کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

FATF چیست ؟

FATF چیست ؟

FATF چیست ؟ FATF (سرواژه Financial Action Task Force ) یا گروه ویژه اقدامات مالی یک سازمان بین‌دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی را وضع می‌کند و ارتقاء می‌دهد. توصیه‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی جرایم پولشویی ، تامین مالی تروریسم، و دیگر تهدیدها برای سیستم مالی جهانی را هدف خود قرار می‌دهد. FATF در ۱۹۸۹ در اجلاس گروه هفت یا جی.۷ ایجاد شد و مقر اصلی آن در پاریس است.

fatf-guidance

تشریح فعالیت های FATF

رشد اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی هم ثروتی را که شهروندان عادی می‌توانند از طریق تجارت تحصیل کنند و هم فشاری را که کشورها در مواقع مبارزه با پولشویی و دیگر جرائم مالی با آن مواجه هستند افزایش داد. گروه ویژه‌ی اقدام مالی یا FATF توصیه‌ نامه های قابل اجرا جهانی را وضع می‌کند که هدف از آن ها حصول اطمینان از برخورد یکسان با تمام کشورهای عضو یا مشارکت کننده است. این سازمان نحوه‌ی پیاده‌سازی رهنمودهای هر توصیه نامه را رصد می‌کند، ضوابط و آیین نامه های اعضا را برای مبارزه با پول شویی و جرائم مالی بررسی می‌کند، و به دنبال افزایش پذیرش مقررات ضد پولشویی در سرتاسر جهان است. چون پولشویان تکنیک‌های خود را در گذر زمان تغییر می‌دهند، FATF نیز مجبور است توصیه‌ نامه های اش را هردو سال یک بار به روز رسانی کند.

از ۲۰۱۴ سی وسه عضو در گروه ویژه‌ی اقدام مالی حضور دارند. بیشتر اعضاء را کشورها تشکیل می دهند، ولی اعضا هم چنین شامل سازمان‌های منطقه‌ای، مانند کمیسیون اروپا، نیز هستند. به منظور عضو شدن، یک کشور باید به لحاظ استراتژیکی مهم قلمداد شود(جمعیت زیاد، تولید ناخالص ملی زیاد، بانکداری پیشرفته و بخش بیمه، و غیره)، باید به استانداردهای مالی پذیرفته شده‌ی جهانی پایبند باشد، و در سازمان‌های بین‌المللی مهم دیگر نیز مشارکت داشته باشد. پس از عضو شدن، یک کشور یا یک سازمان باید آخرین توصیه‌ نامه هایFATF را بپذیرد و حمایت و اجرا کند، متعهد به ارزشیابی شدن (و ارزشیابی) توسط اعضای دیگر باشد، و با FATF در تدوین و تصحیح توصیه نامه های آتی همکاری کند.

شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به عنوان ناظر در FATF مشارکت دارند، که هر یک از آنها تا حدودی در فعالیت‌های ضد پولشویی سهیم است. سازمان‌هایی مانند اینترپل، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، و بانک جهانی ناظران FATF هستند.

ترجمه:تحریریه سایت کسب و کار بازده_

منبع:investopedia-این وست پدیا

FATF چیست

پربازدیدترین ها

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی