کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

همه ی نوشته ها در: IFRS

چند وقت پیش که داشتم گزارش عملکرد مالی بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای سال ۲۰۱۶ را نگاه می‌کردم، ساختار درآمدها و هزینه‌های آن برایم جالب بود. …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی