کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: بودجه

شما با پول مشکل دارید! درواقع با خود پول که نه، بلکه با بی پولی مشکل دارید! چون شما نمی توانید پول جمع کنید. در این‌جا چند مشکل ‌پولی …

در دنیای کسب و کار و ارتباطات، داشتن مجموعه ای مهارت کلیدی برای همه عوامل کار امری ضروری به نظر می‌رسد. عناوین مختلفی نظیر مدیر اجرایی ارشد، مدیر برنامه‌ها، …

کار بررسی بودجه ۹۵ کل کشور که به پایان رسید،حالا این جدول درآمدها و هزینه هاست که پیش روی دولت قرار گرفته تا دخل و خرج روزانه کشور را …

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی