کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

همه ی نوشته ها در: ورزشی

ورزش شامل اخبار مهم ورزشی از نظر اقتصادی و کسب و کار است. این اخبار و گزارش ها شامل اخبار اقتصادی ورزشکاران و باشگا ها و نیز رویداد های ورزشی مهم است که به لحظ اقتصادی اهمیت قابل توجه ای دارند.

بیست‌و‌سومین دوره مسابقات المپیک زمستانی در پیونگ چانگ کره جنوبی روز یکشنبه ۶ اسفند پس از ۱۷ روز به پایان رسید. توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، بازی‌های …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی