی، یک سقف شیشه …

مونث و  مذکر زبانی چرا وجود دارد و اساسا اهمیت دارد ؟ امروزه دیگر تردیدی وجود ندارد که جنسیت در زبان بر فرآیند درک و شناخت آدم ها …

بازده

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی