کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: از دست دادن کارمندان خوب

سندروم موفقیت کارمندان تان را فراری می‌‌دهد پژوهشگران می‌گویند در صنایع داناترین و مفیدترین کارمندان زیر رگبار درخواست‌های همه‌ی هم‌کاران‌شان در شرکت قرار می‌گیرند تا این‌که در نهایت …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی