کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

ارسال شده توسط: پریسا جعفری

وفاداری مشتری نتیجه تجربه مثبت ادامه دار، تجربه عاطفی ادامه دار و ارزش مثبت ادراکی یک تجربه است. وفاداری مشتری را می‌توان در طیفی از وفاداری حداقلی یا …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی