کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: تغییر

در طول زندگی با هیجان‌های زیادی روبرو می‌شویم. همیشه این هیجان‌ها مثبت نیستند و خیلی پیش می‌آید که هیجان های منفی را تجربه کنیم. پایان دادن به هیجان های …

۱۵ تفاوت آدم های مثبت و منفی همان‌طور که می‌دانید، بودن کنار آدم های مثبت و منفی تجربه‌هایی به‌غایت متفاوت است. در این نوشتار درباره ۱۵ تفاوت آدم های …

نمی‌توانی گذشته را تغییر دهی. کاری که می‌توانی بکنی این است که اکنون، فردا، پس‌فردا، ماه آینده و بقیه ی زندگی‌ات را تغییر دهی. تغییر زندگی عکس نوشته

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی